BIP

Przyjęcie operatu do powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (EW-66)

Starostwo Powiatowe w Kępnie PRZYJĘCIE OPERATU O POWIATOWEGO ZASOBU GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO

WYMAGANE DOKUMENTY

operat techniczny
zawiadomienie o wykonaniu prac (druk ustawowy)
wniosek o uwierzytelnienie dokumentów (druk ustawowy)

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Złożenie dokumentów:

Starostwo Powiatowe

ul. Kościuszki 5, 63-600 Kępno

Biuro Podawcze  pokój nr 3 (parter)

w godzinach od 7.30 do 15.30 , tel. +48 62 78 28 932, 933

Odbiór dokumentów powstałych w wyniku sporządzenia operatu :

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjno – Kartograficznej
ul. Staszica 12 , 63-600 Kępno ( parter pokój 2-7 )

  • tel. ( 062 ) 78 289 10 fax. ( 062 ) 78 289 32 – kierownik PODGiK
  • tel. ( 062 ) 78 289 33 – archiwum PODGiK
  • tel. ( 062 ) 78 289 32 – stanowisko ds. map numerycznych

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Jeżeli praca ma charakter złożony i długotrwały, dokumentacja stanowiąca wynik wyodrębnionych etapów pracy jest przekazywana do ośrodka sukcesywnie po zakończeniu każdego z jej etapów

Czynności weryfikacji  wykonywane są niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 6 dni roboczych od dnia złożenia dokumentacji.

Pozytywny wynik weryfikacji stanowi postawę do przyjęcia dokumentacji do zasobu oraz uwierzytelnienia materiałów przeznaczonych dla zamawiającego poprzez opatrzenie odpowiednimi klauzulami.

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY.

Przyjęcie operatu do Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego.
Uwierzytelnienie dokumentów powstałych w wyniku sporządzenia operatu.

OPŁATY

Według cennika określonego w załączniku ustawy z dnia 5 czerwca 2014r. o zmianie ustawy- Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji Dz. U. z dnia 4 lipca 2014r.  

TRYB ODWOŁAWCZY

Zażalenia rozpatruje  Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Poznaniu

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu,  Al. Niepodległości 16/18 71-713 Poznań

DODATKOWE INFORMACJE

W przypadku negatywnego wyniku weryfikacji dokumentacja wraz z protokołem zawierającym opis stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości podlega zwrotowi Wykonawcy pracy do poprawy. 

Po poprawie dokumentacji jest ona ponownie przedkładana do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjno – Kartograficznej i po pozytywnej ocenie przyjmowana do zasobu

PODSTAWA PRAWNA

  • Ustawa z dn. 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne ( Dz. U. 2019 r. poz.725 t. j. ze zm.)
  • Ustawa z dnia 5 czerwca 2014r. o zmianie ustawy- Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji Dz. U. z dnia 4 lipca 2014r.  
    Ustawa z dn. 4 marca 2010 r. O infrastrukturze informacji przestrzennej ( Dz. U. 2010 r. nr 76 poz. 489 )
  • Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 8 ipca 2014r. w sprawie sposobu i trybu uwierzytelniania przez organy Służby Geodezyjnej i Kartograficznej dokumentów na potrzeby postępowań administracyjnych, sądowych lub czynności cywilnoprawnych ( Dz. U. z 2014r., poz. 914)
  • Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 8 lipca 2014r. w sprawie formularzy dotyczących zgłaszania prac geodezyjnych i prac kartograficznych, zawiadomienia o wykonaniu tych prac oraz przekazywania ich wyników do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego(Dz. U. z 2014r., poz. 924) 
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych iwysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z 2011r., nr 263 poz. 1572) 

DATA OSTATNIEGO PRZEGLĄDU/AKTUALIZACJI

2012-10-17

Kategoria: Przyjęcie operatu do powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (EW-66) [ 2 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
doc Wniosek o uwierzytelnienie dokumentów
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 336
14-07-17 15:24
Lorenz Mirosław
33KB
doc Zawiadomienie o wykonaniu pracy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 373
14-07-17 15:23
Lorenz Mirosław
28KB

Redakcja strony: Przyjęcie operatu do powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (EW-66)Rejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 2739

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl