przesuń do treści
BiP
Siedziba Urzędu Miasta w Kępnie

Ogłoszenia Wydziału Geodezji

Wykaz nieruchomość SP przeznaczonych do wydzierżawienia Kępno dz 629 i inne

Data publikacji: 2022-02-17

Ważne do: 2022-03-31 23:59:59

Starosta Kępiński

 

działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z  2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) przekazuje do publicznej wiadomości:

 

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej do 3 lat

 

Miejscowość

(obręb ewidencyjny)

Adres nieruchomości

Nr działki

Powierzchnia działki

Nr księgi wieczystej

 Czynsz dzierżawny miesięczny

Obręb:– 4.0001 Miasto Kępno                             Gmina: Kępno

 

KĘPNO

629 

666/1

668/5

667/2

0,1295 ha

0,0215 ha 

0,0234 ha

0,0011 ha

KZ1E/00059759/5

KZ1E/00059759/5

KZ1E/00059759/5

KZ1E/00059811/8

2.160,00 zł.

Przeznaczenie nieruchomości:

Nieruchomości objęte są Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kępno zatwierdzonym   uchwałą Rady Miejskiej w Kępnie nr XLII/249/2013 z dnia 18.09.2013 r., zgodnie z którym:

działki nr: 629, 666/1, 668/5 i 667/2 położone w obrębie 4.0001, Miasto Kępno, gmina Kępno znajdują się w obszarze AA12ZI o przeznaczeniu: tereny zieleni izolacyjnej.

 

Sposób zagospodarowania nieruchomości:

Nieruchomości gruntowe są niezabudowane, nieogrodzone, niezagospodarowane i stanowią nieużytek porośnięty krzewami, chwastami i częściowo trawą. Zgodnie z zapisami w ewidencji gruntów działki te stanowią: dz. nr 629 – cz. Łąki trwałe i cz. droga; dz. nr 666/1 i 668/5 stanowią łąki trwałe, dz. nr 667/2 stanowi grunty pod rowami (w).

Opis nieruchomości:

Przeznaczone do dzierżawy działki położone są pomiędzy drogą wojewódzką, nasypem kolejowym i ogródkami działkowymi. Mają kształty nieregularne. Nie posiadają bezpośredniego dostępu do drogi publicznej.

 

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu  na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami:

Wykaz wywiesza się na okres 21 dniod dnia 17 lutego 2022 r. - do 10 marca 2022 r.. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości mają prawo złożenia wniosku w terminie 6 tygodni od wywieszenia wykazu tj. do dnia 31.03.2022 roku.

Uwagi (ochrona konserwatorska, służebności itp.)                 

Teren nie jest objęty strefą ochrony konserwatorskiej.

 

--------------------------

⃰ Zgodnie z § 1 ust.3 zarządzenia Nr 11/2022 Starosty Kępińskiego z dnia 15 lutego 2022  r. – stawka czynszu będzie podlegać waloryzacji o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłoszony przez Główny Urząd Statystyczny.                                                                       

 

 

                                                                         

                                                                                                          STAROSTA  KĘPIŃSKI                      

                                                                                                              /-/Robert Kieruzal         

                                                  

Osoba wyznaczona do kontaktu:

Z-ca Naczelnika WGKKiGN Kinga Hadaś - nr telefonu: 627828924 

Sprawa: GGN.6845.2.2022

Kategoria: Ogłoszenia wydziału geodezji [ 45 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
pdf zawiadomienie do podzialow pod droge nr 5680P odcinekŁęka Mroczeńska-Żurawiniec.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 6
22-10-06 11:49 Tobias Maciej 0.97MB
pdf zawiadomienie o ustaleniu granic egib Miechow dz nr 98
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 16
22-08-29 08:38 Tobias Maciej 420.66KB
pdf Zawiadomienia o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości Mroczeń działka nr 726 z działkami sąsiednimi
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 36
22-06-06 13:20 Tobias Maciej 687.48KB
pdf Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej na czas oznaczony 30 lat
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 33
22-05-04 12:46 Michalczyk Krzysztof 460.24KB
pdf Obwieszczenie Starosty Kępińskiego o wydaniu decyzji o udostępnieniu nieruchomości
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 44
22-05-02 09:56 Michalczyk Krzysztof 462.74KB
pdf GGN.683.3.91.2021
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 36
22-04-12 14:26 Tobias Maciej 3.41MB
pdf GGN.683.3.90.2021
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 22
22-04-12 14:24 Tobias Maciej 3.41MB
pdf GGN.683.3.62.2021
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 30
22-04-12 11:37 Tobias Maciej 3.56MB
pdf GGN.683.3.58.2021
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 29
22-04-12 11:34 Tobias Maciej 3.37MB
pdf GGN.683.3.49.2021
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 24
22-04-12 11:29 Tobias Maciej 3.21MB
pdf GGN.683.3.38.2021
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 32
22-04-12 11:25 Tobias Maciej 3.39MB
pdf GGN.683.3.36.2021.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 28
22-04-12 11:18 Tobias Maciej 3.34MB
pdf GGN.683.3.17.2021.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 30
22-04-12 11:10 Tobias Maciej 3.34MB
pdf Wykaz nieruchomość SP przeznaczonych do wydzierżawienia Kępno dz 629 i inne
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 22
22-02-17 15:13 Michalczyk Krzysztof 47.22KB
pdf Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości Rzetnia dz.62
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 46
22-01-10 14:23 Michalczyk Krzysztof 414.8KB
pdf Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 46
21-09-14 11:51 Tobias Maciej 593.36KB
pdf Decyzja nr 25-2021
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 154
21-04-29 13:56 Michalczyk Krzysztof 299.14KB
pdf Obwieszczenie Starosty Kępińskiego z dnia 29.04.2021 o wydaniu decyzji o ustaleniu odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 31
21-04-29 13:50 Michalczyk Krzysztof 42.83KB
pdf Obwieszczenie Starosty Kępińskiego zawiadamiające o prowadzonym z urzędu postępowaniu w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania należnego do wypłacenia przez Powiat Kępiński za nabycie nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym Osiny dz 114/7
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 43
21-04-09 10:28 Michalczyk Krzysztof 78.82KB
pdf Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 69
21-03-23 10:30 Tobias Maciej 504.36KB
pdf Obwieszczenie o decyzji
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 44
21-02-02 09:32 Michalczyk Krzysztof 279.78KB
pdf Decyzja nr 5-2021
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 61
21-02-02 09:31 Michalczyk Krzysztof 43.8KB
pdf Obwieszczenie Starosty Kępińskiego zawiadamiające o prowadzonym z urzędu postępowaniu w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania należnego do wypłacenia przez Powiat Kępiński za nabycie nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym Osiny dz 121/1
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 39
20-12-30 14:27 Michalczyk Krzysztof 75.13KB
zip zawiadomienia o czynnościach ustalenia przebiegu granic obręb Biadaszki.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 23
20-09-14 13:54 Tobias Maciej 2.58MB
zip zawiadomienia o czynnościach wyznaczenia wznowienia granic nieruchomości obręb Biadaszki.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 24
20-09-14 13:53 Tobias Maciej 2.65MB
pdf Zmiany dotyczące przyjmowania umów dzierżaw
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 171
20-08-21 13:29 Michalczyk Krzysztof 104.18KB
pdf Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania Kepno dz 433
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 53
20-06-01 14:32 Michalczyk Krzysztof 47.93KB
pdf Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania Kepno dz 435/2
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 47
20-06-01 14:29 Michalczyk Krzysztof 48.49KB
pdf Obwieszczenie Starosty Kępińskiego o wydaniu decyzji nr GG-1/2020 obręb Słupia p Bralinem dz 300
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 69
20-01-10 11:48 Michalczyk Krzysztof 38.43KB
pdf OGŁOSZENIE O ZAMIARZE WSZCZĘCIA POSTĘPOWANIA W SPRAWIE OGRANICZENIA SPOSOBU KORZYSTANIA Z NIERUCHOMOŚCI dz. nr 300 Słupiapod Bralinem
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 63
19-09-11 11:43 Tobias Maciej 383.71KB
pdf Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę dz.729 obręb Opatów
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 84
19-05-21 11:13 Michalczyk Krzysztof 39.05KB
pdf Obwieszczenie Starosty Kępińskiego z dnia 21 stycznia 2019 roku o wydaniu decyzji o udostępnieniu nieruchomości
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 87
19-01-22 08:16 Frączek Krzysztof 45.59KB
pdf Zawiadomienie o zebraniu materiału dowodowego obręb :Mikorzyn dz 192
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 94
19-01-08 15:31 Michalczyk Krzysztof 64.5KB
pdf Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania Mikorzyn dz 192
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 106
18-10-24 14:57 Michalczyk Krzysztof 132.93KB
pdf Obwieszczenie o udostępnieniu działki obręb Drożki dz 313
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 122
17-12-29 14:06 Michalczyk Krzysztof 41.4KB
pdf Decyzja Starosty Kępińskiego o nieustaleniu wykazu uprawnionych do udziału we wspólnotach gruntowych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 349
17-10-17 12:00 Michalczyk Krzysztof 115.39KB
pdf Ogłoszenie o zamiarze wszcz. post.-Drożki-dz.31
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 237
17-10-02 07:57 Michalczyk Krzysztof 37.12KB
rar Szczegółowe informacje o czasie i miejscu rozpoczęcia czynności oraz dane identyfikacyjne działek ewidencyjnych, których przebieg granic będzie ustalany
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 64
17-08-29 10:08 Michalczyk Krzysztof 200.3KB
pdf Ogloszenie o zamiarzew wszczęcia postępowania Krążkowy dz 141-2
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 207
16-10-11 15:38 Michalczyk Krzysztof 276.18KB
pdf Ogloszenie o zamiarzew wszczęcia postępowania Krążkowy dz 141/2 i inne
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 182
16-08-09 12:51 Michalczyk Krzysztof 276.18KB
pdf Ogłoszenie Starosty Kępińskiego w sprawie wspólnot gruntowych i mienia gromadzkiego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 543
16-07-08 11:05 Michalczyk Krzysztof 274.93KB
pdf Obwieszczenie Starosty Kępińskiego o wydaniu decyzji Baranow dz 1310.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 200
16-06-14 15:32 Michalczyk Krzysztof 350.28KB
pdf Zawiadomienie o zebraniu materiału dowodowego Baranow dz1310
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 267
16-05-23 15:37 Michalczyk Krzysztof 129.29KB
pdf Zawiadomienie o wszczęciu postęp - dz. nr 1310 obręb Baranów
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 277
16-05-13 11:11 Michalczyk Krzysztof 133.65KB
pdf Obwieszczenie starosty o udostępnieni dz. nr 516-obręb Osiny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 225
16-05-13 10:55 Michalczyk Krzysztof 267.77KB

Rejestr zmian strony Ogłoszenia Wydziału Geodezji

Podmiot udostępniający informację
Starosta Kępiński
Pierwsza publikacja
Frączek Krzysztof 2020-08-25 09:49:44
Aktualizacja publikacji
Frączek Krzysztof 2020-08-25 09:49:47
Wytworzenie publikacji
Frączek Krzysztof 2020-08-25 09:49:44
Zatwierdzenie
Frączek Krzysztof 2020-08-25 09:49:44
Rejestr zmian
Drukuj
Liczba odwiedzin
25231

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl