BIP

Kadencja VI 2018-2023

Kategoria: Uchwały Rady Powiatu 2018 [ 27 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
pdf 27. Uchwała Nr IV-27-2018 w sprawie przyjęcia od Wojewody Wielkopolskiego zadania publicznego z zakresu administracji rządowej.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 111
19-01-04 12:50
Kempińska Izabela
204.63KB
pdf 26. Uchwała Nr IV/26/2018 w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 45
19-01-04 12:49
Kempińska Izabela
221.37KB
pdf 25. Uchwała Nr IV/25/2018 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/229/2017 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie budżetu powiatu na rok 2018.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 48
19-01-04 12:48
Kempińska Izabela
856.78KB
pdf 24. Uchwała Nr IV-24-2018 w sprawie ustalenia wysokości diet oraz należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 45
19-01-04 12:47
Kempińska Izabela
207.54KB
pdf 23. Uchwała Nr IV-23-2018 w sprawie delegowania radnych Rady Powiatu Kępińskiego do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku na VI kadencję lat 2019-2021.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 34
19-01-04 12:47
Kempińska Izabela
208KB
pdf 22. Uchwała Nr IV-22-2018 w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Powiatu Kępińskiego na 2019 rok.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 41
19-01-04 12:46
Kempińska Izabela
650.87KB
pdf 21. Uchwała Nr IV-21-2018 w sprawie zatwierdzenia planu pracy oraz planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Kępińskiego na 2019 rok.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 36
19-01-04 12:45
Kempińska Izabela
218.54KB
pdf 20. Uchwała Nr IV-20-2018 w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Kępińskiego na 2019 rok.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 34
19-01-04 12:45
Kempińska Izabela
217.47KB
pdf 19. Uchwała Nr III-19-2018 w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Powiatu Kępińskiego.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 34
19-01-04 12:43
Kempińska Izabela
236.83KB
pdf 18. Uchwała Nr III-18-2018 w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej;
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 57
19-01-04 12:42
Kempińska Izabela
484.26KB
pdf 17.Uchwała Nr III-17-2018.w sprawie budżetu powiatu na rok 2019
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 62
19-01-04 12:42
Kempińska Izabela
1.01MB
pdf 16. Uchwała Nr III-16-2018 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kępińskiego;
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 47
19-01-04 12:40
Kempińska Izabela
0.98MB
pdf 15. Uchwała Nr III-15-2018 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/229/2017 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie budżetu powiatu na rok 2018;
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 26
19-01-04 12:39
Kempińska Izabela
1.67MB
pdf 14. Uchwała Nr III-14-2018 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/228/2017 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kępińskiego na lata 2018 - 2028;
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 27
19-01-04 12:38
Kempińska Izabela
771.27KB
pdf 13. Uchwała Nr III-13-2018 w sprawie zmian w składach osobowych stałych komisji Rady Powiatu Kępińskiego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 34
19-01-04 12:37
Kempińska Izabela
210.8KB
pdf 12. Uchwała Nr II-12-2018 w sprawie zmiany Uchwały Nr XLI/248/2018 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 27 marca 2018r. w sprawie określenia rodzaju zadań, na które przeznacza się środki P F RO N przypadające według algorytmu w 2018 roku dla Powiatu Kępińskiego na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, wynikających z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 20
18-12-18 15:31
Kempińska Izabela
166.58KB
pdf 11. Uchwała Nr II-11-2018 w sprawie przekazania sądowi administracyjnemu wraz z aktami sprawy skargi Prokuratora Okręgowego w Ostrowie Wielkopolskim na uchwałę Rady Powiatu Kępińskiego Nr XXXVI/220/2017 z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat i kosztów związanych z usunięciem pojazdu z drogi i przechowaniem tego pojazdu na parkingu strzeżonym obowiązujących w roku 2018;
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 50
18-12-18 15:28
Kempińska Izabela
212.55KB
pdf 10.Uchwała Nr II-10-2018 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/229/2017 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie budżetu powiatu na rok 2018;
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 35
18-12-18 15:26
Kempińska Izabela
921.07KB
pdf 9. Uchwała Nr II-9-2018 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/228/2017 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kępińskiego na lata 2018 - 2028;
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 27
18-12-18 15:23
Kempińska Izabela
789.33KB
pdf 8. Uchwała Nr II-8-2018 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Kępińskiego.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 47
18-12-18 15:22
Kempińska Izabela
384.7KB
pdf 7. Uchwała Nr II-7-2018 w sprawie powołania stałych komisji Rady Powiatu Kępińskiego, ustalenia przedmiotu ich działania oraz składów osobowych.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 22
18-12-18 15:22
Kempińska Izabela
216.01KB
pdf 6. Uchwała Nr II-6-2018 w sprawie powołania i określenia składów osobowych Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Kępińskiego oraz wyboru przewodniczących tych komisji.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 30
18-12-18 15:21
Kempińska Izabela
381.99KB
pdf 5. Uchwała Nr I-5-2018 w sprawie stwierdzenia wyboru pozostałych Członków Zarządu Powiatu Kępińskiego.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 28
18-12-03 11:27
Kempińska Izabela
202.13KB
pdf 4. Uchwała Nr I-4-2018 w sprawie stwierdzenia wyboru Wicestarosty Kępińskiego.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 32
18-12-03 11:26
Kempińska Izabela
196.04KB
pdf 3. Uchwała Nr I-3-2018 w sprawie stwierdzenia wyboru Starosty Kępińskiego.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 40
18-12-03 11:25
Kempińska Izabela
198.87KB
pdf 2. Uchwała Nr I-2-2018 w sprawie w sprawie stwierdzenia wyboru dwóch Wiceprzewodniczących Rady Powiatu Kępińskiego.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 30
18-12-03 11:25
Kempińska Izabela
200.37KB
pdf 1. Uchwała Nr I-1-2018 w sprawie stwierdzenia wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu Kępińskiego.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 26
18-12-03 11:22
Kempińska Izabela
199.33KB

Kategoria: Uchwały Rady Powiatu 2019 [ 75 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
pdf 103. Uchwała Nr XVI-103-2019 w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Kępnie.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 5
20-01-07 12:08
Kempińska Izabela
1.29MB
pdf 102. Uchwała Nr XVI-102-2019 w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 10
20-01-07 12:07
Kempińska Izabela
390.68KB
pdf 101. Uchwała Nr XVI-101-2019 w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 12
20-01-07 12:05
Kempińska Izabela
215.25KB
pdf 100. Uchwała Nr XVI-100-2019 zmiany uchwały Nr III/17/2018 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie budżetu powiatu na rok 2019
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 12
20-01-07 12:04
Kempińska Izabela
532.53KB
pdf 99. Uchwała Nr XVI-99-2019 zmiany uchwały Nr III/16/2018 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kępińskiego.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 7
20-01-07 12:02
Kempińska Izabela
812.56KB
pdf 98. Uchwała Nr XVI-98-2019 w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Powiatu Kępińskiego na 2020 rok.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 8
20-01-07 12:01
Kempińska Izabela
659.61KB
pdf 97. Uchwała Nr XVI-97-2019 w sprawie zatwierdzenia planu pracy oraz planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Kępińskiego na 2020 rok.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 9
20-01-07 12:00
Kempińska Izabela
220.67KB
pdf 96. Uchwała Nr XVI-96-2019 uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Kępińskiego na 2020 rok.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 8
20-01-07 12:00
Kempińska Izabela
218.86KB
pdf 95. Uchwała Rady Nr XV-95-2019 sprawie zmiany Uchwały Nr VII/41/2019 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie określenia rodzaju zadań, na które przeznacza się środki P F R O N przypadające według algorytmu w 2019 roku dla Powiatu Kępińskiego na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, wynikających z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 11
19-12-30 15:26
Kempińska Izabela
573.41KB
pdf 94. Uchwała Nr XV-94-2019 w sprawie budżetu powiatu na rok 2020
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 19
19-12-30 12:24
Kempińska Izabela
1MB
pdf 93. Uchwała Nr XV-93-2019 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kępińskiego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 11
19-12-30 12:23
Kempińska Izabela
1.25MB
pdf 92. Uchwała Nr XIV-92-2019 w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/41/2019 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie określenia rodzaju zadań, na które przeznacza się środki PFRON przypadające według algorytmu w 2019 roku dla Powiatu Kępińskiego na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, wynikających z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 11
19-12-02 09:14
Kempińska Izabela
580.58KB
pdf 91. Uchwała Nr XIV-91-2019 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia kolejnej umowy najmu, której przedmiotem jest ta sama część nieruchomości zabudowanej budynkiem, położonej w Kępnie przy ul. Sienkiewicza 26.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 15
19-12-02 09:11
Kempińska Izabela
216.29KB
pdf 90. Uchwała Nr XIV-90-2019 w sprawie ustalenia wysokości opłat i kosztów związanych z usunięciem i przechowaniem pojazdów w roku 2020.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 12
19-12-02 09:10
Kempińska Izabela
206.47KB
pdf 89. Uchwała Nr XIV-89-2019 w sprawie ustalenia wysokości opłat i kosztów związanych z usunięciem i przechowaniem pojazdów w roku 2020.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 9
19-12-02 09:09
Kempińska Izabela
476.02KB
pdf 88. Uchwała Nr XIV-88-2019 w sprawie zmiany uchwały Nr III/17/2018 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie budżetu powiatu na rok 2019.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 10
19-12-02 09:09
Kempińska Izabela
806.27KB
pdf 87. Uchwała Nr XIV-87-2019 w sprawie zmiany uchwały Nr III/16/2018 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kępińskiego.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 12
19-12-02 09:08
Kempińska Izabela
835.22KB
pdf 86. Uchwała Nr XIII-86-2019 w sprawie pozostawienia bez rozpoznania skargi na działalność Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Kępnie.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 19
19-11-04 13:11
Kempińska Izabela
130.69KB
pdf 85. Uchwała Nr XIII-85-2019 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 10
19-11-04 13:10
Kempińska Izabela
179.26KB
pdf 84. Uchwała Nr XIII-84-2019 w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Kępińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020”.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 8
19-11-04 13:08
Kempińska Izabela
500.64KB
pdf 83. Uchwała Nr XIII-83-2019 w sprawie przekazania Gminie Łęka Opatowska zadania zarządzania drogą powiatową Nr 5694 P w miejscowości Zmyślona Słupska oraz Stogniew.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 37
19-11-04 13:08
Kempińska Izabela
412.35KB
pdf 82. Uchwała Nr XIII-82-2019 w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiaru obniżek dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli (...)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 17
19-11-04 13:07
Kempińska Izabela
272.83KB
pdf 81. Uchwała Nr XIII-81-2019 w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVII/282/2018 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 16 października 2018r., w sprawie ustalenia wysokości opłat i kosztów związanych z usunięciem i przechowaniem pojazdów w roku 2019.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 9
19-11-04 13:05
Kempińska Izabela
583.11KB
pdf 80.Uchwała Nr XIII-80-2019 w sprawie wyznaczenia przedstawiciela podmiotu tworzącego do składu komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko zastępcy Dyrektora ds. Medycznych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Kępnie.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 9
19-11-04 13:04
Kempińska Izabela
267.32KB
pdf 79. Uchwała Nr XIII-79-2019 w sprawie zmiany uchwały Nr III/17/2018 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie budżetu powiatu na rok 2019.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 15
19-11-04 13:03
Kempińska Izabela
668.79KB
pdf 78. Uchwała Nr XIII-78-2019 w sprawie zmiany uchwały Nr III/16/2018 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kępińskiego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 14
19-11-04 13:02
Kempińska Izabela
818.78KB
pdf 77. Uchwała Nr XII-77-2019 w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/41/2019 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie określenia rodzaju zadań, na które przeznacza się środki P F RO N przypadające według algorytmu w 2019 roku dla Powiatu Kępińskiego na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, wynikających z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 14
19-09-30 14:13
Kempińska Izabela
168.52KB
pdf 76. Uchwała Nr XII-76-2019 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Kępnie w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Kępnie.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 14
19-09-30 14:11
Kempińska Izabela
200.53KB
pdf 75. Uchwała Nr XII-75-2019 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum Nr 2 w Kępnie w pięcioletnie Technikum Nr 2 w Kępnie.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 16
19-09-30 14:11
Kempińska Izabela
200.38KB
pdf 74. Uchwała Nr XII-74-2019 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum Nr 1 w Kępnie w pięcioletnie Technikum Nr 1 w Kępnie.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 12
19-09-30 14:10
Kempińska Izabela
199.77KB
pdf 73. Uchwała Nr XII-73-2019 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego Nr II w Kępnie w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące Nr II w Kępnie.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 14
19-09-30 14:07
Kempińska Izabela
200.28KB
pdf 72. Uchwała Nr XII-72-2019 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego Nr I im. mjra Henryka Sucharskiego w Kępnie w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące Nr I im. mjra Henryka Sucharskiego w Kępnie.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 17
19-09-30 14:04
Kempińska Izabela
202.1KB
pdf 71. Uchwała Nr XII-71-2019 w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum Specjalnego w Słupi pod Kępnem.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 15
19-09-30 14:03
Kempińska Izabela
199.07KB
pdf 70. Uchwała Nr XII-70-2019 sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu kępińskiego oraz rozkładu dyżurów aptek na terenie miasta Kępna w porze nocnej, w niedzielę, święta i inne dni wolne od pracy, w okresie od dnia 1 listopada 2019 r. do dnia 31 października 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 19
19-09-30 14:14
Kempińska Izabela
309.81KB
pdf 69.Uchwała Nr XII-69-2019 w sprawie przekazania informacji do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 15
19-09-30 14:01
Kempińska Izabela
319.92KB
pdf 68. Uchwała Nr XII-68-2019 w sprawie zmiany uchwały Nr III/17/2018 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie budżetu powiatu na rok 2019.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 17
19-09-30 14:00
Kempińska Izabela
782.06KB
pdf 67. Uchwała Nr XI-67-2019 w sprawie zmiany uchwały Nr XLV/270/2018 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe (...)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 14
19-09-09 12:39
Kempińska Izabela
253.39KB
pdf 66. Uchwała Nr XI-66-2019 w sprawie rozpatrzenia petycji w interesie publicznym radcy prawnego Konrada Cezarego Łakomego z CASUS NOSTER Kancelaria Radcy Prawnego Konrad Cezary Łakomy o wprowadzenie w życie w Starostwie Powiatowym Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 11
19-09-09 12:36
Kempińska Izabela
569.14KB
pdf 65. Uchwała Nr XI-65-2019 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Zarządu Powiatu Kępińskiego.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 16
19-09-09 12:36
Kempińska Izabela
169.79KB
pdf 64. Uchwała Nr XI-64-2019 w sprawie zatwierdzenia do realizacji w okresie od dnia 01.01.2019r. do dnia 31.12.2020r. projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 9
19-09-09 12:35
Kempińska Izabela
302.59KB
pdf 63. Uchwała Nr XI-63-2019 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Łęka Opatowska.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 11
19-09-09 12:34
Kempińska Izabela
265.68KB
pdf 62. Uchwała Nr XI-62-2019 sprawie zmiany uchwały Nr III/17/2018 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie budżetu powiatu na rok 2019.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 13
19-09-09 12:35
Kempińska Izabela
737.23KB
pdf 61. Uchwała Nr XI-61-2019 w sprawie zmiany uchwały Nr III/16/2018 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kępińskiego.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 23
19-09-09 12:33
Kempińska Izabela
761.91KB
pdf 60. Uchwała Nr X-60-2019 w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/41/2019 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie określenia rodzaju zadań, na które przeznacza się środki PFRON przypadające według algorytmu w 2019 roku dla Powiatu Kępińskiego na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, wynikających z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 9
19-07-09 14:42
Kempińska Izabela
574.62KB
pdf 59. Uchwała Nr X-59-2019 w sprawie pozostawienia bez rozpoznania skargi na działalność Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Słupi pod Kępnem.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 22
19-07-09 14:40
Kempińska Izabela
388.77KB
pdf 58. Uchwała Nr X-58-2019 w sprawie zatwierdzenia programu naprawczego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 123
19-07-09 14:32
Kempińska Izabela
5.27MB
pdf 56. Uchwała Nr X-56-2019 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania z planu finansowego, w tym inwestycyjnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie za 2018 rok.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 22
19-07-09 14:34
Kempińska Izabela
2.98MB
pdf 55. Uchwała Nr X-55-2019 w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie na kadencję lat 2019-2023.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 16
19-07-09 14:29
Kempińska Izabela
377.06KB
pdf 54. Uchwała Nr X-54-2019 zmieniająca uchwałę Nr XXXIII/200/2017 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 10 sierpnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym PKP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 16
19-07-09 14:28
Kempińska Izabela
215.02KB
pdf 53. Uchwała Nr X-53-2019 w sprawie zmiany uchwały Nr III/17/2018 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie budżetu powiatu na rok 2019.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 24
19-07-09 14:26
Kempińska Izabela
760.55KB
pdf 52. Uchwała Nr X-52-2019 w sprawie w sprawie zmiany uchwały Nr III/16/2018 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kępińskiego.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 34
19-07-09 14:25
Kempińska Izabela
760.47KB
pdf 51. Uchwała Nr IX-51-2019 w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Kępińskiego.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 30
19-06-04 15:01
Kempińska Izabela
207.31KB
pdf 50. Uchwała Nr IX-50-2019 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 33
19-06-04 15:00
Kempińska Izabela
197.55KB
pdf 49. Uchwała Nr IX-49-2019 w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Kępińskiego wotum zaufania.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 20
19-06-04 15:00
Kempińska Izabela
194.72KB
pdf 48. Uchwała Nr VIII-48-2019 w sprawie zatwierdzenia do realizacji w okresie od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2020 r. projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 12
19-05-21 14:22
Kempińska Izabela
224.24KB
pdf 47. Uchwała Nr VIII-47-2019 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych mających siedzibę na obszarze powiatu kępińskiego od dnia 1 września 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 18
19-05-21 14:21
Kempińska Izabela
566.67KB
pdf 46. Uchwała Nr VIII-46-2019 w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kępnie.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 18
19-05-21 14:21
Kempińska Izabela
369.24KB
pdf 45. Uchwała Nr VIII-45-2019 w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kępnie.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 48
19-05-21 14:20
Kempińska Izabela
369.3KB
pdf 44. Uchwała Nr VIII-44-2019 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 28
19-05-21 14:19
Kempińska Izabela
376.68KB
pdf 43. Uchwała Nr VIII-43-2019 w sprawie zmiany uchwały Nr III/17/2018 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie budżetu powiatu na rok 2019.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 16
19-05-21 14:18
Kempińska Izabela
697.69KB
pdf 42. Uchwała Nr VIII-42-2019 w sprawie zmiany uchwały Nr III/16/2018 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kępińskiego.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 19
19-05-21 14:16
Kempińska Izabela
753.08KB
pdf 41. Uchwała Nr VII-41-2019 w sprawie określenia rodzaju zadań, na które przeznacza się środki P F R O N przypadające według algorytmu w 2019 roku dla Powiatu Kępińskiego na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych wynikających z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 26
19-04-10 14:13
Kempińska Izabela
132.76KB
pdf 40. Uchwała Nr VII-40-2019 w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Kępnie.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 29
19-04-10 14:12
Kempińska Izabela
368.13KB
pdf 39. Uchwała Nr VII-39-2019 w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 26
19-04-10 14:11
Kempińska Izabela
204.39KB
pdf 38. Uchwała Nr VII-38-2019 w sprawie zmiany uchwały Nr III/17/2018 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie budżetu powiatu na rok 2019.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 27
19-04-10 14:09
Kempińska Izabela
455.03KB
pdf 37. Uchwała Nr VII-37-2019 w sprawie zmiany uchwały Nr III/16/2018 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kępińskiego.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 24
19-04-10 14:07
Kempińska Izabela
642.93KB
pdf 36. Uchwała Nr VI-36-2019 w sprawie zmiany uchwały Nr III/17/2018 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie budżetu powiatu na rok 2019.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 34
19-03-06 10:29
Kempińska Izabela
497.92KB
pdf 35. Uchwała Nr VI-35-5019 sprawie zmiany uchwały Nr III/16/2018 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kępińskiego.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 30
19-03-06 10:27
Kempińska Izabela
611.79KB
pdf 34. Uchwała Nr V-34-2019 w sprawie zmiany uchwały Nr III/17/2018 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie budżetu powiatu na rok 2019.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 33
19-02-08 15:08
Kempińska Izabela
483.48KB
pdf 33. Uchwała Nr V-33-2019 w sprawie zmiany uchwały Nr III/16/2018 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kępińskiego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 31
19-02-08 15:07
Kempińska Izabela
630.2KB
pdf 32. Uchwała Nr V-32-2019 w sprawie Powiatowego programu rozwoju pieczy zastępczej w Powiecie Kępińskim na lata 2019-2021.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 29
19-02-08 15:06
Kempińska Izabela
0.91MB
pdf 31. Uchwała Nr V-31-2019 w sprawie pozostawienia bez rozpoznania skargi na działalność Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 234
19-02-08 15:06
Kempińska Izabela
460.52KB
pdf 30. Uchwała Nr V-30-2019 zmieniająca uchwałę Nr XI/91/99 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 10 listopada 1999 w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie w Powiecie Kępińskim Społecznej Straży Rybackiej.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 41
19-02-08 15:05
Kempińska Izabela
553.12KB
pdf 29. Uchwała Nr V-29-2019 zmieniająca uchwałę Rady Powiatu Kępińskiego w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych podmiotów oświatowych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 35
19-02-08 15:04
Kempińska Izabela
475.64KB
pdf 28. Uchwała Nr V-28-2019 w sprawie zmiany Statutu Powiatu Kępińskiego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 31
19-02-08 15:03
Kempińska Izabela
385.19KB

Kategoria: Uchwały Rady Powiatu 2020 [ 4 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
pdf 107. Uchwała Nr XVII-107-2020 w sprawie przystąpienia Powiatu Kępińskiego do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2019 - 2020".
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 3
20-02-04 13:00
Kempińska Izabela
246.43KB
pdf 106. Uchwała NR XVII-106-2020 w sprawie wyrażenia opinii w związku ze stanem faktycznym zawartym w uzasadnieniu rozpatrzonej w dniu 29 października 2019 r. skargi na działalność Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 3
20-02-04 12:58
Kempińska Izabela
267.79KB
pdf 105. Uchwała Nr XVII-105-2020 w sprawie sprostowania błędu pisarskiego w uchwale Nr XVI/101/2019 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie: wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 2
20-02-04 12:56
Kempińska Izabela
226.03KB
pdf 104. Uchwała Nr XVII-104-2020 w sprawie zmiany uchwały Nr XV/94/2019 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie budżetu powiatu na rok 2020.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 4
20-02-04 12:55
Kempińska Izabela
553.02KB

Redakcja strony: Kadencja VI 2018-2023Rejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 845

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl