BIP

Kadencja VI 2018-2023

Kategoria: Uchwały Rady Powiatu 2018 [ 27 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
pdf 27. Uchwała Nr IV-27-2018 w sprawie przyjęcia od Wojewody Wielkopolskiego zadania publicznego z zakresu administracji rządowej.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 132
19-01-04 12:50
Kempińska Izabela
204.63KB
pdf 26. Uchwała Nr IV/26/2018 w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 54
19-01-04 12:49
Kempińska Izabela
221.37KB
pdf 25. Uchwała Nr IV/25/2018 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/229/2017 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie budżetu powiatu na rok 2018.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 64
19-01-04 12:48
Kempińska Izabela
856.78KB
pdf 24. Uchwała Nr IV-24-2018 w sprawie ustalenia wysokości diet oraz należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 55
19-01-04 12:47
Kempińska Izabela
207.54KB
pdf 23. Uchwała Nr IV-23-2018 w sprawie delegowania radnych Rady Powiatu Kępińskiego do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku na VI kadencję lat 2019-2021.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 44
19-01-04 12:47
Kempińska Izabela
208KB
pdf 22. Uchwała Nr IV-22-2018 w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Powiatu Kępińskiego na 2019 rok.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 53
19-01-04 12:46
Kempińska Izabela
650.87KB
pdf 21. Uchwała Nr IV-21-2018 w sprawie zatwierdzenia planu pracy oraz planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Kępińskiego na 2019 rok.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 49
19-01-04 12:45
Kempińska Izabela
218.54KB
pdf 20. Uchwała Nr IV-20-2018 w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Kępińskiego na 2019 rok.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 42
19-01-04 12:45
Kempińska Izabela
217.47KB
pdf 19. Uchwała Nr III-19-2018 w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Powiatu Kępińskiego.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 52
19-01-04 12:43
Kempińska Izabela
236.83KB
pdf 18. Uchwała Nr III-18-2018 w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej;
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 77
19-01-04 12:42
Kempińska Izabela
484.26KB
pdf 17.Uchwała Nr III-17-2018.w sprawie budżetu powiatu na rok 2019
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 75
19-01-04 12:42
Kempińska Izabela
1.01MB
pdf 16. Uchwała Nr III-16-2018 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kępińskiego;
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 62
19-01-04 12:40
Kempińska Izabela
0.98MB
pdf 15. Uchwała Nr III-15-2018 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/229/2017 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie budżetu powiatu na rok 2018;
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 33
19-01-04 12:39
Kempińska Izabela
1.67MB
pdf 14. Uchwała Nr III-14-2018 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/228/2017 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kępińskiego na lata 2018 - 2028;
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 33
19-01-04 12:38
Kempińska Izabela
771.27KB
pdf 13. Uchwała Nr III-13-2018 w sprawie zmian w składach osobowych stałych komisji Rady Powiatu Kępińskiego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 44
19-01-04 12:37
Kempińska Izabela
210.8KB
pdf 12. Uchwała Nr II-12-2018 w sprawie zmiany Uchwały Nr XLI/248/2018 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 27 marca 2018r. w sprawie określenia rodzaju zadań, na które przeznacza się środki P F RO N przypadające według algorytmu w 2018 roku dla Powiatu Kępińskiego na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, wynikających z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 28
18-12-18 15:31
Kempińska Izabela
166.58KB
pdf 11. Uchwała Nr II-11-2018 w sprawie przekazania sądowi administracyjnemu wraz z aktami sprawy skargi Prokuratora Okręgowego w Ostrowie Wielkopolskim na uchwałę Rady Powiatu Kępińskiego Nr XXXVI/220/2017 z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat i kosztów związanych z usunięciem pojazdu z drogi i przechowaniem tego pojazdu na parkingu strzeżonym obowiązujących w roku 2018;
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 65
18-12-18 15:28
Kempińska Izabela
212.55KB
pdf 10.Uchwała Nr II-10-2018 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/229/2017 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie budżetu powiatu na rok 2018;
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 42
18-12-18 15:26
Kempińska Izabela
921.07KB
pdf 9. Uchwała Nr II-9-2018 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/228/2017 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kępińskiego na lata 2018 - 2028;
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 37
18-12-18 15:23
Kempińska Izabela
789.33KB
pdf 8. Uchwała Nr II-8-2018 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Kępińskiego.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 61
18-12-18 15:22
Kempińska Izabela
384.7KB
pdf 7. Uchwała Nr II-7-2018 w sprawie powołania stałych komisji Rady Powiatu Kępińskiego, ustalenia przedmiotu ich działania oraz składów osobowych.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 34
18-12-18 15:22
Kempińska Izabela
216.01KB
pdf 6. Uchwała Nr II-6-2018 w sprawie powołania i określenia składów osobowych Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Kępińskiego oraz wyboru przewodniczących tych komisji.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 40
18-12-18 15:21
Kempińska Izabela
381.99KB
pdf 5. Uchwała Nr I-5-2018 w sprawie stwierdzenia wyboru pozostałych Członków Zarządu Powiatu Kępińskiego.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 38
18-12-03 11:27
Kempińska Izabela
202.13KB
pdf 4. Uchwała Nr I-4-2018 w sprawie stwierdzenia wyboru Wicestarosty Kępińskiego.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 43
18-12-03 11:26
Kempińska Izabela
196.04KB
pdf 3. Uchwała Nr I-3-2018 w sprawie stwierdzenia wyboru Starosty Kępińskiego.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 51
18-12-03 11:25
Kempińska Izabela
198.87KB
pdf 2. Uchwała Nr I-2-2018 w sprawie w sprawie stwierdzenia wyboru dwóch Wiceprzewodniczących Rady Powiatu Kępińskiego.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 36
18-12-03 11:25
Kempińska Izabela
200.37KB
pdf 1. Uchwała Nr I-1-2018 w sprawie stwierdzenia wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu Kępińskiego.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 34
18-12-03 11:22
Kempińska Izabela
199.33KB

Kategoria: Uchwały Rady Powiatu 2019 [ 76 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
pdf 103. Uchwała Nr XVI-103-2019 w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Kępnie.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 16
20-01-07 12:08
Kempińska Izabela
1.29MB
pdf 102. Uchwała Nr XVI-102-2019 w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 20
20-01-07 12:07
Kempińska Izabela
390.68KB
pdf 101. Uchwała Nr XVI-101-2019 w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 20
20-01-07 12:05
Kempińska Izabela
215.25KB
pdf 100. Uchwała Nr XVI-100-2019 zmiany uchwały Nr III/17/2018 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie budżetu powiatu na rok 2019
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 26
20-01-07 12:04
Kempińska Izabela
532.53KB
pdf 99. Uchwała Nr XVI-99-2019 zmiany uchwały Nr III/16/2018 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kępińskiego.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 16
20-01-07 12:02
Kempińska Izabela
812.56KB
pdf 98. Uchwała Nr XVI-98-2019 w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Powiatu Kępińskiego na 2020 rok.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 21
20-01-07 12:01
Kempińska Izabela
659.61KB
pdf 97. Uchwała Nr XVI-97-2019 w sprawie zatwierdzenia planu pracy oraz planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Kępińskiego na 2020 rok.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 18
20-01-07 12:00
Kempińska Izabela
220.67KB
pdf 96. Uchwała Nr XVI-96-2019 uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Kępińskiego na 2020 rok.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 14
20-01-07 12:00
Kempińska Izabela
218.86KB
pdf 95. Uchwała Rady Nr XV-95-2019 sprawie zmiany Uchwały Nr VII/41/2019 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie określenia rodzaju zadań, na które przeznacza się środki P F R O N przypadające według algorytmu w 2019 roku dla Powiatu Kępińskiego na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, wynikających z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 25
19-12-30 15:26
Kempińska Izabela
573.41KB
pdf 94. Uchwała Nr XV-94-2019 w sprawie budżetu powiatu na rok 2020
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 37
19-12-30 12:24
Kempińska Izabela
1MB
pdf 93. Uchwała Nr XV-93-2019 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kępińskiego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 24
19-12-30 12:23
Kempińska Izabela
1.25MB
pdf 92. Uchwała Nr XIV-92-2019 w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/41/2019 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie określenia rodzaju zadań, na które przeznacza się środki PFRON przypadające według algorytmu w 2019 roku dla Powiatu Kępińskiego na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, wynikających z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 20
19-12-02 09:14
Kempińska Izabela
580.58KB
pdf 91. Uchwała Nr XIV-91-2019 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia kolejnej umowy najmu, której przedmiotem jest ta sama część nieruchomości zabudowanej budynkiem, położonej w Kępnie przy ul. Sienkiewicza 26.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 27
19-12-02 09:11
Kempińska Izabela
216.29KB
pdf 90. Uchwała Nr XIV-90-2019 w sprawie ustalenia wysokości opłat i kosztów związanych z usunięciem i przechowaniem pojazdów w roku 2020.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 21
19-12-02 09:10
Kempińska Izabela
206.47KB
pdf 89. Uchwała Nr XIV-89-2019 w sprawie ustalenia wysokości opłat i kosztów związanych z usunięciem i przechowaniem pojazdów w roku 2020.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 19
19-12-02 09:09
Kempińska Izabela
476.02KB
pdf 88. Uchwała Nr XIV-88-2019 w sprawie zmiany uchwały Nr III/17/2018 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie budżetu powiatu na rok 2019.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 20
19-12-02 09:09
Kempińska Izabela
806.27KB
pdf 87. Uchwała Nr XIV-87-2019 w sprawie zmiany uchwały Nr III/16/2018 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kępińskiego.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 22
19-12-02 09:08
Kempińska Izabela
835.22KB
pdf 86. Uchwała Nr XIII-86-2019 w sprawie pozostawienia bez rozpoznania skargi na działalność Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Kępnie.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 28
19-11-04 13:11
Kempińska Izabela
130.69KB
pdf 85. Uchwała Nr XIII-85-2019 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 18
19-11-04 13:10
Kempińska Izabela
179.26KB
pdf 84. Uchwała Nr XIII-84-2019 w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Kępińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020”.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 13
19-11-04 13:08
Kempińska Izabela
500.64KB
pdf 83. Uchwała Nr XIII-83-2019 w sprawie przekazania Gminie Łęka Opatowska zadania zarządzania drogą powiatową Nr 5694 P w miejscowości Zmyślona Słupska oraz Stogniew.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 47
19-11-04 13:08
Kempińska Izabela
412.35KB
pdf 82. Uchwała Nr XIII-82-2019 w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiaru obniżek dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli (...)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 41
19-11-04 13:07
Kempińska Izabela
272.83KB
pdf 81. Uchwała Nr XIII-81-2019 w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVII/282/2018 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 16 października 2018r., w sprawie ustalenia wysokości opłat i kosztów związanych z usunięciem i przechowaniem pojazdów w roku 2019.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 18
19-11-04 13:05
Kempińska Izabela
583.11KB
pdf 80.Uchwała Nr XIII-80-2019 w sprawie wyznaczenia przedstawiciela podmiotu tworzącego do składu komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko zastępcy Dyrektora ds. Medycznych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Kępnie.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 16
19-11-04 13:04
Kempińska Izabela
267.32KB
pdf 79. Uchwała Nr XIII-79-2019 w sprawie zmiany uchwały Nr III/17/2018 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie budżetu powiatu na rok 2019.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 23
19-11-04 13:03
Kempińska Izabela
668.79KB
pdf 78. Uchwała Nr XIII-78-2019 w sprawie zmiany uchwały Nr III/16/2018 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kępińskiego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 24
19-11-04 13:02
Kempińska Izabela
818.78KB
pdf 77. Uchwała Nr XII-77-2019 w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/41/2019 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie określenia rodzaju zadań, na które przeznacza się środki P F RO N przypadające według algorytmu w 2019 roku dla Powiatu Kępińskiego na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, wynikających z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 23
19-09-30 14:13
Kempińska Izabela
168.52KB
pdf 76. Uchwała Nr XII-76-2019 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Kępnie w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Kępnie.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 21
19-09-30 14:11
Kempińska Izabela
200.53KB
pdf 75. Uchwała Nr XII-75-2019 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum Nr 2 w Kępnie w pięcioletnie Technikum Nr 2 w Kępnie.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 21
19-09-30 14:11
Kempińska Izabela
200.38KB
pdf 74. Uchwała Nr XII-74-2019 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum Nr 1 w Kępnie w pięcioletnie Technikum Nr 1 w Kępnie.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 20
19-09-30 14:10
Kempińska Izabela
199.77KB
pdf 73. Uchwała Nr XII-73-2019 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego Nr II w Kępnie w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące Nr II w Kępnie.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 25
19-09-30 14:07
Kempińska Izabela
200.28KB
pdf 72. Uchwała Nr XII-72-2019 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego Nr I im. mjra Henryka Sucharskiego w Kępnie w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące Nr I im. mjra Henryka Sucharskiego w Kępnie.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 26
19-09-30 14:04
Kempińska Izabela
202.1KB
pdf 71. Uchwała Nr XII-71-2019 w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum Specjalnego w Słupi pod Kępnem.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 21
19-09-30 14:03
Kempińska Izabela
199.07KB
pdf 70. Uchwała Nr XII-70-2019 sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu kępińskiego oraz rozkładu dyżurów aptek na terenie miasta Kępna w porze nocnej, w niedzielę, święta i inne dni wolne od pracy, w okresie od dnia 1 listopada 2019 r. do dnia 31 października 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 34
19-09-30 14:14
Kempińska Izabela
309.81KB
pdf 69.Uchwała Nr XII-69-2019 w sprawie przekazania informacji do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 21
19-09-30 14:01
Kempińska Izabela
319.92KB
pdf 68. Uchwała Nr XII-68-2019 w sprawie zmiany uchwały Nr III/17/2018 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie budżetu powiatu na rok 2019.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 26
19-09-30 14:00
Kempińska Izabela
782.06KB
pdf 67. Uchwała Nr XI-67-2019 w sprawie zmiany uchwały Nr XLV/270/2018 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe (...)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 25
19-09-09 12:39
Kempińska Izabela
253.39KB
pdf 66. Uchwała Nr XI-66-2019 w sprawie rozpatrzenia petycji w interesie publicznym radcy prawnego Konrada Cezarego Łakomego z CASUS NOSTER Kancelaria Radcy Prawnego Konrad Cezary Łakomy o wprowadzenie w życie w Starostwie Powiatowym Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 19
19-09-09 12:36
Kempińska Izabela
569.14KB
pdf 65. Uchwała Nr XI-65-2019 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Zarządu Powiatu Kępińskiego.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 27
19-09-09 12:36
Kempińska Izabela
169.79KB
pdf 64. Uchwała Nr XI-64-2019 w sprawie zatwierdzenia do realizacji w okresie od dnia 01.01.2019r. do dnia 31.12.2020r. projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 18
19-09-09 12:35
Kempińska Izabela
302.59KB
pdf 63. Uchwała Nr XI-63-2019 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Łęka Opatowska.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 19
19-09-09 12:34
Kempińska Izabela
265.68KB
pdf 62. Uchwała Nr XI-62-2019 sprawie zmiany uchwały Nr III/17/2018 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie budżetu powiatu na rok 2019.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 26
19-09-09 12:35
Kempińska Izabela
737.23KB
pdf 61. Uchwała Nr XI-61-2019 w sprawie zmiany uchwały Nr III/16/2018 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kępińskiego.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 27
19-09-09 12:33
Kempińska Izabela
761.91KB
pdf 60. Uchwała Nr X-60-2019 w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/41/2019 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie określenia rodzaju zadań, na które przeznacza się środki PFRON przypadające według algorytmu w 2019 roku dla Powiatu Kępińskiego na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, wynikających z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 17
19-07-09 14:42
Kempińska Izabela
574.62KB
pdf 59. Uchwała Nr X-59-2019 w sprawie pozostawienia bez rozpoznania skargi na działalność Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Słupi pod Kępnem.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 31
19-07-09 14:40
Kempińska Izabela
388.77KB
pdf 58. Uchwała Nr X-58-2019 w sprawie zatwierdzenia programu naprawczego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 264
19-07-09 14:32
Kempińska Izabela
5.27MB
pdf 56. Uchwała Nr X-56-2019 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania z planu finansowego, w tym inwestycyjnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie za 2018 rok.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 32
19-07-09 14:34
Kempińska Izabela
2.98MB
pdf 55. Uchwała Nr X-55-2019 w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie na kadencję lat 2019-2023.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 26
19-07-09 14:29
Kempińska Izabela
377.06KB
pdf 54. Uchwała Nr X-54-2019 zmieniająca uchwałę Nr XXXIII/200/2017 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 10 sierpnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym PKP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 23
19-07-09 14:28
Kempińska Izabela
215.02KB
pdf 53. Uchwała Nr X-53-2019 w sprawie zmiany uchwały Nr III/17/2018 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie budżetu powiatu na rok 2019.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 29
19-07-09 14:26
Kempińska Izabela
760.55KB
pdf 52. Uchwała Nr X-52-2019 w sprawie w sprawie zmiany uchwały Nr III/16/2018 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kępińskiego.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 43
19-07-09 14:25
Kempińska Izabela
760.47KB
pdf 51. Uchwała Nr IX-51-2019 w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Kępińskiego.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 39
19-06-04 15:01
Kempińska Izabela
207.31KB
pdf 50. Uchwała Nr IX-50-2019 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 43
19-06-04 15:00
Kempińska Izabela
197.55KB
pdf 49. Uchwała Nr IX-49-2019 w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Kępińskiego wotum zaufania.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 28
19-06-04 15:00
Kempińska Izabela
194.72KB
pdf 48. Uchwała Nr VIII-48-2019 w sprawie zatwierdzenia do realizacji w okresie od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2020 r. projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 18
19-05-21 14:22
Kempińska Izabela
224.24KB
pdf 47. Uchwała Nr VIII-47-2019 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych mających siedzibę na obszarze powiatu kępińskiego od dnia 1 września 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 25
19-05-21 14:21
Kempińska Izabela
566.67KB
pdf 46. Uchwała Nr VIII-46-2019 w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kępnie.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 27
19-05-21 14:21
Kempińska Izabela
369.24KB
pdf 45. Uchwała Nr VIII-45-2019 w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kępnie.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 94
19-05-21 14:20
Kempińska Izabela
369.3KB
pdf 44. Uchwała Nr VIII-44-2019 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 38
19-05-21 14:19
Kempińska Izabela
376.68KB
pdf 43. Uchwała Nr VIII-43-2019 w sprawie zmiany uchwały Nr III/17/2018 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie budżetu powiatu na rok 2019.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 27
19-05-21 14:18
Kempińska Izabela
697.69KB
pdf 42. Uchwała Nr VIII-42-2019 w sprawie zmiany uchwały Nr III/16/2018 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kępińskiego.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 30
19-05-21 14:16
Kempińska Izabela
753.08KB
pdf 41. Uchwała Nr VII-41-2019 w sprawie określenia rodzaju zadań, na które przeznacza się środki P F R O N przypadające według algorytmu w 2019 roku dla Powiatu Kępińskiego na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych wynikających z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 33
19-04-10 14:13
Kempińska Izabela
132.76KB
pdf 40. Uchwała Nr VII-40-2019 w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Kępnie.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 37
19-04-10 14:12
Kempińska Izabela
368.13KB
pdf 39. Uchwała Nr VII-39-2019 w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 34
19-04-10 14:11
Kempińska Izabela
204.39KB
pdf 38. Uchwała Nr VII-38-2019 w sprawie zmiany uchwały Nr III/17/2018 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie budżetu powiatu na rok 2019.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 43
19-04-10 14:09
Kempińska Izabela
455.03KB
pdf 37. Uchwała Nr VII-37-2019 w sprawie zmiany uchwały Nr III/16/2018 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kępińskiego.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 32
19-04-10 14:07
Kempińska Izabela
642.93KB
pdf 36. Uchwała Nr VI-36-2019 w sprawie zmiany uchwały Nr III/17/2018 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie budżetu powiatu na rok 2019.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 42
19-03-06 10:29
Kempińska Izabela
497.92KB
pdf 35. Uchwała Nr VI-35-5019 sprawie zmiany uchwały Nr III/16/2018 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kępińskiego.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 35
19-03-06 10:27
Kempińska Izabela
611.79KB
pdf 34. Uchwała Nr V-34-2019 w sprawie zmiany uchwały Nr III/17/2018 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie budżetu powiatu na rok 2019.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 44
19-02-08 15:08
Kempińska Izabela
483.48KB
pdf 33. Uchwała Nr V-33-2019 w sprawie zmiany uchwały Nr III/16/2018 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kępińskiego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 40
19-02-08 15:07
Kempińska Izabela
630.2KB
pdf 32. Uchwała Nr V-32-2019 w sprawie Powiatowego programu rozwoju pieczy zastępczej w Powiecie Kępińskim na lata 2019-2021.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 38
19-02-08 15:06
Kempińska Izabela
0.91MB
pdf 31. Uchwała Nr V-31-2019 w sprawie pozostawienia bez rozpoznania skargi na działalność Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 415
19-02-08 15:06
Kempińska Izabela
460.52KB
pdf 30. Uchwała Nr V-30-2019 zmieniająca uchwałę Nr XI/91/99 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 10 listopada 1999 w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie w Powiecie Kępińskim Społecznej Straży Rybackiej.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 64
19-02-08 15:05
Kempińska Izabela
553.12KB
pdf 29. Uchwała Nr V-29-2019 zmieniająca uchwałę Rady Powiatu Kępińskiego w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych podmiotów oświatowych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 41
19-02-08 15:04
Kempińska Izabela
475.64KB
pdf 28. Uchwała Nr V-28-2019 w sprawie zmiany Statutu Powiatu Kępińskiego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 43
19-02-08 15:03
Kempińska Izabela
385.19KB
pdf 57. Uchwała Nr X-57-2019 w sprawie zatwierdzenia pokrycia straty bilansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie za 2018 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 8
20-05-08 09:55
Kempińska Izabela
396.36KB

Kategoria: Uchwały Rady Powiatu 2020 [ 21 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
pdf 124. Uchwała Nr XXI-124-2020 w sprawie: zatwierdzenia do realizacji projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 2
20-07-09 08:01
Kempińska Izabela
263.74KB
pdf 123. Uchwała Nr XXI-123-2020 w sprawie: zatwierdzenia do realizacji projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 2
20-07-09 08:00
Kempińska Izabela
253.41KB
pdf 122. Uchwała Nr XXI-122-2020 w sprawie zmiany uchwały Nr XV/93/2019 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kępińskiego.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 2
20-07-09 08:00
Kempińska Izabela
3.32MB
pdf 121. Uchwała Nr XXI-121-2020 w sprawie zmiany uchwały Nr XV/94/2019 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie budżetu powiatu na rok 2020.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 2
20-07-09 07:59
Kempińska Izabela
1.24MB
pdf 120. Uchwała Nr XX-120-2020 w sprawie przekazania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Poznaniu skargi Wojewody Wielkopolskiego na uchwałę Nr XII/70/2019 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 24 września 2019 r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu kępińskiego oraz rozkładu dyżurów aptek na terenie miasta Kępna (...)w okresie od dnia 01.11.2019 r. do dnia 31 10. 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 4
20-06-03 14:02
Kempińska Izabela
300.1KB
pdf 119. Uchwała Nr XX-119-2020 w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Kępińskiego.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 14
20-06-03 14:01
Kempińska Izabela
223KB
pdf 118.Uchwała Nr XX-118-2020 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2019 rok.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 11
20-06-03 13:58
Kempińska Izabela
215.59KB
pdf 117. Uchwała Nr XX-117-2020 w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Kępińskiego wotum zaufania.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 7
20-06-03 13:57
Kempińska Izabela
223.85KB
pdf 116. Uchwała Nr XX-116-2020 w sprawie zmiany uchwały Nr XV/93/2019 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kępińskiego.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 14
20-06-03 13:54
Kempińska Izabela
3.31MB
pdf 115. Uchwała Nr XX-115-2020 w sprawie zmiany uchwały Nr XV/94/2019 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie budżetu powiatu na rok 2020.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 19
20-06-03 13:53
Kempińska Izabela
1.4MB
pdf 114. Uchwała Nr XIX-114-2020 w sprawie w sprawie określenia rodzaju zadań, na które przeznacza się środki PFRON przypadające według algorytmu w 2020 roku dla Powiatu Kępińskiego na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych wynikających z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 8
20-05-14 13:57
Kempińska Izabela
395.87KB
pdf 113. Uchwała Nr XIX-113-2020 w sprawie: udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 5
20-05-14 13:51
Kempińska Izabela
235.07KB
pdf 112. Uchwała Nr XIX-112-2020 w sprawie zmiany uchwały Nr XV/93/2019 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kępińskiego.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 19
20-05-14 13:46
Kempińska Izabela
3.32MB
pdf 111. Uchwała Nr XIX-111-2020 w sprawie zmiany uchwały Nr XV/94/2019 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie budżetu powiatu na rok 2020.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 16
20-05-14 13:45
Kempińska Izabela
1.61MB
pdf 110. Uchwała nr XVIII-110-2020 w sprawie pozostawienia bez rozpoznania skargi na działalność Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Słupi pod Kępnem.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 11
20-03-09 07:43
Kempińska Izabela
233.5KB
pdf 109. Uchwała Nr XVIII-109-2020 w sprawie zmiany uchwały Nr XV/93/2019 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kępińskiego.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 27
20-03-09 07:43
Kempińska Izabela
3.3MB
pdf 108. Uchwała Nr XVIII-108-2020 w sprawie zmiany uchwały Nr XV/94/2019 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie budżetu powiatu na rok 2020.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 22
20-03-09 07:42
Kempińska Izabela
0.99MB
pdf 107. Uchwała Nr XVII-107-2020 w sprawie przystąpienia Powiatu Kępińskiego do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2019 - 2020".
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 10
20-02-04 13:00
Kempińska Izabela
246.43KB
pdf 106. Uchwała NR XVII-106-2020 w sprawie wyrażenia opinii w związku ze stanem faktycznym zawartym w uzasadnieniu rozpatrzonej w dniu 29 października 2019 r. skargi na działalność Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 18
20-02-04 12:58
Kempińska Izabela
267.79KB
pdf 105. Uchwała Nr XVII-105-2020 w sprawie sprostowania błędu pisarskiego w uchwale Nr XVI/101/2019 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie: wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 14
20-02-04 12:56
Kempińska Izabela
226.03KB
pdf 104. Uchwała Nr XVII-104-2020 w sprawie zmiany uchwały Nr XV/94/2019 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie budżetu powiatu na rok 2020.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 30
20-03-25 12:49
Kempińska Izabela
462.13KB

Redakcja strony: Kadencja VI 2018-2023Rejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 1182

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl