przesuń do treści
BiP
Siedziba Urzędu Miasta w Kępnie

Sprzedaż nieruchomości

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej Nowa Wieś Książęca dz.404

Data publikacji: 2022-10-18

Ważne do: 2022-11-08 23:59:59

 

Starosta Kępiński

 

  działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z  2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) przekazuje do publicznej wiadomości:

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej 

Miejscowość

(obręb ewidencyjny)

Adres nieruchomości

Nr działki

Powierzchnia działki

Nr księgi

wieczystej

 Cena sprzedaży

 

Obręb: Nowa Wieś Książęca - 0007

gmina Bralin

 

Nowa Wieś Książęca

404

 

 

0,0500 ha

 

 

KZ1E/00059902/3

 

3.500,00 zł.

 

 

Przeznaczenie nieruchomości:

Działka nr 404 położona w obrębie Nowa Wieś Książęca, gmina Bralin znajduje się w obszarze, dla którego nie ma opracowanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, natomiast w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bralin zatwierdzonego uchwałą nr XXI/103/2012 z dnia 02.04.2012 r. Rady Gminy w Bralin znajduje się w jednostce bilansowej: BS - tereny baz i składów.

Sposób zagospodarowania nieruchomości:

Nieruchomość gruntowa niezabudowana, nieogrodzona, teren użytkowany jako część pola uprawnego, zgodnie z zapisami w ewidencji gruntów stanowi rów (W) - stare koryto rowu.

Opis nieruchomości:

Przeznaczona do sprzedaży działka położona jest na terenie wiejskim, oddalona 500 m od centrum wsi,  posiada dostęp do drogi publicznej. W najbliższym sąsiedztwie znajdują się pola uprawne i  tereny zabudowy jednorodzinnej. 

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu  na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami:

Wykaz wywiesza się na okres 21 dni – od dnia 19 października 2022 r. - do 08 listopada 2022 roku.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości mają prawo złożenia wniosku w terminie 6 tygodni od wywieszenia wykazu tj. do dnia 29.11.2022 roku.

Uwagi (ochrona konserwatorska, służebności itp.)

Sprzedaż zwolniona z podatku VAT.

Sprzedaż działki w trybie bezprzetargowym - na poszerzenie nieruchomości istniejącej.

 

                                                                       

                                                                                                         STAROSTA KĘPIŃSKI

(-)Robert Kieruzal  

                                                  

Osoba wyznaczona do kontaktu:

Inspektor K. Lipska - nr telefonu: 627828912 

Sprawa: GGN.6840.1.2022

 

Kategoria: Sprzedaż nieruchomości [ 115 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
pdf Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu ustnego ograniczonego położonej w Kępnie - działka nr 332
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 52
24-04-16 15:25 Michalczyk Krzysztof 48.39KB
pdf Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej położonej w Mroczeniu działka nr 362/3
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 74
24-03-26 14:33 Michalczyk Krzysztof 48.76KB
pdf Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej obręb: Kępno dz.379
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 107
24-03-12 14:03 Michalczyk Krzysztof 40.83KB
pdf Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do zbycia w drodze darowizny na rzecz Gminy Kępno obręb Kępno dz 934/4
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 131
24-02-20 12:04 Michalczyk Krzysztof 46.29KB
pdf Informacja Starosty Kępińskiego o wyniku sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu ustnego ograniczonego obręb :Kępno dz.386/9
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 20
23-12-28 13:06 Michalczyk Krzysztof 35.01KB
pdf Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w I przetargu ustnym ograniczonym wyznaczonym na dzień 20 grudnia 2023 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 20
23-12-18 14:40 Michalczyk Krzysztof 33.42KB
pdf Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do zbycia w drodze darowizny na rzecz Gminy Trzcinica , obręb: Trzcinica dz 287
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 16
23-12-15 13:53 Michalczyk Krzysztof 48.92KB
pdf Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej obręb: Chojęcin dz. 651/3
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 21
23-12-05 10:19 Michalczyk Krzysztof 56.79KB
pdf Informacja Starosty Kępińskiego o wynikach II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działek obręb Krążkowy dz 1016/3 i 1020/13
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 22
23-11-30 15:09 Michalczyk Krzysztof 37.48KB
pdf Ogłoszenie o I przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż dz 386/9 obręb Kępno
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 23
23-11-14 15:19 Michalczyk Krzysztof 64.83KB
pdf Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonych w miejscowości Krążkowy, gmina Kępno działki nr 1016/3 i 1020/13
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 62
23-10-17 08:51 Michalczyk Krzysztof 63.39KB
pdf Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej obręb: Mroczeń dz.734/1
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 100
23-10-10 12:13 Michalczyk Krzysztof 45.26KB
pdf Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej obręb: Weronikopole dz. 486/1
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 35
23-10-10 12:08 Michalczyk Krzysztof 52.26KB
pdf Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu ustnego ograniczonego położonej w mieście Kępnie działki nr: 386/9
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 61
23-09-26 12:17 Michalczyk Krzysztof 45.2KB
pdf Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do zbycia w drodze darowizny na rzecz użytkownika wieczystego - Gminy Kępno obręb Kępno dz 1564/4,1611/4,1612/4
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 94
23-08-29 13:44 Michalczyk Krzysztof 55.92KB
pdf Informacja Starosty Kępińskiego o wyniku I -go przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działek nr 1016/3 i 1020/13 obręb Krążkowy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 89
23-08-23 14:25 Michalczyk Krzysztof 29.08KB
pdf Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działek 1016/3 i 1020/13 obręb Krążkowy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 48
23-07-07 15:20 Michalczyk Krzysztof 60.45KB
pdf Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej obręb Mroczeń dz.736/1, 726/2
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 46
23-06-28 09:19 Michalczyk Krzysztof 44.61KB
pdf Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej dz. 350/1 i 350/12 obręb; Kępno
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 61
23-06-20 10:35 Michalczyk Krzysztof 44.58KB
pdf Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do zbycia w drodze darowizny na rzecz Gminy Kępno - użytkownika wieczystego obręb: Kępno dz 1579/4
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 130
23-06-06 15:31 Michalczyk Krzysztof 51.95KB
pdf Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego obręb Krążkowy dz 1016/3 i 1020/13
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 129
23-05-23 14:09 Michalczyk Krzysztof 51.67KB
pdf Informacja Starosty Kępińskiego o wyniku przeprowadzonego III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości lokalowej nr 4 wraz z udziałem do gruntu (dz.148 obręb: Rychtal)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 122
23-04-03 10:53 Michalczyk Krzysztof 47.58KB
pdf Informacja Starosty Kępińskiego o wyniku przeprowadzonego III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości lokalowej nr 2 wraz z udziałem do gruntu (dz.148 obręb: Rychtal)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 122
23-04-03 10:48 Michalczyk Krzysztof 43.92KB
pdf Ogłoszenie o III przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości lokalowej nr: 4 w budynku wielolokalowym wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej stanowiących własność Skarbu Państwa, położonych w obręb Rychtal, gmina Rychtal działka nr: 148
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 111
23-02-21 11:43 Michalczyk Krzysztof 65.33KB
pdf Ogłoszenie o III przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości lokalowej nr: 2 w budynku wielolokalowym wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej stanowiących własność Skarbu Państwa, położonych w obręb Rychtal, gmina Rychtal działka nr: 148
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 139
23-02-21 11:22 Michalczyk Krzysztof 65.92KB
pdf Informacja Starosty Kępińskiego o wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości lokalowej nr2 obręb Rychtal dz.148
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 124
23-01-13 08:08 Michalczyk Krzysztof 36.48KB
pdf Informacja Starosty Kępińskiego o wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości lokalowej nr4 obręb Rychtal dz.148
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 52
23-01-13 08:03 Michalczyk Krzysztof 35.7KB
pdf Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do zbycia w drodze darowizny na rzecz Gminy Kępno obręb:Kępno dz.1554/1,1577/7,1577/8,1581/5,1579/2
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 123
22-12-21 07:59 Michalczyk Krzysztof 52.36KB
pdf Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu nr 4 wraz z udziałem w gruncie obręb ; Rychtal dz148
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 54
22-12-05 14:34 Michalczyk Krzysztof 62.86KB
pdf Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu nr 2 wraz z udziałem w gruncie obręb ; Rychtal dz148
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 122
22-12-05 14:25 Michalczyk Krzysztof 62.86KB
pdf Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej Weronikopole dz 282/4
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 126
22-10-18 14:18 Michalczyk Krzysztof 48.39KB
pdf Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej Weronikopole dz.282/1 , 282/3
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 145
22-10-18 14:10 Michalczyk Krzysztof 50.01KB
pdf Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej Słupia pod Bralinem dz.337
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 142
22-10-18 14:01 Michalczyk Krzysztof 612.91KB
pdf Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej Nowa Wieś Książęca dz.404
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 142
22-10-18 13:52 Michalczyk Krzysztof 46.02KB
pdf Informacja Starosty Kępińskiego o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu nir1 wraz z udziałem w gruncie obręb : Rychtal dz 148
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 64
22-09-22 13:17 Michalczyk Krzysztof 37.32KB
pdf Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości lokalowej nr 2 Rychtal dz. 148
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 110
22-09-15 13:15 Michalczyk Krzysztof 36.26KB
pdf Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości lokalowej nr 4 Rychtal dz. 148
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 69
22-09-15 13:12 Michalczyk Krzysztof 35.7KB
pdf Wykaz nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa przeznaczonej do zbycia w drodze darowizny na rzecz gminy Trzcinica - dot. działki nr: 386/2, położonej w obrębie Laski
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 70
22-08-30 15:15 Michalczyk Krzysztof 28.78KB
pdf Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 4 w budynku wielolokalowym wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 152
22-07-20 14:15 Michalczyk Krzysztof 57.69KB
pdf Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 2 w budynku wielolokalowym wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 71
22-07-20 14:09 Michalczyk Krzysztof 58.69KB
pdf Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 1 w budynku wielolokalowym wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 130
22-07-20 13:54 Michalczyk Krzysztof 58.37KB
pdf Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej Krążkowy dz 1037/3
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 69
22-06-01 10:10 Michalczyk Krzysztof 46.22KB
pdf Wykaz nieruchomości SP przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej - Borek Mielęcki dz 105/1 1,105/2
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 125
22-06-01 10:01 Michalczyk Krzysztof 46.25KB
pdf Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego Kępno dz. 350/4 , 350/3
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 137
22-05-10 15:00 Michalczyk Krzysztof 47.47KB
pdf Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do zbycia w drodze darowizny na rzecz Gminy Rychtal
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 83
22-04-20 11:28 Michalczyk Krzysztof 45.57KB
pdf Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonych w Opatowie dz 300/2 , 300/7
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 91
22-04-06 13:31 Michalczyk Krzysztof 57.26KB
pdf Wykaz lokali Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego Rychtal dz 148 lokal nr 1,2 i 4
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 160
22-02-16 14:53 Michalczyk Krzysztof 59.47KB
pdf Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego Opatów dz 399/2 , 399/7Opatów -dz.300.2 i 300.7
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 87
21-12-22 14:54 Michalczyk Krzysztof 51.88KB
pdf Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej Opatów dz 299/4
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 81
21-12-22 14:45 Michalczyk Krzysztof 53.69KB
pdf Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do zbycia w drodze darowizny na rzecz Gminy Kępno obręb : Kępno dz 1951-26
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 109
21-12-15 14:39 Michalczyk Krzysztof 51.91KB
pdf Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej obręb: Mroczeń dz.731
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 78
21-11-16 14:09 Michalczyk Krzysztof 47.9KB
pdf INFORMACJA STAROSTY o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie geodezyjnym Osiny, gminy Kępno, oznaczonej jako działka numer 147/3
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 99
21-09-10 09:39 Frączek Krzysztof 367.61KB
pdf Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do zbycia w drodze darowizny na rzecz Gminy Kępno obręb Miasto Kępno dz430/1 , 430/6
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 157
21-09-01 09:09 Michalczyk Krzysztof 44.77KB
pdf odwołanie i ogłoszenie o przetargu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 231
21-07-26 16:47 Frączek Krzysztof 60.99KB
pdf Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż dz.147/3 obręb: Osiny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 100
21-07-19 13:05 Michalczyk Krzysztof 50.71KB
pdf Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do zbycia w drodze darowizny na rzecz użytkownika wieczystego - Gminy Kępno
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 104
21-06-29 12:15 Michalczyk Krzysztof 49.49KB
pdf Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej obręb : Ostrówiec - Myjomice dz 351/1
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 132
21-01-13 15:16 Michalczyk Krzysztof 51.24KB
pdf Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do przekazania w drodze darowizny na rzecz użytkownika wieczystego obręb; Kępno dz. 616/13 , 616/14 , 616/15 , 621/19
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 101
20-12-09 08:11 Michalczyk Krzysztof 47.24KB
pdf Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej Opatów-dz.1110/2
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 79
20-11-10 11:02 Michalczyk Krzysztof 44.68KB
pdf Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do zbycia w drodze darowizny na rzecz Gminy Perzów - lokal nr 1 oraz udział w działkach 168/3 , 435/3
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 178
20-10-14 10:08 Michalczyk Krzysztof 45.8KB
pdf wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej położonej w miejscowości Kliny, obręb Krążkowy, gmina Kępno, dz. nr: 117/1
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 139
20-09-30 15:31 Michalczyk Krzysztof 43.8KB
pdf Ogłoszenie I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż dz.147/3 obręb : Osiny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 231
20-09-15 14:08 Michalczyk Krzysztof 54.55KB
pdf Ogłoszenie Starosty w sprawie gruntów gromadzkich.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 167
20-07-09 15:18 Michalczyk Krzysztof 107.62KB
pdf Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej obręb: Mroczeń, dz. nr: 369/5
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 169
20-06-03 14:57 Michalczyk Krzysztof 48.65KB
pdf Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego obręb: Osiny dz.147/3
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 175
20-06-03 14:48 Michalczyk Krzysztof 42.43KB
pdf Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej obręb :Świba dz 292/1
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 81
20-05-06 15:04 Michalczyk Krzysztof 43.08KB
pdf Informacja o wyniku przetargu.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 206
20-04-21 12:43 Frączek Krzysztof 528.14KB
pdf Lista osób zakwalifikowanych do przetargu obręb Kępno dz 677/23 691/14 676/15
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 113
20-04-06 14:29 Michalczyk Krzysztof 26.3KB
pdf Ogłoszenie o I przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż działek 691/13, 676/4, 676/10, 676/16, 691/15, 677/24, 677/18 obręb : Kępno
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 115
20-03-03 09:47 Michalczyk Krzysztof 54.8KB
pdf Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do zbycia w drodze darowizny na rzecz Gminy Kępno obręb: Świba dz. 292/2
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 171
20-02-19 10:39 Michalczyk Krzysztof 43.43KB
pdf wykaz-Kępno-dz.676.15, 677.23,691.14.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 155
20-01-14 10:01 Michalczyk Krzysztof 42.24KB
pdf Informacji Starosty Kępińskiego o wyniku przetargu na sprzedaż dz.nr 640/1, 640/2 i 623/1 położonych w Kępnie
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 209
19-11-22 14:43 Michalczyk Krzysztof 33.52KB
pdf Oogłoszenie o II przetargu nieruchomości stanowiących własność Województwa Wielkopolskiego przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego położonych w Mieście Kępnie, przy ul. Wrocławskiej 63, (lokal biurowy i dwa garażowe)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 159
19-11-21 14:03 Michalczyk Krzysztof 130.53KB
pdf Informacja Starosty Kępińskiego o wyniku przeprowadzonego I przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż działek nr 677/24 691/15 676/16 obręb: Kępno
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 115
19-10-18 14:51 Michalczyk Krzysztof 121.86KB
pdf Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działek 640/1,640/2,623/1 obręb : Miasto Kępno
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 124
19-10-09 11:18 Michalczyk Krzysztof 63.24KB
pdf Lista osób zakwalifikowanych do I-go przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż działek :677/24 , 691/15, 676/16 obręb : Miasto Kępno
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 127
19-10-09 11:03 Michalczyk Krzysztof 26.99KB
pdf Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do zbycia w drodze darowizny na rzecz Gminy Kępno obręb : Świba dz 33/1
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 216
19-09-09 15:18 Michalczyk Krzysztof 40.08KB
pdf Ogłoszenie o I przetargu ustnym na sprzedaż Kępno dz 677/24,691/15,676/16
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 241
19-09-04 15:52 Michalczyk Krzysztof 55.18KB
pdf wykaz nieruchomości do sprzedaży Kępno.-dz.640.1,640.2,623.1
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 205
19-08-09 15:23 Michalczyk Krzysztof 49.33KB
pdf Wykaz nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego położonych w Mieście Kępnie, dz. nr: 677/24, 691/15, 676/16
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 127
19-07-12 12:30 Michalczyk Krzysztof 44.15KB
pdf wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej Mroczeń dz 362/2
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 129
19-06-19 15:21 Michalczyk Krzysztof 45.37KB
pdf wykaz nieruchomości .pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 377
19-05-30 14:39 Tobias Maciej 37.75KB
pdf informacja . o wyniku przetargu Kepno dz 640-1 640-2 623-1.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 145
19-02-25 15:00 Michalczyk Krzysztof 31.65KB
pdf Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa położonych w mieście Kępnie, dz. nr: 640/1, 640/2, 623/1
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 220
19-01-18 07:42 Michalczyk Krzysztof 64.08KB
pdf Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego obręb Kępno dz 640/1,640/2,623/1
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 218
18-12-04 09:15 Michalczyk Krzysztof 47.05KB
pdf wykaz nieruchomości do sprzedaży-Krążkowy, gm. Kepno dz.nr 1020.6.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 344
18-08-22 15:13 Tobias Maciej 44.49KB
pdf Wyniki I przetargu ustnego na sprzedaż działek obręb Kępno dz nr 517_2.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 168
18-08-17 09:06 Tobias Maciej 364.74KB
pdf Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej obręb:Gola-dz.55.1,57.1, Gola 55.2 i Szalonka-dz.175.1.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 153
18-07-18 14:53 Michalczyk Krzysztof 124.18KB
pdf Ogłoszenie o sprzedaży w drodze bezprzetargowej obręb: Mroczeń dz 366-1.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 162
18-07-10 12:36 Michalczyk Krzysztof 42.21KB
pdf Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym dz 517/2 obręb Kępno
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 160
18-06-28 10:17 Michalczyk Krzysztof 54.4KB
pdf Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej obręb Kępno dz 983 udział 2304/64512
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 234
18-06-06 14:17 Michalczyk Krzysztof 48.18KB
pdf Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej obręb Opatów dz1097/1,1097/2,1097/3,1097/4,1097/5
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 184
18-05-16 15:19 Michalczyk Krzysztof 48.02KB
pdf Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego Kępno dz 517/2
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 273
18-04-11 14:39 Michalczyk Krzysztof 43.52KB
pdf Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej obręb : Kępno dz.474/7
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 181
18-02-06 15:16 Michalczyk Krzysztof 42.71KB
pdf Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej obręb Weronikopole dz 283/1
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 264
18-01-31 10:14 Michalczyk Krzysztof 46.08KB
pdf Informacja o wyniku I przetargu na sprzedaż działek obręb Kępno dz. 640/1 , 640/2,623/1
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 159
18-01-04 14:22 Michalczyk Krzysztof 198.73KB
pdf Informacja o wyniku I-go przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż działek nr 654/3,655,656/2 - obręb Świba
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 264
17-12-06 15:18 Michalczyk Krzysztof 30.62KB
pdf lista osób zakwalifikowanych do przetargu I ustnego ograniczonego obręb: Świba dz. 654/3,655,656/2
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 212
17-11-28 09:59 Michalczyk Krzysztof 25.83KB
pdf Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż dz.640/1,640/2,623/1 obręb Kępno
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 235
17-11-23 10:53 Michalczyk Krzysztof 64.02KB
pdf ogłoszenie o I przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż -Świba-dz.654.3, 655, 656.2
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 299
17-10-16 15:36 Michalczyk Krzysztof 59.9KB
pdf Wyka nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego Kępno ul. Dworcowa 1
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 280
17-09-13 11:35 Michalczyk Krzysztof 46.05KB
pdf Wykaz działek przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego obręb :Świba
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 192
17-08-02 14:40 Michalczyk Krzysztof 48.87KB
pdf Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży na rzecz użytkownika wieczystego Ostrówiec - Myjomice dz. 348/2
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 241
17-03-06 09:23 Michalczyk Krzysztof 347.37KB
pdf Informacja o wyniku przetargu Kepno dz 972-4.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 328
16-12-19 10:43 Michalczyk Krzysztof 199.35KB
pdf Ogłoszenie o I przetargu ustnym na sprzedaż działki Kępno dz.972/4
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 365
16-11-09 08:34 Michalczyk Krzysztof 368.14KB
pdf Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży Kępno dz.972/4
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 243
16-09-12 11:32 Michalczyk Krzysztof 424.54KB
pdf Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym Krążkowy dz.917/9
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 257
16-09-05 14:29 Michalczyk Krzysztof 274.48KB
pdf Informacja o wyniku I przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż dz 365/5 obręb Mroczeń
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 393
16-07-26 12:56 Michalczyk Krzysztof 199.51KB
pdf Lista osób zakwalifikowanych do przetargu obręb Mroczeń dz 365/5
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 292
16-07-18 14:34 Michalczyk Krzysztof 271.06KB
pdf Ogłoszenie o I przetargu na sprzedaż dz 365-5 obręb Mroczeń
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 340
16-06-15 09:33 Michalczyk Krzysztof 444.11KB
pdf ogłoszenie o IV przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działki Kępno dz 503/2
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 272
16-06-02 15:00 Michalczyk Krzysztof 244.58KB
pdf wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży obręb Mroczeń.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 313
16-05-06 14:35 Michalczyk Krzysztof 142.1KB
pdf Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży obręb Krążkowy .pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 407
16-05-06 14:32 Michalczyk Krzysztof 185.68KB
pdf Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży obręb Przybyszów.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 348
16-05-06 14:31 Michalczyk Krzysztof 138.85KB
pdf ogłoszenie o IV przetargu Kepno dz 503-2.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 591
16-04-26 10:25 Michalczyk Krzysztof 244.58KB

Rejestr zmian strony Sprzedaż nieruchomości

Podmiot udostępniający informację
Starosta Kępiński
Pierwsza publikacja
Frączek Krzysztof 2016-05-11 10:33:20
Aktualizacja publikacji
Frączek Krzysztof 2016-05-11 10:33:30
Wytworzenie publikacji
Frączek Krzysztof 2016-05-11 10:33:20
Zatwierdzenie
Frączek Krzysztof 2016-05-11 10:33:20
Rejestr zmian
Drukuj
Liczba odwiedzin
92128

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl