BIP

Projekt Programu Współpracy na 2017 rok

Konsultacje „Programu współpracy Powiatu Kępińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017”

Zarząd Powiatu Kępińskiego informuje o konsultacjach „Programu współpracy Powiatu Kępińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017”.

Konsultacje zostaną przeprowadzone w terminie od 7 do 14 października 2016 r.

Zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do wnoszenia pisemnych opinii i uwag do projektu Programu współpracy na 2017 rok na załączonym poniżej formularzu.

Wypełnione formularze należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 14 października br. w Biurze Podawczym Starostwa Powiatowego w Kępnie, drogą listowną na adres: Starostwo Powiatowe w Kępnie, Wydział Zarządzania Projektami i Promocji Powiatu, ul. Kościuszki 5, 63-600 Kępno (decyduje data wpływu do urzędu), drogą elektroniczną na adres oraz faksem pod numerem 62 78 28 901.

Warunkiem udziału w konsultacjach jest kompletne i poprawne wypełnienie formularza. Formularze anonimowe, niekompletne, niepoprawnie wypełnione oraz nie zawierające uzasadnienia nie będą rozpatrywane. W przypadku przesłania formularza za pomocą komunikacji elektronicznej nie ma konieczności opatrywania formularza bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym.

Po zebraniu wszystkich opinii i uwag zostanie uchwalony „Program współpracy Powiatu Kępińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017”.

Kategoria: Konsultacje Programu współpracy na 2017 rok [ 3 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
pdf Sprawozdanie z konsultacji
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 126
16-10-17 14:18
Wiśniewska-Szydlik Karolina
277.75KB
pdf Uchwała Zarządu - konsultacje Programu współpracy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 116
16-10-07 14:08
Wiśniewska-Szydlik Karolina
308.62KB
docx Formularz wnoszenia opinii i uwag
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 101
16-10-07 14:12
Wiśniewska-Szydlik Karolina
12.26KB

Redakcja strony: Projekt Programu Współpracy na 2017 rokRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 1097

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl