BIP

Projekt Programu Współpracy na 2019 rok

Konsultacje „Programu współpracy Powiatu Kępińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019”

Zarząd Powiatu Kępińskiego informuje o konsultacjach „Programu współpracy Powiatu Kępińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019”.

Konsultacje zostaną przeprowadzone w terminie od 26 września do 03 października 2018 r.

Zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do wnoszenia pisemnych opinii i uwag do projektu Programu współpracy na 2019 rok na załączonym poniżej formularzu.

Wypełnione formularze należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 03 października br. w Biurze Podawczym Starostwa Powiatowego w Kępnie, drogą listowną na adres: Starostwo Powiatowe w Kępnie, Wydział Zarządzania Projektami i Promocji Powiatu, ul. Kościuszki 5, 63-600 Kępno (decyduje data wpływu do urzędu), drogą elektroniczną na adres: oraz faksem pod numerem 62 78 28 901.

Warunkiem udziału w konsultacjach jest kompletne i poprawne wypełnienie formularza. Formularze anonimowe, niekompletne, niepoprawnie wypełnione oraz nie zawierające uzasadnienia nie będą rozpatrywane. W przypadku przesłania formularza za pomocą komunikacji elektronicznej nie ma konieczności opatrywania formularza bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym.

Po zebraniu wszystkich opinii i uwag zostanie uchwalony „Program współpracy Powiatu Kępińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019”.

Kategoria: Konsultacje Programu współpracy na 2019 rok [ 3 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
pdf Sprawozdanie z konsultacji
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 34
18-10-09 08:31
Magot-Wołk Diana
198.9KB
pdf Uchwała Zarządu - konsultacje Projektu Programu współpracy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 46
18-09-25 14:03
Magot-Wołk Diana
480.18KB
doc Formularz propozycji
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 33
18-09-25 14:43
Magot-Wołk Diana
47.5KB

Redakcja strony: Projekt Programu Współpracy na 2019 rokRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 285

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl