BIP

Odbiór prawa jazdy (EW-01)

WYMAGANE DOKUMENTY:

  • Dotychczasowy dokument prawa jazdy w celu jego unieważnienia

Do wglądu:

  • Oryginał dowodu osobistego lub zaświadczenia o zameldowaniu

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Starostwo Powiatowe w Kępnie
ul. Kościuszki 5, 63-600 Kępno

Wydział Komunikacji i Transportu

  • poniedziałek: 8:00 - 16:30
  • wtorek - środa  8:00 - 14:30
  • czwartek: 8:00 - 16:30
  • piątek: 8:00 - 14:30 

OPŁATY

Opłata za wydanie prawa jazdy pobierana jest przy składaniu wniosku lub w przypadku nowych kierowców zaraz po zdaniu egzaminu.

TRYB ODWOŁAWCZY

W przypadku wydania decyzji stronie przysługuje prawo odwołania się w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu. Odwołanie składa się za pośrednictwem ogranu, który wydał decyzję.

DODATKOWE INFORMACJE

 ---

PODSTAWA PRAWNA

  • Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (tj. Dz. U z 2019 r.  poz. 341 z późn. zm.)
  • Rozporządzenie Ministra Transportu Infrastruktury i Budownictwa z 24.02.2016 r., w sprawie wydawania dokumentów stanowiących uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2016 r. poz 231 z późn. zm.)
  • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki  z 11 stycznia 2013 r., w sprawie wysokości opłat  za wydanie dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz.U. z 2013 r. poz. 83 z późn. zm.)
  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 20.05.2016 r., w sprawie wzorów dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2016 r. poz. 702 z późn. zm.)

DATA OSTATNIEGO PRZEGLĄDU/ AKTUALIZACJI

2019-06-14

Kategoria: Odbiór prawa jazdy po egzaminie (EW-01) [ 1 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
pdf Pełnomocnictwo
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 263
19-02-22 11:34
Możdżanowska Milena
339.36KB

Redakcja strony: Odbiór prawa jazdy (EW-01)Rejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 1750

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl