BIP

Złożenie dokumentacji geologicznej (RI-22)

WYMAGANE DOKUMENTY:

  • Pismo przekazujące dokumentację geologiczną w celu jej przyjęcia bez zastrzeżeń.

Załączniki:

  • Dokumentacja geologiczna (4 egz.).

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Starostwo Powiatowe w Kępnie ul. Kościuszki 5, 63-600 Kępno

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

Złożenie dokumentów: Biuro Podawcze pok. 3 (parter) w godzinach 7:30 – 16:30

Odbiór dokumentów: Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, pok. 110, I piętro, w godzinach pracy urzędu

Wszelkie informacje w sprawach związanych z wnioskiem można uzyskać pod nr telefonu tel. (062) 78 28 918

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Do 60 dni od dnia złożenia wniosku.

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Wydanie przez Starostę Kępińskiego pisma przyjmującego dokumentację. W przypadku, gdy dokumentacja nie spełnia wymagań ustawy Prawo geologiczne i górnicze, w drodze decyzji, wzywa się wnioskodawcę do jej uzupełnienia/poprawienia.

OPŁATY

Czynność urzędowa niepodlegająca opłacie skarbowej.

TRYB ODWOŁAWCZY

Nie dotyczy.

DODATKOWE INFORMACJE.

Brak.

PODSTAWA PRAWNA

Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. - Prawo geologiczne i górnicze, art. 45 ust. 1 (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 228, poz. 1947, z poźn. zm.)

DATA OSTATNIEGO PRZEGLĄDU/ AKTUALIZACJI

2012-10-22

Redakcja strony: Złożenie dokumentacji geologicznej (RI-22)Rejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 1416

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl