BIP

2017

Kategoria: 2017 [ 75 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
pdf 1. Uchwała nr 149.V.2017 z dnia 13.01.2017 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego oraz określenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat oraz specjalności i form kształcenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Kępiński na rok 2017.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 332
17-01-25 10:55
Rachel Emilia
736.76KB
pdf 2. Uchwała nr 150.V.2017 z dnia 13.01.2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Kępińskiego w 2017 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 80
17-01-25 10:56
Rachel Emilia
289.6KB
pdf 3. Uchwała nr 151.V.2017 z dnia 13.01.2017 r. w w sprawie zasad prowadzenia skonsolidowanych rozliczeń podatku od towarów i usług przez Powiat Kępiński
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 325
17-01-25 11:03
Rachel Emilia
283.53KB
pdf 4. Uchwała nr 152.V.2017 z dnia 13.01.2017 r. w sprawie opracowania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej na 2017 rok.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 75
17-01-25 10:58
Rachel Emilia
327.03KB
pdf 5. Uchwała nr 153.V.2017 z dnia 26.01.2017 r. w sprawie ustalenia dotacji dla niepublicznej szkoły o uprawnieniach szkoły publicznej Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Kępnie na rok 2017
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 382
17-01-30 14:40
Rachel Emilia
210.83KB
pdf 6. Uchwała nr 154.V.2017 z dnia 2.02.2017 r. w sprawie powołania komisji konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert ogłoszonym Uchwałą Nr 150.V.2017 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 13.01.2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 66
17-02-06 12:27
Rachel Emilia
225.62KB
pdf 7. Uchwała nr 155.V.2017 z dnia 2.02.2017 r. zmieniająca Uchwałę Zarządu Powiatu Kępińskiego Nr 151.V.2017 z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie zasad prowadzenia skonsolidowanych rozliczeń podatku od towarów i usług przez Powiat Kępiński
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 97
17-02-06 12:32
Rachel Emilia
203.71KB
pdf 8. Uchwała nr 156.V.2017 z dnia 14.02.2017 r. w sprawie wyboru ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Kępińskiego w 2017 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 69
17-02-20 13:21
Rachel Emilia
358.07KB
pdf 9. Uchwała nr 157.V.2017 z dnia 14.02.2017 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 305
17-02-20 13:34
Rachel Emilia
1.3MB
pdf 10. Uchwała nr 158.V.2017. z dnia 23.02.2017 r. w sprawie upoważnienia do zawierania umów cywilnoprawnych w zakresie realizacji projektu "W rodzinie siła"
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 197
17-03-09 10:06
Rachel Emilia
664.58KB
pdf 11. Uchwała nr 159.V.2017 z dnia 9.03.2017 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata stanowisko dyrektora Liceum Ogólnokształcącego Nr I im. mjra Henryka Sucharskiego w Kępnie, 63-600 Kępno, ul. Dąbrowskiego 3.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 185
17-03-15 10:52
Rachel Emilia
308.52KB
pdf 12. Uchwała nr 160.V.2017 z dnia 9.03.2017 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Kępnie, 63-600 Kępno, ul. Sienkiewicza 26.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 68
17-03-15 10:54
Rachel Emilia
295.49KB
pdf 13. Uchwała nr 161.V.2017 z dnia 9.03.2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu realizacji zadania p.n. "Usuwanie z terenu Powiatu Kępińskiego wyrobów zawierających azbest"
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 116
17-03-15 12:45
Rachel Emilia
474.65KB
pdf 14. Uchwała nr 162.V.2017 z dnia 15.03.2017 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Kępińskiego Nr XXV/150/2016 z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie budżetu powiatu na rok 2017
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 66
17-03-20 10:40
Rachel Emilia
220.4KB
pdf 15. Uchwała nr 163.V.2017 z dnia 30.03.2017 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Liceum Ogólnokształcącego Nr I im. mjra Henryka Sucharskiego w Kępnie, ul. Dąbrowskiego 3, 63-600 Kępno
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 87
17-04-25 10:18
Rachel Emilia
227.15KB
pdf 16. Uchwała nr 164.V.2017 z dnia 30.03.2017 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Kępnie, ul. Sienkiewicza 26, 63-600 Kępno
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 75
17-04-25 10:22
Rachel Emilia
224.26KB
pdf 17. Uchwała nr 165.V.2017 z dnia 12.04.2017 r. w sprawie rozwiązania umowy o pracę z dyrektorem Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie z zachowaniem trzymiesięcznego terminu wypowiedzenia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 98
17-04-25 10:29
Rachel Emilia
210.25KB
pdf 18. Uchwała nr 166.V.2017 z dnia 20.04.2017 r. w sprawie Regulaminu udzielania przez jednostki organizacyjne Powiatu Kępińskiego zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30.000 euro
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 340
17-05-11 10:41
Rachel Emilia
449.57KB
pdf 19. Uchwała nr 167.V.2017 z dnia 20.04.2017 r. w sprawie udzielenia w 2017roku spółkom wodnym dotacji z budżetu Powiatu Kępińskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji robót ze składek członkowskich na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych oraz remont i budowę nowych zastawek na systemach melioracji wodnych szczegółowych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 72
17-05-16 08:46
Rachel Emilia
393.58KB
pdf 20. Uchwała nr 168.V.2017 z dnia 28.04.2017 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na kandydata na stanowisko Liceum Ogólnokształcącego Nr I im. mjra Henryka Sucharskiego w Kępnie
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 72
17-05-11 11:08
Rachel Emilia
210.3KB
pdf 21. Uchwała nr 169.V.2017 z dnia 28.04.2017 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Kępnie
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 66
17-05-11 11:09
Rachel Emilia
205.69KB
pdf 22. Uchwała nr 170.V.2017 z dnia 18.05.2017 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Liceum Ogólnokształcącego Nr I im. mjra Henryka Sucharskiego w Kępnie
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 63
17-05-25 11:18
Rachel Emilia
205.5KB
pdf 23. Uchwała nr 171.V.2017 z dnia 18.05.2017 r. w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 76
17-05-25 11:19
Rachel Emilia
805.85KB
pdf 24. Uchwała nr 172.V.2017 z dnia 18.05.2017 r. w sprawie przyznania dodatku funkcyjnego dyrektorowi Liceum Ogólnokształcącego Nr I im. mjra Henryka Sucharskiego w Kępnie
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 183
17-05-25 11:20
Rachel Emilia
210.07KB
pdf 25. Uchwała nr 173.V.2017 z dnia 18.05.2017 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Kępnie
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 68
17-05-25 11:28
Rachel Emilia
200.75KB
pdf 26. Uchwała nr 174.V.2017 z dnia 18.05.2017 r. w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 68
17-05-25 11:35
Rachel Emilia
808.21KB
pdf 27. Uchwała nr 175.V.2017 z dnia 18.05.2017 r. w sprawie przyznania dodatku funkcyjnego dyrektorowi Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Kępnie
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 436
17-05-25 11:41
Rachel Emilia
208.02KB
pdf 28. Uchwała nr 176.V.2017 z dnia 25.05.2017 r. w sprawie upoważnienia do zawierania umów cywilnoprawnych w zakresie realizacji projektu „W rodzinie siła”.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 77
17-06-06 11:21
Rachel Emilia
673.19KB
pdf 29. Uchwała nr 177.V.2017 z dnia 8.06.2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/150/2016 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie budżetu powitau na rok 2017
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 54
17-06-30 12:03
Rachel Emilia
258.69KB
pdf 30. Uchwała nr 178.V.2017 z dnia 21.06.2017 r. w sprawie nabycia na rzecz Powiatu Kępińskiego nieruchomości gruntowej położonej w obrębie geodezyjnym Kierzno, gmina Kępno z przeznaczeniem na poszerzenie drogi powiatowej nr 5677 P Myjomice - Świba.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 51
17-07-25 10:41
Rachel Emilia
563.37KB
pdf 31. Uchwała nr 179.V.2017 z dnia 5.07.2017 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 66
17-07-25 10:42
Rachel Emilia
289.8KB
pdf 32. Uchwała nr 180.V.2017 z dnia 5.07.2017 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 72
17-07-25 10:42
Rachel Emilia
289.77KB
pdf 33. Uchwała nr 181.V.2017 z dnia 5.07.2017 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 302
17-07-25 10:45
Rachel Emilia
289.93KB
pdf 34. Uchwała nr 182.V.2017 z dnia 5.07.2017 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Kępińskiego Nr XXV/150/2016 z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie budżetu powiatu na rok 2017
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 58
17-07-25 10:46
Rachel Emilia
217.6KB
pdf 35. Uchwała nr 183.V.2017 z dnia 5.07.2017 r. w sprawie przyznania nagrody rocznej za 2016r. Dyrektorowi Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kępnie.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 327
17-07-25 10:47
Rachel Emilia
192.04KB
pdf 36. Uchwała nr 184.V.2017 z dnia 21.07.2017 r. w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego dyrektorom szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Kępiński
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 79
17-07-25 10:49
Rachel Emilia
240.21KB
pdf 37. Uchwała nr 185.V.2017 z dnia 21.07.2017 r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela, który będzie zastępował dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kępnie w trakcie jego nieobecności
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 52
17-07-25 10:50
Rachel Emilia
236.41KB
pdf 38. Uchwała nr 186.V.2017 z dnia 21.07.2017 r. w sprawie przyznania stypendiów uczniom szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży, dla których organem prowadzącym jest Powiat Kępiński
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 174
17-07-25 10:51
Rachel Emilia
243.13KB
pdf 39. Uchwała nr 187.V.2017 z dnia 21.07.2017 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXV/150/2016 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie budżetu powiatu na rok 2017
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 61
17-08-01 08:56
Rachel Emilia
421.87KB
pdf 40. Uchwała nr 188.V.2017 z dnia 21.07.2017 r. w sprawie wypowiedzenia członkostwa Powiatu Kępińskiego ze spółdzielni socjalnej „JAŚMIN”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 96
17-07-25 10:51
Rachel Emilia
226.03KB
pdf 41. Uchwała nr 189.V.2017 z dnia 28.07.2017 r. w sprawie upoważnienia dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Kępnie do zawierania umów cywilnoprawnych w zakresie realizacji projektu „modeLOWE Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji dla obszarów zdegradowanych i defaworyzowanych”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 239
17-08-11 09:42
Rachel Emilia
650.58KB
pdf 42. Uchwała Nr 190.V.2017 z dnia 10.08.2017 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 123
17-08-11 13:58
Rachel Emilia
0.96MB
pdf 43. Uchwała nr 191.V.2017 z dnia 28.08.2017 r. w sprawie zaopiniowania projektu „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Perzów na lata 2017 – 2020 z prognozą do 2024 roku”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 53
17-08-31 13:09
Rachel Emilia
361.8KB
pdf 44. Uchwała nr 192.V.2017 z dnia 8.09.2017 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXV/150/2016 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie budżetu powiatu na rok 2017
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 65
17-09-12 09:45
Rachel Emilia
351.52KB
pdf 45. Uchwała nr 193.V.2017 z dnia 19.09.2017 r. w sprawie przyznania nagrody Starosty Kępińskiego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 79
17-10-05 14:21
Rachel Emilia
241.46KB
pdf 46. Uchwała nr 194.V.2017 z dnia 26.09.2017 r. w sprawie zatrudnienia Pana Jakuba Krawczyka na stanowisku Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 79
17-10-05 14:22
Rachel Emilia
207.69KB
pdf 47. Uchwała nr 195.V.2017 z dnia 27.09.2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na wykorzystanie nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kępińskiego na cele lądowiska dla śmigłowców ratunkowych na potrzeby Szpitalnego Oddziału Ratunkowego przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Kępnie
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 54
17-10-05 14:27
Rachel Emilia
567.33KB
pdf 48. Uchwała nr 196.V.2017 z dnia 29.09.2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/150/2016 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie budżetu powiatu na rok 2017
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 59
17-10-05 15:02
Rachel Emilia
260.13KB
pdf 49. Uchwała nr 197.V.2017 z dnia 29.09.2017 r. w sprawie udzielenia miesięcznego wynagrodzenia dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 312
17-10-26 09:27
Rachel Emilia
207.14KB
pdf 50. Uchwała nr 198.V.2017 z dnia 5.10.2017 r. w sprawie powołania koordynatora realizacji projektu "modeLOWE Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji dla obszarów zdegradowanych i defaworyzowanych".
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 77
17-10-26 09:38
Rachel Emilia
645.14KB
pdf 51. Uchwała nr 199.V.2017 z dnia 5.10.2017 r. w sprawie przyznania dodatku funkcyjnego dyrektorowi Zespołu Szkół Specjalnych w Słupi pod Kępnem
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 79
17-10-26 09:41
Rachel Emilia
212.32KB
pdf 52. Uchwała nr 200.V.2017 z dnia 5.10.2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/150/2016 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie budżetu powiatu na rok 2017
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 53
17-10-26 09:43
Rachel Emilia
288.42KB
pdf 53. Uchwała nr 201.V.2017 z dnia 5.10.2017 r. w sprawie terminu i sposobu przyjmowania uwag i opinii do projektu Programu Współpracy Powiatu Kępińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 58
17-10-26 09:50
Rachel Emilia
307.17KB
pdf 54. Uchwała nr 202.V.2017 z dnia 5.10.2017 r. w sprawie: wniosku Wójta Gminy Baranów ul. Rynek 21 63-604 Baranów reprezentowanego na podstawie pełnomocnictwa z dnia 21.03.2017 przez Pana Marka Kruszewskiego „Drommost” Sp.. z o.o. 61-693 Poznań ul. Trójpole 3b o wydanie opinii dotyczącej „Budowy odcinka drogi gminnej nr G852539P (klasy lokalnej) łącznie z przebudowa drogi krajowej nr 11 wraz z infrastruktura w miejscowości Baranów”...
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 62
17-10-26 10:05
Rachel Emilia
356.09KB
pdf 55. Uchwała nr 203.V.2017 z dnia 19.10.2017r. w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Kępińskiego Nr XXV/150/2016 z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie budżetu powiatu na rok 2017
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 48
17-11-27 11:38
Rachel Emilia
486.59KB
pdf 56. Uchwała nr 204.V.2017 z dnia 27.10.2017 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Zarządu Dróg w Kępnie
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 118
17-11-27 11:40
Rachel Emilia
398.59KB
pdf 57. Uchwała nr 205.V.2017 z dnia 27.10.2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie powierzenia prowadzenia organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2018 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 75
17-11-27 11:41
Rachel Emilia
365.82KB
pdf 58. Uchwała nr 206.V.2017 z dnia 27.10.2017 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie powierzenia prowadzenia organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2018 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 48
17-11-27 11:42
Rachel Emilia
315.76KB
pdf 59. Uchwała nr 207.V.2017 z dnia 9.11.2017 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie do dokonywania wszelkich czynności prawnych w zakresie realizacji projektu „W rodzinie siła”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 63
17-11-27 11:44
Rachel Emilia
211.34KB
pdf 60. Uchwała nr 208.V.2017 z dnia 9.11.2017 r. w sprawie ustalenia wysokości dotacji dla niepublicznej szkoły o uprawnieniach szkoły publicznej Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Kępnie na rok 2017
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 115
17-11-27 11:44
Rachel Emilia
213.19KB
pdf 61. Uchwała nr 209.V.2017 z dnia 9.11.2017 r. zmieniająca uchwałę Zarządu Powiatu Kępińskiego Nr 151.V.2017 z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie zasad prowadzenia skonsolidowanych rozliczeń podatku od towarów i usług przez Powiat Kępiński
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 51
17-11-27 11:46
Rachel Emilia
198.63KB
pdf 62. Uchwała nr 210.V.2017 z dnia 14.11.2017 r. w sprawie ustalenia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kępińskiego na lata 2018 - 2028.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 46
17-11-27 14:06
Rachel Emilia
1.17MB
pdf 63. Uchwała nr 211.V.2017 z dnia 14.11.2017r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej Powiatu Kępińskiego na rok 2018 wraz z uzasadnieniem.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 319
17-11-27 13:25
Rachel Emilia
1.82MB
pdf 64. Uchwała nr 212.V.2017 z dnia 14.11.2017 r. w sprawie wsparcia realizacji zadania z zakresu ustawy o pomocy społecznej, dotyczącego prowadzenia Ośrodka Interwencji Kryzysowej na terenie Powiatu Kępińskiego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 44
17-12-28 11:23
Rachel Emilia
347.65KB
pdf 65. Uchwała nr 213.V.2017 z dnia 20.11.2017 r. sprawie ustalenia wysokości dotacji dla niepublicznej szkoły o uprawnieniach szkoły publicznej Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Kępnie na rok 2017
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 56
17-12-20 12:35
Rachel Emilia
212.18KB
pdf 66. Uchwała nr 214.V.2017 z dnia 20.11.2017 r. w sprawie wniosku Burmistrza Miasta i Gminy Kępno reprezentowanego przez Pana Andrzeja Mrugałę właściciela firmy Usługi Projektowe i Nadzory Oś. Kopa 2/10 63-600 Kępno p wydanie opinii dotyczącej budowy ulic na Osiedlu Jana Pawła II w Kępnie: Wiosennej, ....
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 68
17-12-28 14:32
Rachel Emilia
218.59KB
pdf 67. Uchwała nr 215.V.2017 z dnia 30.11.2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Liceum Ogólnokształcące Nr I im. mjr Henryka Sucharskiego w Kępnie umowy dzierżawy w formie aneksu do umowy dzierżawy NR 07/XII/2014 z dnia 15.12.2014 r. na części działki nr 1913 stanowiącej własność Powiatu Kępińskiego z przeznaczeniem pod kort tenisowy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 60
17-12-20 12:37
Rachel Emilia
570.41KB
pdf 68. Uchwała nr 216.V.2017 z dnia 30.12.2017 r. w sprawie wyboru oferty na realizację zadania publicznego w zakresie powierzenia prowadzenia organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Kępińskim w 2018 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 47
17-12-28 11:35
Rachel Emilia
353.99KB
pdf 69. Uchwała nr 217.V.2017 z dnia 6.12.2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/15/2016 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie budżetu powiatu na rok 2017
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 60
17-12-27 09:48
Rachel Emilia
397KB
pdf 70. Uchwała nr 218.V.2017 z dnia 18.12.2017 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do spraw opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w sprawie wsparcia realizacji zadania z zakresu ustawy o pomocy społecznej, dotyczącego prowadzenia ośrodka interwencji kryzysowej na terenie Powiatu Kępińskiego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 47
17-12-28 11:30
Rachel Emilia
529.5KB
pdf 71. Uchwała nr 219.V.2017 z dnia 18.12.2017 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu przy wynajmie pomieszczeń w budynkach stanowiących własność Powiatu Kępińskiego pozostających w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kępnie ul. Sienkiewicza 25, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kępnie ul. Przemysłowa 10c, Liceum Ogólnokształcącego Nr I im. mjra Henryka Sucharskiego w Kępnie ul. Dąbrowskiego 3, Zespołu Szkół Specjalnych ....
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 72
17-12-27 10:40
Rachel Emilia
222.2KB
pdf 72. Uchwała nr 220.V.2017 z dnia 18.12.2017 r. w sprawie przyjęcia autopoprawki do złożonego projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kępińskiego na lata 2018 – 2028
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 48
17-12-27 10:42
Rachel Emilia
551.88KB
pdf 73. Uchwała nr 221.V.2017 z dnia 18.12.2017 r. w sprawie: przyjęcia autopoprawki do złożonego projektu budżetu Powiatu Kępińskiego na 2018 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 58
17-12-27 10:43
Rachel Emilia
394.34KB
pdf 74. Uchwała nr 222.V.2017 z dnia 29.12.2017 r. w sprawie wyboru ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wsparcia realizacji zadania z zakresu ustawy o pomocy społecznej, dotyczącego prowadzenia ośrodka interwencji kryzysowej na terenie Powiatu Kępińskiego.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 44
18-01-03 15:15
Rachel Emilia
583.6KB
pdf 75. Uchwała nr 223.V.2017 z dnia 29.12.2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów użyczenia lokali oraz ustalenia stawek czynszu i opłat związanych z korzystaniem z lokali mieszczących się w budynku stanowiącym własność Powiatu Kępińskiego, położonym w Kępnie, przy ul. Sienkiewicza 26.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 71
18-01-03 15:16
Rachel Emilia
222.94KB

Redakcja strony: 2017Rejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 2384

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl