BIP

Uzyskanie międzynarodowego prawa jazdy (EW-02)

WYMAGANE DOKUMENTY:

Wniosek (wzór ustawowy dostępny w urzędzie)

Załączniki:

 • Wyraźną aktualną i kolorową fotografię o wym. 3,5 x 4,5 cm wykonaną na jednolitym jasnym tle, przedstawiającą osobę w  pozycji frontalnej bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami obejmująca wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków,
 • Kserokopia prawa jazdy krajowego,
 • Oryginał uiszczenia opłaty komunikacyjnej.

Do wglądu przy składaniu dokumentów:

 • Oryginał ważnego krajowego prawa jazdy,
 • Oryginał dowodu osobistego lub zaświadczenia o zameldowaniu.

Do odbioru należy przedstawić:

 • Oryginał dowodu osobistego lub zaświadczenia o zameldowaniu.

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Starostwo Powiatowe w Kępnie
ul. Kościuszki 5, 63-600 Kępno

Wydział Komunikacji i Transportu

 • poniedziałek: 8:00 - 16:30
 • wtorek - środa: 8:00 - 14:30
 • czwartek - 8:00 - 16:30
 • piątek - 8:00 - 14:30

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Nie dłuższy niż 3 dni od daty skompletowania przez urząd dokumentów kierowcy.

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Międzynarodowe prawo jazdy jest wydawane w drodze decyzji administracyjnej.

OPŁATY

35,00 zł - opłata za wydanie międzynarodowego prawa jazdy

Opłatę można uiścić na konto Starostwa Powiatowego w Kępnie

PKO BP SA

nr 19 1020 2212 0000 5002 0372 5751

 

TRYB ODWOŁAWCZY

W przypadku wydania decyzji odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu za pośrednictwem Starosty Kępińskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

DODATKOWE INFORMACJE

Międzynarodowe prawo jazdy wydawane jest przez każdego starostę do aktualnego krajowego prawa jazdy na okres 3 lat od daty wydania. Jeżeli ważność krajowego prawa jazdy upływa wcześniej - datę ważności międzynarodowego prawa jazdy skraca się do daty krajowego prawa jazdy.

PODSTAWA PRAWNA

 • Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (tj. Dz. U z 2019 r. poz. 341 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra  Infrastruktury i Budownictwa z 24.02.2016r., w sprawie wydawania dokumentów stanowiących uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2016r. poz. 231 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra  Transportu, Budownictwa i Gospodarki  z 11 stycznia 2013 r.,w sprawie wysokości opłat  za wydanie dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz.U. z 2013 r. poz. 83)
 • Rozporządzenie Ministra  Infrastruktury i Budownictwa  z dnia 20.05.2016 r. w sprawie wzorów dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2016 r. poz. 702 z późn. zm.) 

DATA OSTATNIEGO PRZEGLĄDU/ AKTUALIZACJI

2019-02-25

Kategoria: Uzyskanie międzynarodowego prawa jazdy (EW-02) [ 1 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
pdf Wniosek o wydanie prawa jazdy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 142
19-02-22 13:13
Możdżanowska Milena
43.14KB

Redakcja strony: Uzyskanie międzynarodowego prawa jazdy (EW-02)Rejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 1568

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl