BIP

Projekt Programu Współpracy na 2015 rok

Zarząd Powiatu Kępińskiego informuje o rozpoczęciu konsultacji nad „Programem współpracy Powiatu Kępińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015”.

Konsultacje zostaną przeprowadzone w terminie od 14 listopada  do 30 listopada 2014 r.

Zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na rzecz Powiatu Kępińskiego do wnoszenia propozycji/uwag/zmian do projektu Programu współpracy na 2015 rok na załączonym poniżej formularzu.

Wypełnione formularze należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 30 listopada br., w Biurze Podawczym Starostwa Powiatowego w Kępnie, przesłać drogą listowną na adres: Starostwo Powiatowe w Kępnie, ul. Kościuszki 5, 63-600 Kępno (decyduje data wpływu do urzędu) lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: 

Warunkiem udziału organizacji w konsultacjach jest kompletne i poprawne wypełnienie formularza. Formularze anonimowe, niekompletne, niepoprawnie wypełnione oraz nie zawierające uzasadnienia nie będą rozpatrywane. W przypadku przesłania formularza za pomocą komunikacji elektronicznej nie ma konieczności opatrywania formularza bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym.

Konsultacje przeprowadza się z organizacjami działającymi na terenie powiatu kępińskiego.

Po zebraniu wszystkich propozycji/uwag/zmian wniesionych przez organizacje pozarządowe zostanie przygotowany „Program Współpracy Powiatu Kępińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015”.

http://archiwum.bip.powiatkepno.pl/organizacje_pozarzadowe/konsultacje_2015.html

 

Kategoria: Projekt Programu Współpracy na rok 2015 [ 6 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
pdf 6) Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 307.IV.2014 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 13 listopada 2014 roku - formularz propozycji składanych do projektu Programu współpracy Powiatu Kępińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 174
14-11-14 13:03
Białek Włodzimierz
232.02KB
pdf 5) Załącznik nr 3 do projektu Programu współpracy Powiatu Kępińskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2015 - arkusz oceny merytorycznej oferty
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 163
14-11-14 12:36
Białek Włodzimierz
34.54KB
pdf 4) Załącznik nr 2 do projektu Programu współpracy Powiatu Kępińskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2015 - Karta oceny formalnej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 149
14-11-14 12:29
Białek Włodzimierz
41.47KB
pdf 3) Załącznik nr 1 do projektu Programu współpracy Powiatu Kępińskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2015 - Oświadczenie członka Komisji Konkursowej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 169
14-11-14 12:27
Białek Włodzimierz
32.1KB
pdf 2) Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 307.IV.2014 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 13 listopada 2014 r. - projekt Programu współpracy Powiatu Kępińskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2015
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 172
14-11-14 12:24
Białek Włodzimierz
308.12KB
pdf 1) Uchwała Nr 307.IV.2014 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 13 listopada 2014 roku w sprawie przyjęcia i skierowania do konsultacji projektu Programu współpracy Powiatu Kępińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 185
14-11-14 12:15
Białek Włodzimierz
46.48KB

Redakcja strony: Projekt Programu Współpracy na 2015 rokRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 1162

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl