BIP

Wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego, którego dopuszczalna szerokość lub długość zostały przekroczone (DG-04)

WYMAGANE DOKUMENTY

Wniosek (wzór dostępny w urzędzie lub na stronie internetowej)

Załączniki:

  • Dowód wniesienia opłaty za wydanie zezwolenia

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Starostwo Powiatowe w Kępnie
ul. Kościuszki 5, 63-600 Kępno

Wydział Komunikacji i Transportu

poniedziałek - 8:00 - 16:30,
wtorek - środa - 8:00 - 14:30,
czwartek - 8:00 -16:30,
piątek - 8:00 - 14:30.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Zezwolenie  wydaje się po uiszczeniu opłaty w terminie 3 dni roboczych od dnia złożenia wniosku o jego wydanie.

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Uzyskanie zezwolenia.

OPŁATY

Opłatę można uiścić na konto Starostwa Powiatowego w Kępnie

PKO BP SA

Nr 19 1020 2212 0000 5002 0372 5751

 

a) w kategorii II -100 zł

b) w kategorii  III

  • 200  zł - dla zezwolenia wydanego na okres miesiąca ,
  • 400  zł - dla zezwolenia wydanego na okres 6 miesięcy,
  • 1200 zł- dla zezwolenia wydanego na okres 12 miesięcy,
  • 2000 zł - dla zezwolenia wydanego na okres 24 miesiące ,

TRYB ODWOŁAWCZY

Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu ul. Częstochowska 12, w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, za pośrednictwem Starosty Kępińskiego.

PODSTAWA PRAWNA

  • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. - Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz. U. z 2018r. poz. 1990 z późn. zm.)
  • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 22 czerwca 2012r. w sprawie zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych (tj. Dz. U. z 2012r. poz 764)
  • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 28 marca 2012r. w sprawie wysokości opłat za wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego (tj. Dz. U. z 2012r. poz 366)

DATA OSTATNIEGO PRZEGLĄDU/ AKTUALIZACJI

2018-11-02

Kategoria: Wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego, którego dopuszczalna szerokość lub długość zostały przekroczone [ 3 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
pdf Wniosek Kat. II
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 293
19-05-08 12:32
Możdżanowska Milena
199.4KB
pdf Wniosek Kat. III-VI
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 265
19-05-08 12:31
Możdżanowska Milena
199.64KB
pdf Pełnomocnictwo
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 347
19-02-22 11:29
Możdżanowska Milena
447.52KB

Redakcja strony: Wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego, którego dopuszczalna szerokość lub długość zostały przekroczone (DG-04)Rejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 1481

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl