BIP

Dotyczące roku budżetowego 2018

Kategoria: Dotyczące roku budżetowego 2018 [ 9 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
pdf Opinia o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Kępińskiego w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Kępińskiego z wykonania budżetu powiatu za 2018 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 20
19-05-17 09:53
Trzepizur Iwona
107.61KB
pdf Opinia o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Kępińskiego sprawozdaniu z wykonania budżetu powiatu kępińskiego za rok 2018 wraz z informacją o stanie mienia i objaśnieniami
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 41
19-04-15 13:58
Trzepizur Iwona
196.17KB
pdf Opinia o przedłożonej przez Zarząd Powiatu Kępińskiego informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2018 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 17
18-09-26 11:22
Trzepizur Iwona
193.84KB
pdf Opinia o możliwości wykupu emitowanych obligacji
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 26
18-07-02 11:46
Trzepizur Iwona
131.62KB
pdf Opinia o prawidłowości planowanej kwoty długu Powiatu Kępińskiego w latach 2018-2028
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 186
18-01-11 10:33
Trzepizur Iwona
71.97KB
pdf Opinia o możliwości sfinansowania deficytu przez Powiat Kępiński na 2018 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 190
18-01-11 10:32
Trzepizur Iwona
47.28KB
pdf Opinia o możliwości sfinansowania deficytu Powiatu Kępińskiego w 2018 roku przedstwionego w projekcie uchwały budżetowej na 2018 rok.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 222
17-12-08 14:45
Trzepizur Iwona
53.25KB
pdf Opinia o projekcie wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Kępińskiego - 2018 r..pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 107
17-12-08 14:44
Trzepizur Iwona
115.44KB
pdf Opinia o projekcie uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi Powiatu Kępińskiego na 2018 rok.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 120
17-12-08 14:43
Trzepizur Iwona
95.51KB

Redakcja strony: Dotyczące roku budżetowego 2018Rejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 781

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl