BIP

Uzyskanie wtórnika tablic rejestracyjnych w przypadku zagubienia (EW-31)

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • Wniosek (wzór własny dostępny w urzędzie lub na stronie internetowej)

Załączniki:

 • Oryginał dowodu rejestracyjnego
 • Oryginał karty pojazdu, jeżeli była wydana
 • Oświadczenie pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań o zagubieniu tablic(y)
 • Pozostałą tablicę rejestracyjną w przypadku, kiedy właściciel wnioskuje o wydanie wtórnika tylko jednej z dwóch tablic - w momencie składania wniosku - urzędnik stwierdza czy przedstawiona tablic spełnia wymagania rozporządzenia oraz do odbioru w celu ponownej legalizacji obu tablic
 • Oryginał dokumentu potwierdzającego uiszczenie opłaty komunikacyjnej i ewidencyjnej
 • Pełnomocnictwo

Do wglądu przy składaniu dokumentów:

 • Oryginał dowodu osobistego
 • Dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia OC lub dowód opłacenia przez dotychczasowego właściciela pojazdu

Przy odbiorze dokumentów:

 • Tablica rejestracyjna (celem legalizacji, w przypadku, gdy zagubiono tylko jedną tablicę i zamówiono kolejną o tych samych numerach)
 • Dowód rejestracyjny
 • Karta pojazdu jeżeli była wydana
 • Oryginał dowodu osobistego
 • Dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia OC lub dowód opłacenia przez dotychczasowego właściciela pojazdu
 • Karta pojazdu jeżeli była wydana

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Starostwo Powiatowe w Kępnie
ul. Kościuszki 5, 63-600 Kępno

Wydział Komunikacji i Transportu

 • poniedziałek: 8:00 - 16:30
 • wtorek - środa: 8:00 - 14:30
 • czwartek: 8:00 - 16:30
 • piątek: 8:00 - 14:30

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Niezwłocznie, nie później niż w ciągu 1 miesiąca, a w przypadkach szczególnie skomplikowanych nie później niż w ciągu dwóch miesięcy.

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Po złożeniu wniosku tablice rejestracyjne są zamawiane u producenta. Realizacja zamówienia następuje w ciągu kilku kolejnych dni roboczych i jest zależna od producenta.

Na okres konieczny do wykonania wtórnika tablic(y) rejestracyjnych właściciel pojazdu może ubiegać się o wydanie dla pojazdu tablic tymczasowych i pozwolenia czasowego

OPŁATY

Warunkiem uznania opłaty bądź przelewu jest prawidłowe opisanie na dokumencie płatniczym podstawy opłaty, na którą każdorazowo składa się opłata komunikacyjna i opłata ewidencyjna w wysokości:

 • 53,00 zł - wtórnik jednej tablicy w przypadku samochodu osobowego, ciężarowego,
 • 93,00 zł - wtórnik dwóch tablic rejestracyjnych w przypadku samochodu osobowego, ciężarowego
 • 53,00 zł - w przypadku motocykla, przyczepy, naczepy , ciągnika rolniczego
 • 43,00 zł - w przypadku motoroweru

Opłatę można uiścić na konto Starostwa Powiatowego w Kępnie

PKO BP SA

nr 19 1020 2212 0000 5002 0372 5751

 

TRYB ODWOŁAWCZY

---

DODATKOWE INFORMACJE

Wtórnik jednej tablicy rejestracyjnej można uzyskać tylko w przypadku, kiedy pojazd posiada nowe białe tablice rejestracyjne

PODSTAWA PRAWNA

 • Rozporządzenie Ministra transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej  z dnia 2 maja 2012r., w sprawie warunków produkcji i sposobów dystrybucji tablic rejestracyjnych i znaków legalizacyjnych (t.j. Dz. U. z 2012r. poz 585)
 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. - Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz. U. z 2020r. poz. 110)
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11.12.2017r., w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych  (tj. Dz. U. z 2017r. poz. 2355 z późn.zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003r., w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (tj. Dz. U. z 2016r. poz. 1088z późn. zm)
 • Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 30.08.2016r., w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód CEPiK (Dz.U z 2016r. poz 1377)
 • Rozporządzenie Ministra infrastruktury i Budownictwa  z dnia 09.05.2016r., w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego, tablic (tablicy) rejestracyjnych pojazdów i nalepki kontrolnej oraz ich wtóników (Dz.U.z 2019r. poz. 1840 z późn. zm.).

DATA OSTATNIEGO PRZEGLĄDU/ AKTUALIZACJI

2020-02-10

Kategoria: Uzyskanie wtórnika tablic rejestracyjnych w przypadku zagubienia (EW-31) [ 2 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
pdf Wniosek o wydanie wtórnika tablic rejestracyjnych - zagubienie
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 166
19-05-08 11:24
Możdżanowska Milena
241.39KB
pdf Pełnomocnictwo
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 512
19-02-22 11:17
Możdżanowska Milena
447.52KB

Redakcja strony: Uzyskanie wtórnika tablic rejestracyjnych w przypadku zagubienia (EW-31)Rejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 2549

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl