BIP

Uzyskanie adnotacji w dowodzie rejestracyjnym: GAZ, HAK, VAT, L, TAXI, PIT, CIT (EW-37)

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • Wniosek (wzór własny dostępny w urzędzie lub na stronie internetowej)

Załączniki:

 • Oryginał dowodu rejestracyjnego
 • Oryginał karty pojazdu, jeżeli była wydana
 • Oryginał zaświadczenia o przeprowadzonym badaniu technicznym, stanowiącego podstawę dokonania stosownych adnotacji (HAK, L, VAT, PIT, CIT)
 • Oryginał faktury VAT lub rachunku za montaż instalacji gazowej (dotyczy adnotacji GAZ)
 • Oryginał wyciągu ze świadectwa homologacji sposobu montażu instalacji przystosowującej pojazd do zasilania gazem (dotyczy adnotacji GAZ)

Do wglądu:

 • Oryginał dowodu osobistego lub zaświadczenia o zameldowaniu (dotyczy osób fizycznych)
 • Dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia obowiązkowego OC lub dowód opłacenia dotychczasowego właściciela pojazdu

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Starostwo Powiatowe w Kępnie
ul. Kościuszki 5, 63-600 Kępno

Wydział Komunikacji i Transportu

 • poniedziałek: 8:00 - 16:30
 • wtorek - środa: 8:00 - 14:30
 • czwartek: 8:00 - 16:30
 • piątek: 8:00 - 14:30

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Niezwłocznie, nie później niż w ciągu 1 miesiąca, a w przypadkach szczególnie skomplikowanych nie później niż w ciągu dwóch miesięcy.

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Wpis odpowiedniej adnotacji w dowód rejestracyjny i kartę pojazdu.

OPŁATY

---

TRYB ODWOŁAWCZY

---

DODATKOWE INFORMACJE

---

PODSTAWA PRAWNA

 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. - Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz. U. z 2020r. poz. 110)
 • Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 160)
 • Ustawa z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizcznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 200 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tj. Dz. U. z 2017r. poz. 2343 z późn. zm.)

 

Kategoria: Uzyskanie adnotacji w dowodzie rejestracyjnym: GAZ, HAK, VAT, L, TAXI, PIT, CIT (EW-37) [ 2 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
pdf Pełnomocnictwo
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 481
19-02-22 11:13
Możdżanowska Milena
447.52KB
pdf Wniosek
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 897
19-10-09 12:36
Możdżanowska Milena
316.36KB

Redakcja strony: Uzyskanie adnotacji w dowodzie rejestracyjnym: GAZ, HAK, VAT, L, TAXI, PIT, CIT (EW-37)Rejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 2719

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl