przesuń do treści
BiP
Siedziba Urzędu Miasta w Kępnie

Ogłoszenia Wydziału Geodezji

Obwieszczenie Starosty Kępińskiego z dnia 12 kwietnia 2022 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu odszkodowania za nabycie nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym: za udział w wysokości 628/5058 w prawie własności nieruchomości oznaczoną geodezyj

Data publikacji: 2022-04-12

Ważne do: 2022-04-26 14:13:00

OBWIESZCZENIE

STAROSTY KĘPIŃSKIEGO

 z dnia z dnia 12 kwietnia 2022 r.

 

 

 o wydaniu decyzji o ustaleniu odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym

 

Na podstawie art. 12 ust. 4a, ust.  4f  i ust. 5,  art.18 ust. 1 i ust. 3 ustawy  z dnia  10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych  (Dz. U. z 2020 r., poz. 1363 ze zmianami),  art. 130 ust. 2,  art. 132 ust. 1, 1a i ust. 5, art. 133 pkt 2, art. 134 i art. 135 w związku z art. 129 ustawy  z dnia  21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r., poz.1899 ze zmianami)

 

Zawiadamiam,

 

że dnia 11 kwietnia 2022r. została wydana decyzja Nr 87 (znak sprawy GGN.683.3.90.2021), w której ustaliłem odszkodowanie za udział w wysokości 628/5058 w prawie własności nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym (były właściciel nie żyje i nie zostało przeprowadzone postępowanie spadkowe), oznaczoną geodezyjnie jako działka nr 9/27, o pow. 0,0107 ha, położoną w obrębie ewidencyjnym Nosale, Gmina Bralin, która na podstawie decyzji Starosty Kępińskiego nr 1/2020 z dnia 25 października  2021 roku znak AB.6745.4.2021 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 5682P oraz nr 5681P relacji Bralin – Mnichowice – Nosale (do granicy z Gminą Baranów)” stała się własnością Powiatu Kępińskiego, w  łącznej  wysokości: 498,63 zł  (słownie: czterysta dziewięćdziesiąt osiem złotych, 63/100).

Strony postępowania mogą się zapoznać z treścią Decyzji nr 88 telefonicznie pod nr 62 78 28 924 od poniedziałku do piątku w godzinach  od 7.30 do 15.30 lub w Biuletynie Informacji Publicznej w Starostwie Powiatowym w Kępnie oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Bralin.

 Od decyzji służy  odwołanie do Wojewody Wielkopolskiego za pośrednictwem Starosty Kępińskiego w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji przez wnioskodawcę lub zawiadomienia pozostałych stron o jej wydaniu. Zgodnie z art. 49 k.p.a. zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia obwieszczenia  w  urzędowych publikatorach teleinformatycznych – Biuletynie Informacji Publicznej w Starostwie Powiatowym w Kępnie oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Bralin.

 

Natomiast na podstawie art. 127a Kpa, w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi, który wydał decyzję oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. 

 

 

      

                                                                                                                          S T A R O S T A  

                                                                                                                         Robert Kieruzal

Kategoria: Ogłoszenia wydziału geodezji [ 55 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
pdf Zawiadomienie.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 2
23-11-23 09:41 Tobias Maciej 583.69KB
pdf Ustalenie_zawiadomienie_dz_201
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 2
23-11-22 10:32 Tobias Maciej 199.27KB
pdf Ogłoszenie SK o zamiarze wszczęcia postępowania dz 259 Trębaczów
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 6
23-11-06 11:21 Michalczyk Krzysztof 35.76KB
pdf Wykaz działek podlegających czynnościom przyjęcia granic działek ewidencyjnych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 3
23-11-02 09:28 Tobias Maciej 393.54KB
pdf Obwieszczenie Starosty Kępińskiego z dnia 26 października 2023 roku o wydaniu decyzji o udostępnieniu nieruchomości Mroczeń dz 228
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 3
23-10-26 14:10 Michalczyk Krzysztof 41.4KB
zip Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 3
23-10-18 12:01 Tobias Maciej 570.72KB
pdf Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości dz.228 obręb Mroczeń
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 7
23-07-10 12:56 Michalczyk Krzysztof 128.92KB
pdf Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości obręb geodezyjny 300805_2.0007 Domasłów działka nr 282
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 22
23-04-18 13:44 Tobias Maciej 151.99KB
pdf Decyzja nr 34_20023.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 17
23-03-27 11:27 Tobias Maciej 3.19MB
pdf zawiadomienie o przyjęciu na 2023-03-16.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 21
23-03-09 10:01 Tobias Maciej 717.25KB
pdf zawiadomienie do podzialow pod droge nr 5680P odcinekŁęka Mroczeńska-Żurawiniec.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 30
22-10-06 11:49 Tobias Maciej 0.97MB
pdf zawiadomienie o ustaleniu granic egib Miechow dz nr 98
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 33
22-08-29 08:38 Tobias Maciej 420.66KB
pdf Zawiadomienia o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości Mroczeń działka nr 726 z działkami sąsiednimi
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 51
22-06-06 13:20 Tobias Maciej 687.48KB
pdf Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej na czas oznaczony 30 lat
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 51
22-05-04 12:46 Michalczyk Krzysztof 460.24KB
pdf Obwieszczenie Starosty Kępińskiego o wydaniu decyzji o udostępnieniu nieruchomości
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 65
22-05-02 09:56 Michalczyk Krzysztof 462.74KB
pdf GGN.683.3.91.2021
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 60
22-04-12 14:26 Tobias Maciej 3.41MB
pdf GGN.683.3.90.2021
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 50
22-04-12 14:24 Tobias Maciej 3.41MB
pdf GGN.683.3.62.2021
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 54
22-04-12 11:37 Tobias Maciej 3.56MB
pdf GGN.683.3.58.2021
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 53
22-04-12 11:34 Tobias Maciej 3.37MB
pdf GGN.683.3.49.2021
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 63
22-04-12 11:29 Tobias Maciej 3.21MB
pdf GGN.683.3.38.2021
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 54
22-04-12 11:25 Tobias Maciej 3.39MB
pdf GGN.683.3.36.2021.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 50
22-04-12 11:18 Tobias Maciej 3.34MB
pdf GGN.683.3.17.2021.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 46
22-04-12 11:10 Tobias Maciej 3.34MB
pdf Wykaz nieruchomość SP przeznaczonych do wydzierżawienia Kępno dz 629 i inne
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 41
22-02-17 15:13 Michalczyk Krzysztof 47.22KB
pdf Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości Rzetnia dz.62
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 65
22-01-10 14:23 Michalczyk Krzysztof 414.8KB
pdf Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 67
21-09-14 11:51 Tobias Maciej 593.36KB
pdf Decyzja nr 25-2021
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 246
21-04-29 13:56 Michalczyk Krzysztof 299.14KB
pdf Obwieszczenie Starosty Kępińskiego z dnia 29.04.2021 o wydaniu decyzji o ustaleniu odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 50
21-04-29 13:50 Michalczyk Krzysztof 42.83KB
pdf Obwieszczenie Starosty Kępińskiego zawiadamiające o prowadzonym z urzędu postępowaniu w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania należnego do wypłacenia przez Powiat Kępiński za nabycie nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym Osiny dz 114/7
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 58
21-04-09 10:28 Michalczyk Krzysztof 78.82KB
pdf Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 110
21-03-23 10:30 Tobias Maciej 504.36KB
pdf Obwieszczenie o decyzji
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 64
21-02-02 09:32 Michalczyk Krzysztof 279.78KB
pdf Decyzja nr 5-2021
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 82
21-02-02 09:31 Michalczyk Krzysztof 43.8KB
pdf Obwieszczenie Starosty Kępińskiego zawiadamiające o prowadzonym z urzędu postępowaniu w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania należnego do wypłacenia przez Powiat Kępiński za nabycie nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym Osiny dz 121/1
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 66
20-12-30 14:27 Michalczyk Krzysztof 75.13KB
zip zawiadomienia o czynnościach ustalenia przebiegu granic obręb Biadaszki.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 27
20-09-14 13:54 Tobias Maciej 2.58MB
zip zawiadomienia o czynnościach wyznaczenia wznowienia granic nieruchomości obręb Biadaszki.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 27
20-09-14 13:53 Tobias Maciej 2.65MB
pdf Zmiany dotyczące przyjmowania umów dzierżaw
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 192
20-08-21 13:29 Michalczyk Krzysztof 104.18KB
pdf Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania Kepno dz 433
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 72
20-06-01 14:32 Michalczyk Krzysztof 47.93KB
pdf Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania Kepno dz 435/2
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 63
20-06-01 14:29 Michalczyk Krzysztof 48.49KB
pdf Obwieszczenie Starosty Kępińskiego o wydaniu decyzji nr GG-1/2020 obręb Słupia p Bralinem dz 300
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 88
20-01-10 11:48 Michalczyk Krzysztof 38.43KB
pdf OGŁOSZENIE O ZAMIARZE WSZCZĘCIA POSTĘPOWANIA W SPRAWIE OGRANICZENIA SPOSOBU KORZYSTANIA Z NIERUCHOMOŚCI dz. nr 300 Słupiapod Bralinem
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 83
19-09-11 11:43 Tobias Maciej 383.71KB
pdf Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę dz.729 obręb Opatów
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 104
19-05-21 11:13 Michalczyk Krzysztof 39.05KB
pdf Obwieszczenie Starosty Kępińskiego z dnia 21 stycznia 2019 roku o wydaniu decyzji o udostępnieniu nieruchomości
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 107
19-01-22 08:16 Frączek Krzysztof 45.59KB
pdf Zawiadomienie o zebraniu materiału dowodowego obręb :Mikorzyn dz 192
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 112
19-01-08 15:31 Michalczyk Krzysztof 64.5KB
pdf Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania Mikorzyn dz 192
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 123
18-10-24 14:57 Michalczyk Krzysztof 132.93KB
pdf Obwieszczenie o udostępnieniu działki obręb Drożki dz 313
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 138
17-12-29 14:06 Michalczyk Krzysztof 41.4KB
pdf Decyzja Starosty Kępińskiego o nieustaleniu wykazu uprawnionych do udziału we wspólnotach gruntowych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 385
17-10-17 12:00 Michalczyk Krzysztof 115.39KB
pdf Ogłoszenie o zamiarze wszcz. post.-Drożki-dz.31
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 252
17-10-02 07:57 Michalczyk Krzysztof 37.12KB
rar Szczegółowe informacje o czasie i miejscu rozpoczęcia czynności oraz dane identyfikacyjne działek ewidencyjnych, których przebieg granic będzie ustalany
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 70
17-08-29 10:08 Michalczyk Krzysztof 200.3KB
pdf Ogloszenie o zamiarzew wszczęcia postępowania Krążkowy dz 141-2
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 223
16-10-11 15:38 Michalczyk Krzysztof 276.18KB
pdf Ogloszenie o zamiarzew wszczęcia postępowania Krążkowy dz 141/2 i inne
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 197
16-08-09 12:51 Michalczyk Krzysztof 276.18KB
pdf Ogłoszenie Starosty Kępińskiego w sprawie wspólnot gruntowych i mienia gromadzkiego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 591
16-07-08 11:05 Michalczyk Krzysztof 274.93KB
pdf Obwieszczenie Starosty Kępińskiego o wydaniu decyzji Baranow dz 1310.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 222
16-06-14 15:32 Michalczyk Krzysztof 350.28KB
pdf Zawiadomienie o zebraniu materiału dowodowego Baranow dz1310
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 284
16-05-23 15:37 Michalczyk Krzysztof 129.29KB
pdf Zawiadomienie o wszczęciu postęp - dz. nr 1310 obręb Baranów
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 296
16-05-13 11:11 Michalczyk Krzysztof 133.65KB
pdf Obwieszczenie starosty o udostępnieni dz. nr 516-obręb Osiny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 243
16-05-13 10:55 Michalczyk Krzysztof 267.77KB

Rejestr zmian strony Ogłoszenia Wydziału Geodezji

Podmiot udostępniający informację
Starosta Kępiński
Pierwsza publikacja
Frączek Krzysztof 2020-08-25 09:49:44
Aktualizacja publikacji
Frączek Krzysztof 2020-08-25 09:49:47
Wytworzenie publikacji
Frączek Krzysztof 2020-08-25 09:49:44
Zatwierdzenie
Frączek Krzysztof 2020-08-25 09:49:44
Rejestr zmian
Drukuj
Liczba odwiedzin
29251

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl