BIP

2016

Kategoria: 2016 [ 63 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
pdf 063. Uchwała nr 148.V.2016 z dnia 29.12.2016 r. w sprawie wyboru ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wsparcia realizacji zadania z zakresu ustawy o pomocy społecznej, dotyczącego prowadzenia ośrodka interwencji kryzysowej na terenie Powiatu Kępińskiego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 80
16-12-30 10:44
Rachel Emilia
536.57KB
pdf 062. Uchwała nr 147.V.2016 z dnia 22.12.2016 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do spraw opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w sprawie wsparcia realizacji zadania z zakresu ustawy o pomocy społecznej, dotyczącego prowadzenia ośrodka interwencji kryzysowej na terenie Powiatu Kępińskiego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 137
16-12-28 12:06
Rachel Emilia
457.77KB
pdf 061. Uchwała nr 146.V.2016 z dnia 12.12.2016 r. w sprawie przyjęcia autopoprawki do złożonego projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kępińskiego na lata 2017-2028
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 81
16-12-20 11:27
Rachel Emilia
1.41MB
pdf 060. Uchwała nr 145.V.2016 z dnia 12.12.2016 r. w sprawie przyjęcia autopoprawki do złożonego projektu budżetu Powiatu Kępińskiego na 2017 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 141
16-12-20 11:23
Rachel Emilia
348.15KB
pdf 059. Uchwała nr 144.V.2016 z dnia 28.11.2016 r. w sprawie wyboru ofert na realizację zadań publicznych w zakresie powierzenia prowadzenia organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Kępińskim w 2017 roku.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 110
16-12-08 09:56
Rachel Emilia
290.45KB
pdf 058. Uchwała nr 143.V.2016 z dnia 28.11.2016 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Kępnie w zakresie realizacji projektu konkursowego pt. Liderzy kępińskiego rynku pracy", współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 158
16-12-07 13:08
Rachel Emilia
207.52KB
pdf 057. Uchwała nr 142.V.2016. z dnia 22.11.2016 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do spraw opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie powierzenia prowadzenia organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawanej w 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 132
16-12-07 12:55
Rachel Emilia
309.39KB
pdf 056. Uchwała nr 141.V.2016 z dnia 22.11.2016 r. w sprawie wsparcia realizacji zadania z zakresu ustawy o pomocy społecznej, dotyczącego prowadzenia ośrodka interwencji kryzysowej na terenie Powiatu Kępińskiego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 162
16-12-07 12:52
Rachel Emilia
309.34KB
pdf 055. Uchwała nr 140.V.2016 z dnia 14.11.2016 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej Powiatu Kępińskiego na rok 2017 wraz z uzasadnieniem
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 140
16-11-15 14:12
Rachel Emilia
1.37MB
pdf 054. Uchwała nr 139.V.2016 z dnia 14.11.2016 r. w sprawie ustalenia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kępińskiego na lata 2017-2028.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 95
16-11-15 14:11
Rachel Emilia
12.41MB
pdf 053. Uchwała nr 138.V.2016 z dnia 2.11.2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie powierzenia prowadzenia organizacji pozarządowej prowadzącej działalności pożytku publicznego jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 105
16-11-15 13:50
Rachel Emilia
361KB
pdf 052. Uchwała nr 137.V.2016 z dnia 17.10.2016 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie na 2016 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 133
16-10-19 10:32
Rachel Emilia
443.42KB
pdf 051. Uchwała nr 136.V.2016 z dnia 7.10.2016 r. w sprawie terminu i sposobu przyjmowania uwag i opinii do projektu Programu współpracy Powiatu Kępińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 116
16-10-10 13:15
Rachel Emilia
302.65KB
pdf 050. Uchwała nr 135.V.2016 z dnia 7.10.2016 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie na 2016 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 103
16-10-10 13:14
Rachel Emilia
360.45KB
pdf 049. Uchwała nr 134.V.2016 z dnia 22.09.2016 r. w sprawie zaopiniowania projektu "Program Ochrony Środowiska dla Gminy Bralin na lata 2017- 2020"
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 145
16-09-27 10:32
Rachel Emilia
354.14KB
pdf 048. Uchwała nr 133.V.2016 z dnia 16.09.2016 r. w sprawie przyznania nagrody Starosty Kępińskiego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 167
16-09-27 10:29
Rachel Emilia
236.59KB
pdf 047. Uchwała nr 132.V.2016 z dnia 16.09.2016 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kępińskiego na lata 2016-2026
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 144
16-09-27 10:28
Rachel Emilia
282.16KB
pdf 046. Uchwała nr 131.V.2016 z dnia 8.09.2016 r. w sprawie nabycia na rzecz Powiatu Kępińskiego nieruchomości gruntowych położonych w obrębie geodezyjnym Donaborów, gmina Baranów i Świba, gmina Kępno z przeznaczeniem na poszerzenie drogi powiatowej nr 5701 P
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 106
16-09-27 10:23
Rachel Emilia
447.17KB
pdf 045. Uchwała nr 130.V.2016 z dnia 8.09.2016 r. w sprawie przyznania stypendiów uczniom szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży, dla których organem prowadzącym jest Powiat Kępiński.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 162
16-09-12 10:00
Rachel Emilia
241KB
pdf 044. Uchwała nr 129.V.2016 z dnia 21.07.2016 r. w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych dla których organem prowadzącym jest Powiat Kępiński
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 210
16-07-22 13:48
Rachel Emilia
236.29KB
pdf 043. Uchwała nr 128.V.2016 z dnia 21.07.2016 r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela, który będzie zastępował dyrektora Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Kępnie w trakcie jego nieobecności.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 107
16-07-22 13:42
Rachel Emilia
232.11KB
pdf 042. Uchwała nr 127.V.2016 z dnia 6.07.2016 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie oraz przystąpienia do realizacji projektu pozakonkursowego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 140
16-07-13 11:19
Rachel Emilia
271.75KB
pdf 041. uchwała nr 126.V.2016 z dnia 6.07.2016 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie powiatu na 2016 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 121
16-07-13 11:17
Rachel Emilia
256.13KB
pdf 040. Uchwała nr 125.V.2016 z dnia 6.07.2016 r. w sprawie umorzenia należności pieniężnych przysługujących Powiatowi Kępińskiemu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 192
16-07-13 11:14
Rachel Emilia
214.45KB
pdf 039. Uchwała nr 124.V.2016 z dnia 6.07.2016 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 128
16-07-13 11:13
Rachel Emilia
290.01KB
pdf 038. Uchwała nr 123.V.2016 z dnia 6.07.2016 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 159
16-07-13 11:13
Rachel Emilia
289.92KB
pdf 037. Uchwała nr 122.V.2016 z dnia 6.07.2016 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 155
16-07-13 11:12
Rachel Emilia
289.73KB
pdf 036. Uchwała nr 121.V.2016 z dnia 22.06.2016 r. w sprawie przyznania nagrody rocznej za 2015 r. Dyrektorowi Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kępnie
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 153
16-07-13 11:10
Rachel Emilia
183.4KB
pdf 035. Uchwała nr 120.V.2016 z dnia 16.06.2016 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie powiatu na 2016 rok.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 151
16-06-17 12:26
Rachel Emilia
220.64KB
pdf 034. Uchwała nr 119.V.2016 z dnia 16.06.2016 r. w sprawie przyjęcia projektu pozakonkursowego Powiatowego Urzędu Pracy w Kępnie współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego pt. „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie kępińskim (II)”.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 174
16-06-17 12:25
Rachel Emilia
278.68KB
pdf 033. Uchwała nr 118.V.2016 z dnia 2.06.2016 r. w sprawie wyznaczenia jednostki upoważnionej do przeprowadzenia postępowania i udzielenia zamówienia publicznego na bankową obsługę budżetu powiatu kępińskiego.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 141
16-06-17 12:22
Rachel Emilia
190.94KB
pdf 032. Uchwała nr 117.V.2016 z dnia 2.06.2016 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie powiatu na rok 2016
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 133
16-06-07 09:16
Rachel Emilia
320.04KB
pdf 031. Uchwała nr 116.V.2016 z dnia 2.06.2016 r. w sprawie przyznania dodatku funkcyjnego dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kępnie
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 235
16-06-07 09:14
Rachel Emilia
142.12KB
pdf 030. Uchwała nr 115.V.2016 z dnia 2.06.2016 r. w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 187
16-06-07 09:12
Rachel Emilia
300.04KB
pdf 029. Uchwała nr 114.V.2016 z dnia 2.06.2016 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kępnie
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 183
16-06-07 09:11
Rachel Emilia
141KB
pdf 028. Uchwała nr 113.V.2016 z dnia 17.05.2016 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kępińskiego na lata 2016-2026
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 151
16-05-20 13:31
Rachel Emilia
287.09KB
pdf 027. Uchwała nr 112.V.2016 z dnia 17.05.2016 r. w sprawie powołania Zespołu Koordynacyjnego ds. cyfryzacji geodezyjnych rejestrów publicznych oraz rozbudowy Zintegrowanego Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu Kępińskiego o nowe elektroniczne usługi publiczne.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 225
16-05-20 13:30
Rachel Emilia
206.1KB
pdf 026. Uchwała nr 111.V.2016 z dnia 17.05.2016 r. w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania Dyrektora Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kępnie
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 586
16-05-20 13:26
Rachel Emilia
169.6KB
pdf 025. Uchwała nr 110.V.2016 z dnia 28.04.2016 r. w sprawie opracowania Planu wykorzystania powiatowego zasobu nieruchomości Powiatu Kępińskiego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 234
16-05-11 14:02
Rachel Emilia
0.98MB
pdf 024. Uchwała nr 109.V.2016 z dnia 22.04.2016 r. w sprawie zatwierdzenia projektu pozakonkursowego Powiatowego Urzędu Pracy w Kępnie współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie kępińskim (II)”.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 291
16-04-26 14:26
Rachel Emilia
189.73KB
pdf 023. Uchwała nr 108.V.2016 z dnia 22.04.2016 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Kępnie
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 219
16-04-26 14:21
Rachel Emilia
537.07KB
pdf 022. Uchwała nr 107.V.2016 z dnia 22.04.2016 r. w sprawie udzielenia w 2016 roku spółkom wodnym dotacji z budżetu Powiatu Kępińskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji robót ze składek członkowskich na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych oraz remont i budowę nowych zastawek na systemach melioracji wodnych szczegółowych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 140
16-04-26 14:20
Rachel Emilia
273.28KB
pdf 021. Uchwała nr 106.V.2016 z dnia 22.04.2016 r. w sprawie wyboru ofert na realizację zadań publicznych w 2016 roku przez organizacje pozarządowe i inne podmioty, w ramach otwartego konkursu ofert nr 2/2016.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 107
16-04-26 14:19
Rachel Emilia
409.36KB
pdf 020. Uchwała nr 105.V.2016 z dnia 7.04.2016 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej wnioski o przyznanie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych lub znajdujących się na obszarze powiatu kępińskiego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 136
16-04-13 14:40
Rachel Emilia
139.01KB
pdf 019. Uchwała nr 104.V.2016 z dnia 30.03.2016 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie powiatu na rok 2016
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 123
16-04-13 14:39
Rachel Emilia
164.96KB
pdf 018. Uchwała nr 103.V.2016 z dnia 16.03.2016 r. w sprawie zawarcia umowy użyczenia na czas nieokreślony Powiatowemu Urzędowi Pracy z siedzibą w Mianowicach 2H, lokalu użytkowego położonego w Mianowicach 2H- I kondygnacja, stanowiącego mienie Powiatu Kępińskiego.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 178
16-04-13 14:38
Rachel Emilia
191.82KB
pdf 017. Uchwała nr 102.V.2016 z dnia 16.03.2016 r. w sprawie nabycia na rzecz Powiatu Kępińskiego nieruchomości gruntowych położonych w obrębie geodezyjnym Biadaszki, gmina Łęka Opatowska i Świba gmina Kępno z przeznaczeniem na poszerzenie drogi powiatowej nr 5701P
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 170
16-04-13 14:37
Rachel Emilia
355.68KB
pdf 016. Uchwała nr 101.V.2016 z dnia 16.03.2016 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do spraw opiniowania ofert o wsparcie zadań publicznych Powiatu Kępińskiego w 2016r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 105
16-04-12 10:56
Rachel Emilia
320.29KB
pdf 015. Uchwała nr 100.V.2016 z dnia 16.03.2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Kępińskiego w 2016 roku przez organizacje pozarządowe i inne podmioty.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 102
16-04-12 10:56
Rachel Emilia
843.47KB
pdf 014. Uchwała nr 99.V.2016 z dnia 16.03.2016 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu realizacji zadania p.n. „Usuwanie z terenu Powiatu Kępińskiego wyrobów zawierających azbest”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 174
16-04-12 10:55
Rachel Emilia
354.35KB
pdf 013. Uchwała nr 98.V.2016 z dnia 3.03.2016 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie powiatu na rok 2016.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 120
16-04-12 10:54
Rachel Emilia
139.93KB
pdf 012. Uchwała nr 97.V.2016 z dnia 3.03.2016 r. w sprawie wyboru ofert na realizację zadań publicznych w 2016 roku przez organizacje pozarządowe i inne podmioty, w ramach otwartego konkursu ofert.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 124
16-04-12 10:53
Rachel Emilia
428.24KB
pdf 011. Uchwała nr 96.V.2016 z dnia 24.02.2016 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie powiatu na 2016 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 172
16-04-12 10:51
Rachel Emilia
150.04KB
pdf 010. Uchwała nr 95.V.2016 z dnia 12.02.2016 r. zmieniająca uchwałę nr 86.V.2016 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 8 stycznia 2016r. w sprawie przeprowadzenia kontroli w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Kępnie
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 126
16-04-12 10:50
Rachel Emilia
228.92KB
pdf 009. Uchwała nr 94.V.2016 z dnia 12.02.2016 r. w sprawie wniosku Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu reprezentowanej przez Pana Wojciecha Dryś reprezentującego firmę Budimex S.A. ul. Stawki 40 01-040 Warszawa o wydanie opinii dla zadania „Budowa obwodnicy Kępna w ciągu drogi ekspresowej nr S11- odcinek I)” na terenie gminy Kępno powiatu Kępińskiego, województwa wielkopolskiego zgodnie .....
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 147
16-04-12 10:49
Rachel Emilia
190.7KB
pdf 008. Uchwała nr 93.V.2016 z dnia 12.02.2016 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego oraz określenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat oraz specjalności i form kształcenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Kępiński na rok 2016.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 198
16-04-12 10:16
Rachel Emilia
163.23KB
pdf 007. Uchwała nr 92.V.2016 z dnia 4.02.2016 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do spraw opiniowania ofert o wsparcie zadań publicznych Powiatu Kępińskiego w 2016 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 110
16-02-10 12:42
Rachel Emilia
318.27KB
pdf 004. Uchwała nr 89.V.2016 z dnia 22.01.2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Kępińskiego w 2016 roku przez organizacje pozarządowe i inne podmioty
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 152
16-02-03 14:47
Rachel Emilia
845.89KB
pdf 006. Uchwała nr 91.V.2016 z dnia 29.01.2016 r. w sprawie powołania Komisji do dysponowania środkami powiatu przeznaczonymi na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 148
16-02-03 14:44
Rachel Emilia
550.71KB
pdf 005. Uchwała nr 90.V.2016 z dnia 22.01.2016 r. w sprawie wysokości dotacji dla niepublicznej szkoły o uprawnieniach szkoły publicznej Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Kępnie na rok 2016.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 155
16-01-26 10:34
Rachel Emilia
145.72KB
pdf 003. Uchwała Nr 88.V.2016 z dnia 14.01.2016 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie powiatu na 2016 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 119
16-01-18 08:49
Rachel Emilia
142.69KB
pdf 002. Uchwała Nr 87.V.2016 z dnia 8.01.2016 r. w sprawie opracowania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej na 2016 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 196
16-01-18 08:48
Rachel Emilia
314.02KB
pdf 001. Uchwała Nr 86.V.2016 z dnia 8.01.2016 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Kępnie
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 281
16-01-18 08:46
Rachel Emilia
227.04KB

Redakcja strony: 2016Rejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 1787

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl