BIP

Uzyskanie wtórnika tablic rejestracyjnych w przypadku kradzieży (EW-30)

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • Wniosek (wzór własny dostępny w urzędzie lub na stronie internetowej)

Załączniki:

 • Oryginał dowodu rejestracyjnego
 • Oryginał karty pojazdu, jeżeli była wydana
 • Oryginał zaświadczenia z Policji potwierdzającego zgłoszenie kradzieży tablic(y) rejestracyjnej
 • Oryginał dokumentu potwierdzającego uiszczenie opłaty komunikacyjnej i ewidencyjnej

Do wglądu przy składaniu dokumentów:

 • Oryginał dowodu osobistego
 • Dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia OC lub dowód opłacenia przez dotychczasowego właściciela pojazdu
 • Pełnomocnictwo

Przy odbiorze dokumentów:

 • Tablicę rejestracyjną (celem legalizacji, w przypadku, gdy skradziono tylko jedną tablicę i zamówiono kolejną o tych samych numerach)
 • Dowód rejestracyjny
 • Karta pojazdu jeżeli była wydana
 • Oryginał dowodu osobistego
 • Dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia OC lub dowód opłacenia przez dotychczasowego właściciela pojazdu.
 • Karta pojazdu jezeli była wydana

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Starostwo Powiatowe w Kępnie
ul. Kościuszki 5, 63-600 Kępno

Wydział Komunikacji i Transportu

 • poniedziałek 8.00- 16.30,
 • wtorek -środa  8.00 - 14.30
 • czwartek- 8.00 -16-30
 • piątek 8.00 14.30. 

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Niezwłocznie, nie później niż w ciągu 1 miesiąca, a w przypadkach szczególnie skomplikowanych nie później niż w ciągu dwóch miesięcy.

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Po złożeniu wniosku tablice rejestracyjne są zamawiane u producenta. Realizacja zamówienia następuje w ciągu kilku kolejnych dni roboczych i jest zależna od producenta.

Na okres konieczny do wykonania wtórnika tablic(y) rejestracyjnych właściciel pojazdu może ubiegać się o wydanie dla pojazdu tablic tymczasowych i pozwolenia czasowego.

OPŁATY

Warunkiem uznania opłaty bądź przelewu jest prawidłowe opisanie na dokumencie płatniczym podstawy opłaty, na którą każdorazowo składa się opłata komunikacyjna i opłata ewidencyjna w wysokości:

 • 53,00 zł - wtórnik jednej tablicy w przypadku samochodu osobowego, ciężarowego,
 • 93,00 zł - wtórnik dwóch tablic rejestracyjnych w przypadku samochodu osobowego, ciężarowego
 • 53,00 zł - w przypadku motocykla, przyczepy, naczepy , ciągnika rolniczego
 • 43,00 zł - w przypadku motoroweru

Opłatę można uiścić na konto Starostwa Powiatowego w Kępnie

PKO BP SA

nr 19 1020 2212 0000 5002 0372 5751

 

TRYB ODWOŁAWCZY

---

DODATKOWE INFORMACJE

Wtórnik jednej tablicy rejestracyjnej można uzyskać tylko w przypadku, kiedy pojazd posiada nowe białe tablice rejestracyjne.

PODSTAWA PRAWNA

 • Rozporządzenie Ministra transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej  z dnia 2 maja 2012r. w    sprawie warunków produkcji i sposobów dystrybucji tablic rejestracyjnych i znaków legalizacyjnych (t.j. Dz. U. z 2012r. poz 585)
 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r, - Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz. U. z 2018r. poz. 1990 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11.12.2017r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych (tj. Dz. U. z 2017r. poz. 2355 z późn.zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003r, w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (tj. Dz. U. z 2016r. poz. 1088 z późn. zm)
 • Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 30.08.2016r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód CEPiK  (Dz.U z 2016r. poz. 1377)
 • Rozporządzenie Ministra infrastrukturyi Budownictwa  z dnia 09.05.2016r, w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego , tablic (tablicy) rejestracyjnych pojazdów i nalepki kontrolnej oraz ich wtórników (Dz. U. z 2016r. poz. 689 z późn. zm.).

DATA OSTATNIEGO PRZEGLĄDU/ AKTUALIZACJI

2018-11-02

Kategoria: Uzyskanie wtórnika tablic rejestracyjnych w przypadku kradzieży (EW-30) [ 2 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
pdf Wniosek o wydanie wtórnika tablic rejestracyjnych - kradzież
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 64
19-05-08 11:23
Możdżanowska Milena
241.39KB
pdf Pełnomocnictwo
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 272
19-02-22 11:16
Możdżanowska Milena
447.52KB

 

Redakcja strony: Uzyskanie wtórnika tablic rejestracyjnych w przypadku kradzieży (EW-30)Rejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 1230

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl