BIP

Odbiór zatrzymanego dowodu rejestracyjnego (EW-33)

WYMAGANE DOKUMENTY:

  • Wniosek (wzór własny dostępny w urzędzie lub na stronie internetowej)

Załączniki:

  • Pokwitowanie zatrzymania dowodu rejestracyjnego
  • Dokument potwierdzający ustanie przyczyny zatrzymania dowodu rejestracyjnego

Do wglądu:

  • Oryginał dowodu osobistego
  • Dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia OC lub dowód opłacenia przez dotychczasowego właściciela pojazdu.

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Starostwo Powiatowe w Kępnie
ul. Kościuszki 5, 63-600 Kępno

Wydział Komunikacji i Transportu

  • poniedziałek: 8:00 - 16:30
  • wtorek - środa: 8:00 - 14:30
  • czwartek: 8:00 - 16:30
  • piątek: 8:00 - 14:30

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Niezwłocznie, nie później niż w ciągu 1 miesiąca, a w przypadkach szczególnie skomplikowanych nie później niż w ciągu dwóch miesięcy.

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Zwrot zatrzymanego dowodu rejestracyjnego.

OPŁATY

---

TRYB ODWOŁAWCZY

--

DODATKOWE INFORMACJE

---

PODSTAWA PRAWNA

  • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. - Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz. U. z 2020r.  poz.110)

DATA OSTATNIEGO PRZEGLĄDU/ AKTUALIZACJI

2020-02-10

Kategoria: Odbiór zatrzymanego dowodu rejestracyjnego (EW-33) [ 2 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
pdf Pełnomocnictwo
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 539
19-02-22 10:59
Możdżanowska Milena
447.52KB
pdf Wniosek
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 778
19-05-08 12:00
Możdżanowska Milena
237.46KB

Redakcja strony: Odbiór zatrzymanego dowodu rejestracyjnego (EW-33)Rejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 1799

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl