BIP

Udzielanie informacji z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (EW-68)

Starostwo Powiatowe w Kępnie 

UDZIELANIE INFORMACJI Z POWIATOWEGO ZASOBU GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO 

WYMAGANE DOKUMENTY 

Wniosek na obowiązującym druku ( druk ustawowy w załączeniu)

Pełnomocnictwo lub upoważnienie od właściciela do zamówienia/odbioru dokumentów przez inną osobę ( dla formularza EGiB )

Dowód opłaty skarbowej za udzielone pełnomocnictwo lub upoważnienie.

 

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Złożenie dokumentów:
Starostwo Powiatowe
Ul. Kościuszki 5, 63-600 Kępno
Biuro Podawcze  pokój nr 3 (parter)
w godzinach od 7.30 do 15.30 , tel. +48 62 78 28 905
Odbiór dokumentów:
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjno – Kartograficznej
ul. Staszica 12, 63-600 Kępno ( parter pokój 2)

tel. 62 78 28 933

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY 

niezwłocznie, w uzasadnionych przypadkach termin wykonania może ulec wydłużeniu, zgodnie z art. 35 KPA

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY. 

Udzielenie informacji z Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego poprzez udostępnianie map w formie kopii lub innych dokumentów znajdujących się w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjno – Kartograficznej dla celów opiniodawczych.

OPŁATY

według cennika określonego w załączniku do ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne ( Dz. U. 2019 r. poz.725 t. j. ze zm.) oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U.2017 poz.1201 tekst jednolity ze zmianami)

Wysokość opłat określa się według stawek obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.

Pobranie opłaty następuje przed wydaniem dokumentów.

 Opłatę skarbową za pełnomocnictwo należy wpłacić na konto Urzędu Gminy w Kępnie.

TRYB ODWOŁAWCZY

brak

DODATKOWE INFORMACJE

-

PODSTAWA PRAWNA

  • Ustawa z dn. 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne ( Dz. U. 2019 r. poz.725 t. j. ze zm.)
  • Ustawa z dn. 4 marca 2010 r. O infrastrukturze informacji przestrzennej ( Dz. U. 2017 r. poz. 1382 test jednolity ze zmianami )
  • Ustawa z dn. 17 czerwca 1966 r.O postępowaniu egzekucyjnym w administracji( Dz. U. 2017 poz. 1201 tekst jednolity ze zmianami)
  • Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 lipca 2014r. w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty (Dz. U z 2017 r., poz.1989)

DATA OSTATNIEGO PRZEGLĄDU/AKTUALIZACJI

2017-11-09

Kategoria: Udzielanie informacji z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (EW-68) [ 11 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
pdf Wniosek P - wniosek o udostępnienie materiałów zasobu.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 570
17-11-09 14:11
Frączek Krzysztof
308.32KB
pdf Wniosek P8 - udostępnienie innych materiałów
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 350
14-07-17 14:24
Lorenz Mirosław
83.88KB
pdf Wniosek P7 - udostępnienie zbiorów danych BDOT 500
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 238
14-07-17 14:24
Lorenz Mirosław
80.62KB
pdf Wniosek P6 - udostępnienie zbiorów danych BDSOG
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 211
14-07-17 14:24
Lorenz Mirosław
112.11KB
pdf Wniosek P5 - udostępnienie zbiorów danych GESUT
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 214
14-07-17 14:24
Lorenz Mirosław
81.2KB
pdf Wniosek P4 - udostępnienie rejestru cen i wartości nieruchomości
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 253
14-07-17 14:24
Lorenz Mirosław
85.3KB
pdf Wniosek P3 - udostępnienie mapy ewidencji gruntów i budynków lub mapy zasadniczej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1039
14-07-17 14:24
Lorenz Mirosław
82.84KB
pdf Wniosek P2 - udostępnienie rejestrów, kartotek, skorowidzów, wykazów, zestawień EGiB
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 328
14-07-17 14:24
Lorenz Mirosław
81.48KB
pdf Wniosek P1 - udostępnienie zbiorów danych baz danych EGiB
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 415
14-07-17 14:24
Lorenz Mirosław
82.78KB
DOC Pełnomocnictwo
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 666
17-11-09 14:07
Frączek Krzysztof
32KB
pdf Wniosek o wydanie wypisu, wypisu i wyrysu, wyrysu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1440
17-11-09 14:06
Frączek Krzysztof
339.82KB

Redakcja strony: Udzielanie informacji z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (EW-68)Rejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 3487

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl