BIP

2020

Kategoria: 2020 [ 12 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
pdf 1. Uchwała nr 106.VI.2020 z dnia 7.01.2020 r. w sprawie ustalenia wysokości dotacji dla niepublicznej szkoły o uprawnieniach szkoły publicznej Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Kępnie na rok 2020.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 9
20-01-09 11:35
Rachel Emilia
207.81KB
pdf 2. Uchwała nr 107.VI.2020 z dnia 7.01.2020 r. w sprawie przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły wyższe, placówki doskonalenia nauczycieli oraz inne podmioty, których zadania statutowe obejmują doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz ustalenia form i specjalności kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w roku 2020.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 13
20-01-09 11:37
Rachel Emilia
0.98MB
pdf 3. Uchwała nr 108.VI.2020 z dnia 7.01.2020 r. w sprawie opracowania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej na 2020 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 7
20-01-09 11:38
Rachel Emilia
376.78KB
pdf 4. Uchwała nr 109.VI.2020 z dnia 7.01.2020 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XV/94/2019 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie budżetu powiatu na rok 2020
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 15
20-01-09 11:40
Rachel Emilia
233.19KB
pdf 5. Uchwała nr 110.VI.2020 z dnia 14.01.2020 r. w sprawie udzielenia z budżetu Powiatu Kępińskiego na 2020 rok pożyczki Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Kępnie
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 4
20-01-22 13:18
Rachel Emilia
221.05KB
pdf 6. Uchwała nr 111.VI.2020 z dnia 21.01.2020 r. w sprawie rozpatrzenia petycji Fundacji Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego o możliwości wdrożenia w Starostwie Powiatowym w Kępnie procedur związanych z pełnym zabezpieczeniem potrzeb Interesantów - dot. płatności bezgotówkowych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 5
20-01-22 13:19
Rachel Emilia
376.88KB
pdf 7. Uchwała nr 112.VI.2020 z dnia 21.01.2020 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Zastępcy Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie do składania oświadczeń woli w imieniu Powiatu Kępińskiego związanych z realizacją Umowy Nr 7/2019/AOON z dnia 18.12.2019r. w sprawie wysokości i trybu przekazywania środków Solidarnościowego...
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 4
20-01-22 13:59
Rachel Emilia
197.68KB
pdf 8. Uchwała nr 113.VI.2020 z dnia 21.01.2020 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Kępnie
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 8
20-01-22 14:00
Rachel Emilia
1.21MB
pdf 9. Uchwała nr 114.VI.2020 z dnia 28.01.2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Kępińskiego w 2020 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 13
20-01-29 10:00
Rachel Emilia
273.28KB
pdf 10. Uchwała nr 115.VI.2020 z dnia 4.02.2020 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia odcinka drogi do kategorii dróg gminnych na terenie gminy Bralin.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 3
20-02-05 14:23
Rachel Emilia
201.86KB
pdf 11. Uchwała nr 116.VI.2020 z dnia 11.02.2020 r. w sprawie wniosku z dnia 27.01.2020 r. Wójta Gminy Bralin ul. Rynek 3, 63-640 Bralin reprezentowanego na podstawie pełnomocnictwa z dnia 15.01.2020 przez Pana Marcina Kasałkę o wydanie opinii dotyczącej „Budowy drogi gminnej ul. Południowa w Bralinie o dł. ok 1,7 km (od ul. Namysłowskiej do ul. Kępińskiej) na działkach nr ewid.: inwestycja liniowa na terenie gminy Bralin powiatu Kępińskiego...
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 2
20-02-12 11:19
Rachel Emilia
207.25KB
pdf 12. Uchwała nr 117.VI.2020 z dnia 11.02.2020 r. w sprawie powołania komisji konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert ogłoszonym Uchwałą Nr 114.VI.2020 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 28 stycznia 2020r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 4
20-02-12 11:21
Rachel Emilia
206.43KB

Redakcja strony: 2020Rejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 124

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl