BIP

Uzyskanie zezwolenia na przewozy regularne specjalne w krajowym transporcie drogowym osób (DG-09)

UZYSKANIE ZEZWOLENIA NA PRZEWOZY REGULARNE SPECJALNE W KRAJOWYM TRANSPORCIE DROGOWYM OSÓB

Wniosek (wzór dostępny w urzędzie lub na stronie internetowej)

 • lub

Wniosek o udzielenie zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym z określeniem oznaczenia przedsiębiorcy, jego siedziby ,linii komunikacyjnej, wnioskowanego okresu ważności zezwolenia oraz ilości wypisów z zezwolenia podpisany przez upoważniona osobę

 • Załączniki:

Kserokopia licencji na transport drogowy osób,

Informacja określająca grupę osób, która uprawniona będzie do korzystania z przewozu,

Proponowany rozkład jazdy uwzględniający przystanki, godziny odjazdów środków transportowych, długość linii komunikacyjnej podaną w kilometrach i odległość miedzy przystankami, kursy oraz liczbę pojazdów niezbędnych do wykonywania codziennych przewozów zgodnie z rozkładem jazdy,

Schemat połączeń komunikacyjnych z zaznaczoną linią komunikacyjną i przystankami,

Potwierdzenie uzgodnienia zasad korzystania z obiektów dworcowych i przystanków , dokonanego z ich właścicielami lub zarządzającymi,

Dowód wpłaty za wydanie zezwolenia na przewozy regularne specjalne w krajowym transporcie drogowym osób

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

 • Starostwo Powiatowe w Kępnie
  ul. Kościuszki 5, 63-600 Kępno

  Wydział Komunikacji i Transportu

poniedziałek 8.00- 16.30

wtorek -środa  8.00 - 14.30

czwartek- 8.00 -16-30

piątek 8.00 14.30 

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Niezwłocznie, nie później niż w ciągu 1 miesiąca, a w przypadkach szczególnie skomplikowanych nie później niż w ciągu dwóch miesięcy.

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Wydanie zezwolenia na regularne specjalne przewozy drogowe w krajowym transporcie drogowym (załącznikiem do zezwolenia jest obowiązujący rozkład jazdy)

OPŁATY

 • Do 1 roku 125,00 zł
 • Do 2 lat 150,00 zł
 • Do 3 lat 175,00 zł
 • Do 4 lat 225,00 zł
 • Do 5 lat 275,00 zł

Za wydanie wypisu z zezwolenia dla każdego pojazdu zgłoszonego we wniosku o udzielenie zezwolenia ,pobiera się opłatę w wysokości 1 % opłaty jak za wydanie zezwolenia.

Koszty czynności związanych z analizą ponosi wnioskodawca.

Opłatę można uiścić na konto Starostwa Powiatowego w Kępnie

PKO BP SA

Nr 19 1020 2212 0000 5002 0372 5751

 

TRYB ODWOŁAWCZY

Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu ul. Częstochowska 12, w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, za pośrednictwem Starosty Kępińskiego.

PODSTAWA PRAWNA

 • Ustawa z dnia 6 września 2001r., o transporcie drogowym (tj. Dz.U.z 2019r.  poz. 2140 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 sierpnia 2013r., w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozów drogowych oraz egzaminowanie i wydawaniwe certyfikatu kwalifikacji zawodowych (Dz.U z 2013 poz 916 z póź zm.)

DATA OSTATNIEGO PRZEGLĄDU/ AKTUALIZACJI

2019-12-09

Kategoria: Uzyskanie zezwolenia na przewozy regularne specjalne w krajowym transporcie drogowym osób [ 1 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
pdf Wniosek o wydanie zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych specjalnych w krajowym transporcie drogowym
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 100
17-03-09 12:20
Białek Włodzimierz
10.68KB

Redakcja strony: Uzyskanie zezwolenia na przewozy regularne specjalne w krajowym transporcie drogowym osób (DG-09)Rejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 1455

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl