BIP

Projekt Programu Współpracy na 2016 rok

Konsultacje nad „Programem współpracy Powiatu Kępińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016”

Zarząd Powiatu Kępińskiego informuje o rozpoczęciu konsultacji nad „Programem współpracy Powiatu Kępińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016”.

Konsultacje zostaną przeprowadzone w terminie od 26 października  do 3 listopada 2015 r.

Zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na rzecz Powiatu Kępińskiego do wnoszenia propozycji/uwag/zmian do projektu Programu współpracy na 2016 rok na załączonym poniżej formularzu.

Wypełnione formularze należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 3 listopada br., w Biurze Podawczym Starostwa Powiatowego w Kępnie, przesłać drogą listowną na adres: Starostwo Powiatowe w Kępnie, ul. Kościuszki 5, 63-600 Kępno (decyduje data wpływu do urzędu) lub pocztą elektroniczną na adres e-mail:

Warunkiem udziału organizacji w konsultacjach jest kompletne i poprawne wypełnienie formularza. Formularze anonimowe, niekompletne, niepoprawnie wypełnione oraz nie zawierające uzasadnienia nie będą rozpatrywane. W przypadku przesłania formularza za pomocą komunikacji elektronicznej nie ma konieczności opatrywania formularza bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym.

Konsultacje przeprowadza się z organizacjami działającymi na terenie powiatu kępińskiego.

Po zebraniu wszystkich propozycji/uwag/zmian wniesionych przez organizacje pozarządowe zostanie przygotowany „Program Współpracy Powiatu Kępińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016”.

http://archiwum.bip.powiatkepno.pl/organizacje_pozarzadowe/Projekt_Programu_Wspolpracy_2016.html

Kategoria: Konsultacje Program na 2016 [ 10 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
doc Projekt Programu Współpracy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 121
15-11-13 13:53
Godek Katarzyna
440KB
doc Załącznik nr 1 Projekt Programu Współpracy - aktualizacja
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 102
15-10-26 15:03
Wiśniewski Marcin
440KB
doc Projekt Programu Współpracy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 462
15-10-26 14:57
Wiśniewski Marcin
440KB
doc Załącznik nr 2 do Uchwały - Formularz propozycji składanych do projektu „Programu Współpracy Powiatu Kępińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016”.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 124
15-10-26 08:51
Wiśniewski Marcin
343KB
doc Załącznik nr 3 do projektu Programu - ARKUSZ OCENY MERYTORYCZNEJ OFERTY
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 125
15-10-26 08:49
Wiśniewski Marcin
44KB
doc Załącznik nr 2 do projektu Programu - Karta Formalnej Oceny Oferty złożonej na realizację zadania publicznego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 114
15-10-26 08:48
Wiśniewski Marcin
47KB
doc Załącznik nr 1 do projektu Programu - Oświadczenie
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 145
15-10-26 08:46
Wiśniewski Marcin
26.5KB
doc PROJEKT PROGRAMU WSPÓŁPRACY POWIATU KĘPIŃSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 3 UST. 3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE NA ROK 2016
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 89
15-10-26 08:45
Wiśniewski Marcin
440.5KB
doc UCHWAŁA Nr 68.V.2015 ZARZĄDU POWIATU KĘPIŃSKIEGO z dnia 23 października 2015 w sprawie terminu i sposobu przyjmowania uwag i opinii do projektu Programu współpracy Powiatu Kępińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 385
15-10-26 08:43
Wiśniewski Marcin
43KB
pdf Uchwała Nr III-18-2010
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 344
12-03-27 13:38
Białek Włodzimierz
240.12KB

Redakcja strony: Projekt Programu Współpracy na 2016 rokRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 1212

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl