BIP

Złożenie zawiadomienia o zbyciu pojazdu (EW-34)

WYMAGANE DOKUMENTY:

  • wniosek (wzór własny dostępny w urzędzie lub na stronie internetowej)

Załączniki:

  • kopia dokumentu, na podstawie którego dokonano zbycia pojazdu

Do wglądu:

  • Oryginał dowodu osobistego.

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Starostwo Powiatowe w Kępnie
ul. Kościuszki 5, 63-600 Kępno

Wydział Komunikacji i Transportu

  • poniedziałek: 8:00 - 16:30
  • wtorek - środa: 8:00 - 14:30
  • czwartek: 8:00 - 16:30
  • piątek: 8:00 - 14:30

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Niezwłocznie, nie później niż w ciągu 1 miesiąca, a w przypadkach szczególnie skomplikowanych nie później niż w ciągu dwóch miesięcy.

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Wpis stosownej adnotacji w dowód własności.

OPŁATY

Brak.

TRYB ODWOŁAWCZY

Brak.

DODATKOWE INFORMACJE

Zgłoszenie sprzedaży należy dokonać w terminie 30 dni od daty zbycia pojazdu.

PODSTAWA PRAWNA

  • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. - Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz. U. z 2020r. poz.110)
  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11.12.2017r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych (tj. Dz. U. z 2017r. poz. 2355 z późn.zm.)

DATA OSTATNIEGO PRZEGLĄDU/ AKTUALIZACJI

2020-02-10

Kategoria: Złożenie zawiadomienia o sprzedaży pojazdu (EW-34) [ 2 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
pdf Wniosek
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 3418
20-01-02 11:06
Możdżanowska Milena
272.3KB
pdf Pełnomocnictwo
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1573
19-02-22 11:22
Możdżanowska Milena
447.52KB

Redakcja strony: Złożenie zawiadomienia o zbyciu pojazdu (EW-34)Rejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 5895

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl