BIP

2015

Kategoria: 2015 [ 83 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
pdf 083. Uchwała Nr 85.V.2015 z dnia 31.12.2015 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie powiatu na 2015 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 85
16-01-15 11:44
Rachel Emilia
157.58KB
pdf 082. Uchwała Nr 84.V.2015 z dnia 29.12.2015 r. w sprawie wyboru ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wsparcia realizacji zadania z zakresu ustawy o pomocy społecznej, dotyczącego prowadzenia ośrodka interwencji kryzysowej na terenie Powiatu Kępińskiego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 279
15-12-31 11:40
Rachel Emilia
1.04MB
pdf 081. Uchwała Nr 83.V.2015 z dnia 23.12.2015 r. w sprawie • w sprawie: wniosku Zarządu Powiatu Kępińskiego reprezentowanego przez Pana Grzegorza Lewowskiego Właściciela Biura Inżynierskiego TRAKT z siedziba Sędzisław 50, 58-410 Marciszów o wydanie opinii dla zadania „Remont drogi Powiatowej w miejscowości Zbyczyna-Drożki nr 5683P” na terenie gminy Perzów i Rychtal powiatu Kępińskiego, województwa wielkopolskiego zgodnie z Ustawą ....
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 97
15-12-31 11:38
Rachel Emilia
136.79KB
pdf 080. Uchwała Nr 82.V.2015 z dnia 23.12.2015 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do spraw opiniowania ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu ustawy o pomocy społecznej, dotyczącego prowadzenia ośrodka interwencji kryzysowej na terenie Powiaty Kępińskiego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 232
15-12-31 11:36
Rachel Emilia
269.81KB
pdf 079. Uchwała Nr 81.V.2015 z dnia 17.12.2015 r w sprawie przyjęcia autopoprawki do złożonego projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kępińskiego na lata 2016-2026
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 108
15-12-31 11:20
Rachel Emilia
4.53MB
pdf 078. Uchwała Nr 80.V.2015 z dnia 17.12.2015 r. w sprawie przyjęcia autopoprawki do złożonego projektu budżetu Powiatu Kępińskiego na 2016 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 102
15-12-23 10:50
Rachel Emilia
259.5KB
pdf 077. Uchwała Nr 79.V.2015 z dnia 14.12.2015 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie powiatu na 2015 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 97
15-12-23 10:41
Rachel Emilia
245.45KB
pdf 074. Uchwała Nr 76.V.2015 z dnia 23.11.2015 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do spraw opiniowania ofert o wsparcie zadań publicznych Powiatu Kepińskiego w 2016 roku w zakresie powierzenia organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego, zwanej dalej "organizacją pozarządową" prowadzenia jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w powiecie kępińskim w 2016 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 203
15-12-09 14:04
Rachel Emilia
293.08KB
pdf 076. Uchwała Nr 78.V.2015 z dnia 2.12.2015 r. w sprawie wsparcia realizacji zadania z zakresu ustawy o pomocy społecznej, dotyczącego prowadzenia ośrodka interwencji kryzysowej na terenie Powiatu Kępińskiego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 96
15-12-08 12:58
Rachel Emilia
8.66MB
pdf 075. Uchwała Nr 77.V.2015 z dnia 2.12.2015 r. w sprawie wyboru ofert na realizacje zadań publicznych w zakresie powierzenia prowadzenia organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Kępińskim w 2016 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 154
15-12-08 12:54
Rachel Emilia
400.37KB
rar 071. Uchwała Nr 73.V.2015 z dnia 16.11.2015 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej Powiatu Kepińskiego na rok 2016 wraz z uzasadnieniem
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 106
15-12-02 11:54
Rachel Emilia
0.91MB
pdf 073. Uchwała Nr 75.V.2015 z dnia 23.11.2015 r. w sprawie budżetu i w budżecie powiatu na 2015 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 92
15-11-27 13:59
Rachel Emilia
136.57KB
pdf 072. Uchwała Nr 74.V.2015 z dnia 16.11.2015 r. w sprawie oprcowania projektu planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej na 2016 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 102
15-11-27 13:52
Rachel Emilia
257.71KB
pdf 070. Uchwała Nr 72.V.2015 z dnia 16.11.2015 r. w sprawie ustalenia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kępińskiego na lata 2016-2026
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 99
15-11-27 12:51
Rachel Emilia
1.33MB
pdf 069. Uchwała Nr 71.V.2015 z dnia 9.11.2015 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie powiatu na 2015 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 104
15-11-18 13:21
Rachel Emilia
215.7KB
pdf 068. Uchwała Nr 70.V.2015 z dnia 9.11.2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie powierzenia prowadzenia organizacji pozarządowej prowadzoącej działalność porzytku publicznego jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2016 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 89
15-11-18 13:14
Rachel Emilia
309.84KB
pdf 067. Uchwała Nr 69.V.2015 z dnia 9.11.2015 r. w sprawie powołania Komisji do dysponowania środkami budżetu powiatu przeznaczonymi na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 110
15-11-17 12:57
Rachel Emilia
545.43KB
pdf 066. Uchwała Nr 68.V.2015 z dnia 23.10.2015 r. w sprawie terminu i sposobu przyjmowania uwag i opinii do projektu Programu współpracy Powiatu Kepińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 109
15-10-29 12:25
Rachel Emilia
835.49KB
pdf 065. Uchwała Nr 67.V.2015 z dnia 23.10.2015 r. zmieniająca uchwałę Zarządu Powiatu Kępińskiego Nr 12.V.2015 z dnia 9 marca 2015 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego oraz określenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat oraz specjalności i form kształcenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Kępiński na rok 2015
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 90
15-10-26 12:37
Rachel Emilia
146.42KB
pdf 064. Uchwała Nr 66.V.2015 z dnia 23.10.2015 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie i Głównemu Specjaliście Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie oraz przystąpienia do realizacji projektu pozakonkursowego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 90
15-10-26 12:30
Rachel Emilia
219.63KB
pdf 063. Uchwała Nr 65.V.2015 z dnia 24.09.2015 r. w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pozakonkursowego Powiatowego Urzędu Pracy w Kępnie współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego pt. „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie kępińskim (I)”.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 179
15-10-06 14:42
Rachel Emilia
185.74KB
pdf 062. Uchwała Nr 64.V.2015 z dnia 16.09.2015 r. w sprawie przyznania nagrody Starosty Kępińskiego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 253
15-09-25 14:27
Rachel Emilia
172.11KB
pdf 061. Uchwała Nr 63.V.2015 z dnia 3.09.2015 r. w sprawie wniosku Wójta Gminy Baranów ul. Rynek 21 63-604 Baranów o wydanie opinii dotyczącej „Przebudowy drogi gminnej nr G852552 Marianka Mroczeńska ” na odcinku od km 0+000 do km 0+616 na terenie gminy Baranów powiatu Kępińskiego, województwa wielkopolskiego zgodnie z Ustawą o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2013 .687 z późn. zm.), na działkach nr ewid.....
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 111
15-09-25 14:26
Rachel Emilia
135.11KB
pdf 060. Uchwała Nr 62.V.2015 z dnia 3.09.2015 r. w sprawie oddania w użyczenie na okres 3 lat Powiatowej Bibliotece Publicznej w Kępnie działki nr 1924/1 położonej w Kępnie, przy ul. Sienkiewicza 26a, stanowiącej własność Powiatu Kępińskiego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 102
15-09-25 14:22
Rachel Emilia
185.3KB
pdf 059. Uchwała Nr 61.V.2015 z dnia 24.08.2015 r. w sprawie wniosku Wójta Gminy Baranów ul. Rynek 21 63-604 Baranów o wydanie opinii dotyczącej „Przebudowy drogi gminnej nr G859894 Grębanin –Żurawiniec” na odcinku od km 0+000 do km 1+915,44 na terenie gminy Baranów powiatu Kępińskiego, województwa wielkopolskiego zgodnie z Ustawą o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2013 .687 z późn. zm.), .....
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 108
15-09-25 14:21
Rachel Emilia
134.53KB
pdf 058. Uchwała Nr 60.V.2015 z dnia 13.08.2015 r. w sprawie oddanie w użyczenie na okres 3 lat Caritas Diecezji Kaliskiej z siedzibą przy ul. Prostej 1A, 62-800 Kalisz, działki nr 1257/7 położonej w Słupi pod Kępnem stanowiącej własność Powiatu Kępińskiego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 134
15-08-24 12:52
Rachel Emilia
187.23KB
pdf 057. Uchwała Nr 59.V.2015 z dnia 30.07.2015 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie powiatu na 2015 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 129
15-08-18 11:43
Rachel Emilia
233.87KB
pdf 056. Uchwała Nr 58.V.2015 z dnia 9.07.2015 r. w sprawie wniosku Gminy Kępno reprezentowanej przez Pana Mirosława Karolaka właściciela firmy „eMWu Karolak ” ul. Dworcowa 163-400 Ostrów Wlkp. O wydanie opinii dotyczącej rozbudowy ulicy Walki Młodych w Kępnie zgodnie z Ustawą o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2013 .687 z późn. zm.), na działkach nr ewid. : 78/1, 80/1, 81/1, 82/2, 83/1...
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 129
15-07-30 10:01
Rachel Emilia
137.74KB
pdf 055. Uchwała Nr 57.V.2015 z dnia 9.07.2015 r. w sprawie przyznania stypendiów uczniom szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży, dla których organem prowadzoącym jest Powiat Kępiński
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 447
15-07-13 09:33
Rachel Emilia
174.11KB
pdf 054. Uchwała Nr 56.V.2015 z dnia 9.07.2015 r. w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego dyrektorom szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Kępiński
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 126
15-07-13 09:31
Rachel Emilia
170.71KB
pdf 053. Uchwała Nr 55.V.2015 z dnia 9.07.2015 r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela, który będzie zastępował dyrektora Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Kępnie w trakcie jego nieobecności
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 354
15-07-13 09:27
Rachel Emilia
166.92KB
pdf 052. Uchwała Nr 54.V.2015 z dnia 2.07.2015 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organzacyjnego Powiatowego Zarządu Dróg w Kępnie
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 452
15-07-07 10:11
Rachel Emilia
369.62KB
pdf 051. Uchwała Nr 53.V.2015 z dnia 2.07.2015 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie powiatu na 2015 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 138
15-07-07 10:05
Rachel Emilia
207.19KB
pdf 050. Uchwała Nr 52.V.2015 z dnia 2.07.2015 r. w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pozakonkursowego Powiatowego Urzędu Pracy w Kępnie współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój pn. "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie kępiński"
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 114
15-07-07 10:03
Rachel Emilia
190.95KB
pdf 049. Uchwała Nr 51.V.2015 z dnia 2.07.2015 r. w sprawie wyboru ofert na realizację zadań publicznych w 2015 roku przez organizacje pozarządowe i inne podmioty, w ramach otwartego konkursu ofert nr 2/2015
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 193
15-07-07 09:58
Rachel Emilia
446.78KB
pdf 048. Uchwała Nr 50.V.2015 z dnia 2.07.2015 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 135
15-07-07 09:52
Rachel Emilia
216.25KB
pdf 047. Uchwała Nr 49.V.2015 z dnia 2.07.2015 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 126
15-07-07 09:52
Rachel Emilia
217.28KB
pdf 046. Uchwała Nr 48.V.2015 z dnia 2.07.2015 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 147
15-07-07 09:50
Rachel Emilia
216.56KB
pdf 045. Uchwała Nr 47.V.2015 z dnia 2.07.2015 r. w sprawie przedłużenia umowy użyczenie na czas nieokreślony Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie, z siedzibą w Kępnie przy ul. Sienkiewicza 26, lokalu użytkowego połozonego w Mianowicach 2H- I kondygnacja, stanowiącego mienie Powiatu Kępinskiego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 148
15-07-07 09:39
Rachel Emilia
234.86KB
pdf 044. Uchwała Nr 46.V.2015 z dnia 24.06.2015 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Kępnie
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 431
15-07-02 09:20
Rachel Emilia
5.5MB
pdf 043. Uchwała Nr 45.V.2015 z dnia 24.06.2015 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kępnie
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 136
15-07-02 09:19
Rachel Emilia
1.76MB
pdf 042. Uchwała Nr 44.V.2015 z dnia 18.06.2015 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do składania oświadczeń woli w sprawach związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Domu Pomocy Społecznej w Rzetni
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 106
15-07-02 09:15
Rachel Emilia
276.56KB
pdf 041. Uchwała Nr 43.V.2015 z dnia 18.06.2015 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 131
15-07-02 09:10
Rachel Emilia
7.19MB
pdf 040. Uchwała Nr 42.V.2015 z dnia 18.06.2015 r. w sprawie zmiany w Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Rzetni
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 134
15-07-02 09:03
Rachel Emilia
703.06KB
pdf 039. Uchwała Nr 41.V.2015 z dnia 18.06.2015 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie powiatu na 2015 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 148
15-07-02 08:58
Rachel Emilia
2.55MB
pdf 038. Uchwała Nr 40.V.2015 z dnia 18.06.2015 r. w sprawie przyznania dodatku funkcyjnego dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kępnie
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 123
15-07-02 08:56
Rachel Emilia
48KB
pdf 037. Uchwała Nr 39.V.2015 z dnia 18.06.2015 r. w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 257
15-07-02 08:54
Rachel Emilia
471.35KB
pdf 036. Uchwała Nr 38.V.2015 z dnia 18.06.2015 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kępnie
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 137
15-07-02 08:52
Rachel Emilia
468.08KB
pdf 035. Uchwała Nr 37.V.2015 z dnia 11.06.2015 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kępnie
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 285
15-06-12 13:28
Rachel Emilia
624.61KB
pdf 034. Uchwała Nr 36.V.2015 z dnia 25.05.2015 r. w sprawie zatrudnienia dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Rzetni
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 156
15-05-27 09:33
Rachel Emilia
263.69KB
pdf 033. Uchwała Nr 35.V.2015 z dnia 25.05.2015 r. w sprawie przyznania nagrody rocznej za 2014 r. Dyrektorowi Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kępnie
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 114
15-05-27 09:32
Rachel Emilia
298.69KB
pdf 032. Uchwała Nr 34.V.2015 z dnia 25.05.2015 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do spraw opiniowania ofert o wsparcie zadań publicznych Powiatu Kępińskiego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 197
15-05-27 09:22
Rachel Emilia
71.98KB
pdf 031. Uchwała Nr 33.V.2015 z dnia 25.05.2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert nr 2/2015 na realizację zadań publicznych Powiatu Kępińskiego w 2015 roku przez organizacje pozarządowe i inne podmioty
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 153
15-05-27 09:20
Rachel Emilia
6.27MB
pdf 030. Uchwała Nr 32.V.2015 z dnia 19.05.2015 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kępnie ul. Sienkiewicza 25, 63-600 Kępno
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 342
15-05-19 13:45
Rachel Emilia
587.49KB
pdf 029. Uchwała Nr 31.V.2015 z dnia 8.05.2015 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 20.V.2015 Zarządu Powiatu Kępińskiego w sprawie ogłoszenia naboru na kierownicze stanowisko urzędnicze Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Rzetni
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 121
15-05-19 13:13
Rachel Emilia
429.63KB
pdf 028. Uchwała Nr 30.V.2015 z dnia 8.05.2015 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie powiatu na 2015 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 140
15-05-11 12:55
Rachel Emilia
1.02MB
pdf 027. Uchwała Nr 29.V.2015 z dnia 8.05.2015 r. w sprawie zmiany Regulaminu przyznawania tytułu " Ważna Indywidualność Powiatu, czyli WIP 20..." na podstawie uchwały Zarządu Powiatu Kępińskiego Nr 271.IV.2014 z dnia 16 maja 2014 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 133
15-05-11 12:54
Rachel Emilia
331.81KB
pdf 026. Uchwała Nr 28.V.2015 z dnia 8.05.2015 r. w sprawie udzzielenia w 2015 roku spółkom wodnym dotacji z budżetu Powiatu Kępińskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji robót ze składek członkowskich na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych oraz remont i budowę nowych zastawek na systemach melioracji wodnych szczegółowych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 133
15-05-11 12:51
Rachel Emilia
0.99MB
pdf 025. Uchwała Nr 27.V.2015 z dnia 21.04.2015 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu realizacji zadania p.n. "Usuwanie z terenu Powiatu Kępińskiego wyrobów zawierających azbest"
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 121
15-04-23 12:27
Rachel Emilia
325.72KB
pdf 024. Uchwała Nr 26.V.2015 z dnia 21.04.2015 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie powiatu na 2015 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 127
15-04-23 12:25
Rachel Emilia
78.83KB
pdf 023. Uchwała Nr 25.V.2015 z dnia 21.04.2015 r. zmieniająca uchwałe nr 7.V.2015 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 29.01.2015 roku w sprawie opracowania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej na 2015 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 128
15-04-23 12:23
Rachel Emilia
132.87KB
pdf 022. Uchwała Nr 24.V.2015 z dnia 21.04.2015 r. w sprawie uzgodnienia zawodów, w których kształci Technikum Nr 1 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kępnie
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 259
15-04-23 12:21
Rachel Emilia
46.03KB
pdf 021. Uchwała Nr 23.V.2015 z dnia 21.04.2015 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Zastępcy Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Kępnie w zakresie Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 144
15-04-23 12:19
Rachel Emilia
57.65KB
pdf 020. Uchwała Nr 22.V.2015 z dnia 21.04.2015 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Kępnie w zakresie Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 107
15-04-23 12:18
Rachel Emilia
55.5KB
pdf 019. Uchwała Nr 21.V.2015 z dnia 8.04.2015 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie powiatu na 2015 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 190
15-04-21 13:17
Rachel Emilia
159.93KB
pdf 018. Uchwała Nr 20.V.2015 z dnia 8.04.2015 r. w sprawie ogłoszenia naboru na kierownicze stanowisko urzędnicze Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Rzetni
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 319
15-04-21 13:14
Rachel Emilia
38.04KB
pdf 017. Uchwała Nr 19.V.2015 z dnia 8.04.2015 r. w sprwie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjanych Nr 1 w Kępnie, ul. Sienkiewicza 25.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 147
15-04-10 08:23
Rachel Emilia
167.84KB
pdf 016. Uchwała Nr 18.V.2015 z dnia 31.03.2015 r. w sprawie Regulaminu udzielania przez jednostki organizacyjne Powiatu Kępińskiego zamówień, których wartość nie przekracza 30.000 euro
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 194
15-03-31 13:02
Jany Małgorzata
446.24KB
pdf 015. Uchwała Nr 17.V.2015 z dnia 27.03.2015 r. w sprawie wyboru ofert na realizację zadań publicznych w 2015 roku przez organizacje pozarządowe i inne podmioty.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 123
15-03-31 09:59
Jany Małgorzata
118.62KB
pdf 014. Uchwała Nr 16.V.2015 z dnia 19.03.2015 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie powiatu na rok 2015.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 157
15-03-25 11:15
Jany Małgorzata
319.19KB
pdf 013. Uchwała Nr 15.V.2015 z dnia 19.03.2015 r. w sprawie wysokości dotacji dla niepublicznej szkoły o uprawnieniach szkoły publicznej Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Kępnie na rok 2015
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 120
15-03-25 11:14
Jany Małgorzata
61.08KB
pdf 012. Uchwała Nr 14.V.2015 z dnia 9.03.2015 r. sprawie powołania Komisji do dysponowania środkami budżetu powiatu przeznaczonymi na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 124
15-03-17 11:09
Jany Małgorzata
56.72KB
pdf 011. Uchwała Nr 13.V.2015 z dnia 9.03.2015 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie na 2015 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 145
15-03-17 11:06
Jany Małgorzata
152.5KB
pdf 010. Uchwała Nr 12.V.2015 z dnia 9.03.2015 r. w w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego oraz określenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat oraz specjalności i form kształcenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Kępiński na rok 2015.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 127
15-03-17 10:59
Jany Małgorzata
152.5KB
pdf 009. Uchwała Nr 11.V.2015 z dnia 9.03.2015 r. w sprawie dofinansowania ze środków budżetu Powiatu Kępińskiego kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Słupi pod Kępnem w 2015r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 128
15-03-17 10:56
Jany Małgorzata
58.61KB
pdf 008. Uchwała Nr 10.V.2015 z dnia 26.02.2015 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie powiatu na 2015 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 142
15-03-03 13:53
Jany Małgorzata
181.37KB
pdf 007. Uchwała Nr 9.V.2015 z dnia 16.02.2015 r. w sprawie przekazania Spółdzielni Socjalnej „Jaśmin” mienia ruchomego w nieodpłatne używanie na czas nieoznaczony
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 256
15-03-03 13:49
Jany Małgorzata
61.35KB
pdf 006. Uchwała nr 8.V.2015 z dnia 16.02.2015 r. w sprawie odwołania ze stanowiska Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Rzetni
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 246
15-02-18 12:32
Jany Małgorzata
40.91KB
pdf 005. Uchwała nr 7.V.2015 z dnia 29.01.2015 r. w sprawie opracowania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej na 2015 rok.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 116
15-02-09 14:39
Jany Małgorzata
644.89KB
pdf 004. Uchwała nr 6.V.2015 z dnia 29.01.2015 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do spraw opiniowania ofert o wsparcie zadań publicznych Powiatu Kępińskiego w 2015r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 120
15-02-09 12:27
Jany Małgorzata
51.73KB
pdf 003. Uchwała nr 5.V.2015 z dnia 29.01.2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Kępińskiego w 2015 roku przez organizacje pozarządowe i inne podmioty.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 110
15-02-09 12:25
Jany Małgorzata
57.37KB
pdf 002. Uchwała Nr 4.V.2015 z dnia 23.01.2015 r. w sprawie: "Przyjęcia autopoprawki do złożonego projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kępińskiego na lata 2015 - 2025 "
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 147
15-02-04 11:58
Jany Małgorzata
1.09MB
pdf 001. Uchwała Nr 3.V.2015 z dnia 23.01.2015 r. w sprawie: "Przyjęcia autopoprawki do złożonego projektu budżetu Powiatu Kępińskiego na 2015 rok"
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 158
15-01-30 11:04
Jany Małgorzata
1.16MB

Redakcja strony: 2015Rejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 1491

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl