BIP

Odbiór dowodu rejestracyjnego (wymiana pozwolenia czasowego na dowód rejestracyjny) (EW-26)

WYMAGANE DOKUMENTY:

Załączniki:

  • Oryginał pozwolenia czasowego
  • Oryginał karty pojazdu, jeżeli była wydana
  • Tablice rejestracyjne do legalizacji (jeżeli pojazd był zakupiony na białych tablicach z terenu powiatu kępińskiego)

Do wglądu:

  • Oryginał dowodu osobistego lub zaświadczenia o zameldowaniu (dotyczy osób fizycznych
  • Dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia obowiązkowego OC lub dowód opłacenia dotychczasowego właściciela pojazdu.

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Starostwo Powiatowe w Kępnie
ul. Kościuszki 5, 63-600 Kępno

Wydział Komunikacji i Transportu

  • poniedziałek: 8:00 - 16:30
  • wtorek - środa: 8:00 - 14:30
  • czwartek: 8:00 - 16:30
  • piątek: 8:00 - 14:30

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Niezwłocznie, nie później niż w ciągu 1 miesiąca, a w przypadkach szczególnie skomplikowanych nie później niż w ciągu dwóch miesięcy.

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Uzyskanie dowodu rejestracyjnego.

OPŁATY

Opłata za dowód rejestracyjny pobierana jest przy składaniu wniosku o rejestrację pojazdu.

TRYB ODWOŁAWCZY

W przypadku wydania decyzji odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu za pośrednictwem Starosty Kępińskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

DODATKOWE INFORMACJE

---

PODSTAWA PRAWNA

  • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. - Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz. U. z 2020r.  poz. 110)

DATA OSTATNIEGO PRZEGLĄDU/ AKTUALIZACJI

2020-02-10

Kategoria: Odbiór dowodu rejestracyjnego (wymiana pozwolenia czasowego na dowód rejestracyjny) (EW-26) [ 1 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
pdf Pełnomocnictwo
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1240
19-02-22 10:58
Możdżanowska Milena
447.52KB

Redakcja strony: Odbiór dowodu rejestracyjnego (wymiana pozwolenia czasowego na dowód rejestracyjny) (EW-26)Rejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 5152

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl